Lausunnot

Taidemaalariliiton lausuntoja ja tiedotteita

Viralliset lausuntopyynnöt ja lausunnot lisätään, kun niitä tulee / annetaan.

2022

Taidemaalariliitto antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän raportista (18.11.2022)

2021

Järjestöjen yhteinen kannanotto: Elvytystä kulttuurialalle! (10.5.2021)

2017

Kolmannen sektorin galleriat tuottavat arvoa sivistysyhteiskuntaan (Taiteilijajärjestöjen yhteinen lausunto 24.10.2017)

Taidemaalariliitto ry:n lausunto opetushallitukselle media-alan perustutkinnon, kuvallisen ilmaisun osaamisalan tutkinnon perusteiden luonnoksesta

2016

Visuaalisten taiteiden toimikunnan nimitykset kuohuttavat taidemaalareita (linkki Taiteilija-lehteen) (15.11.2016)

Näyttelysopimukset ja -korvaukset kirjallisena kysymyksenä eduskunnassa (10.3.2016)

Taidemaalariliiton tiedote uusista näyttelysopimus- ja korvauskäytännöistä (1.3.2016)

Kuvataiteilija ja työttömyysturvalain muutos 1.1.2016

Taidemaalariliitto ry:n mietintö liittyen itsensätyöllistävien sosiaaliturvaan

Taidemaalariliitto ry:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiaksi (linkki lausuntopalvelu.fi:hin)

Taidemaalariliitto ry:n lausunto hallituksen esityksestä laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

2015

Taidemaalariliitto ry:n lausunto hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muuttamiseksi

2014

Lausuntoyhteenveto luovien alojen sosiaaliturvatyöryhmän raportista
TML:n lausunto RT- ja Infra- ohje- ehdotuksesta

2013
Luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvatyöryhmän raportti

2012

TML:n lausunto TAIKE-lakiuudistuksesta 26.3.2012

2011

Taidemaalariliiton lausunto yhdistyksiä ja säätiöitä koskevasta verotusohjeistuksesta 6.6.2011

2010

TML:n lausunto hallituksen esityksestä Taiteen edistämiskeskuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

2009

TML:n lausunto opetusministeriölle taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ehdotuksesta toimintaohjelmaksi 2010-2014
TML:n lausunto valtiovarainministeriölle yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta
TML:n lausunto opetusministeriölle taiteen keskustoimikunnan tekemästä kulttuuriministeri Stefan Wallinille 20.10.2009 luovutetusta kehittämisesityksestä
TML:n lausunto opetusministeriölle virkamiestyöryhmän laatimasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

2008

Taidemaalariliitto yhtyi Kuvaston lausuntoon koskien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta. Kuvasto antoi LYHDYN kanssa yhteisen lausunnon.