Lausunnot

TAIDEMAALARILIITON LAUSUNTOJA

Viralliset lausuntopyynnöt ja lausunnot lisätään, kun niitä tulee / annetaan.

2016

Taidemaalariliitto ry:n mietintö liittyen itsensätyöllistävien sosiaaliturvaan

Taidemaalariliitto ry:n lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiaksi (linkki lausuntopalvelu.fi:hin)

Taidemaalariliitto ry:n lausunto hallituksen esityksestä laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

2015
Taidemaalariliitto ry:n lausunto hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muuttamiseksi

2014
Lausuntoyhteenveto luovien alojen sosiaaliturvatyöryhmän raportista
TML:n lausunto RT- ja Infra- ohje- ehdotuksesta

2013
Luovilla aloilla työskentelevien ja muiden itsensä työllistävien sosiaaliturvatyöryhmän raportti

2012
TML:n lausunto TAIKE-lakiuudistuksesta 26.3.2012

2011
Taidemaalariliiton lausunto yhdistyksiä ja säätiöitä koskevasta verotusohjeistuksesta 6.6.2011

2010
TML:n lausunto hallituksen esityksestä Taiteen edistämiskeskuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

2009
TML:n lausunto opetusministeriölle taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ehdotuksesta toimintaohjelmaksi 2010-2014
TML:n lausunto valtiovarainministeriölle yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta
TML:n lausunto opetusministeriölle taiteen keskustoimikunnan tekemästä kulttuuriministeri Stefan Wallinille 20.10.2009 luovutetusta kehittämisesityksestä
TML:n lausunto opetusministeriölle virkamiestyöryhmän laatimasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

2008
Taidemaalariliitto yhtyi Kuvaston lausuntoon koskien Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien suojan voimassaoloajasta. Kuvasto antoi LYHDYN kanssa yhteisen lausunnon.