Turvallisemman tilan ohjeistus

Turvallisemman tilan ohjeistus

Hallitus 15.1.2024

Tällä ohjeistuksella pyritään luomaan Taidemaalariliiton toiminnasta ja tapahtumista mahdollisimman turvallisia kaikille. Tunnistamme, ettei täydellinen tuvallisuus kaikille aina toteudu erityisesti julkisessa tilassa, mutta haluamme pyrkiä ja kannustaa kaikki toimintaan osallisia pyrkimään kohti fyysisesti ja henkisesti turvallista tilaa.

 • Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Älä koske toista kysymättä lupaa. Toisen rajoja ei voi tuntea muutoin. Jos joku ilmaisee sinulle, että käytöksesi on häiritsevää tai teet toisten olon epämukavaksi, kuuntele ja muuta käytöstäsi.
 • Puutu häirintään myös sitä todistaessasi ja kysy häirityksi tulleelta, haluaako hän apua tai tukea. Älä jää vain sivustakatsojaksi. Puuttuminen on jokaisen tehtävä. Opi tunnistamaan häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu ja puutu siihen ottamalla asia puheeksi rauhallisesti mahdollisuuksien mukaan jo tilanteessa. Älä vähättele toisen kokemusta. Pyydä anteeksi, jos olet itse loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita. Pyri myös tunnistamaan oma valta-asetelmasi suhteessa muihin.
 • Kunnioita kaikkia, älä tee oletuksia. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, toimintakyvystä tai terveydestä. Kunnioita pronomineja ja nimiä.
 • Pidä yllä kehorauhaa. Älä kommentoi toisen kehoa, syömistä tai ruoka-annoksia.
 • Kunnioita toisten mielipiteitä, uskomuksia, kokemuksia ja eriäviä näkökantoja. Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi.
 • Ole vastuussa omasta toiminnastasi ja käytöksestäsi. Ole tietoinen, että toiminnallasi on vaikutus toisiin ihmisiin hyvistä aikomuksistasi huolimatta.
 • Anna tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
 • Älä huuda, käytä asiatonta kieltä tai tiuski tai mitätöi tai vähättele toisen ajatuksia tai osaamista.
 • Tiedostaomat ennakko-oletuksesi ja tarkastele kriittisesti omaa ajatteluasi. Älä pidä omia näkemyksiäsi ainoina oikeina. Älä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta, perhesuhteista tai mielipiteestä. Pyri osaltasi purkamaan stereotypioita.
 • Edistä oikean tiedon leviämistä ja estä väärän tiedon leviämistä. Ajattele ja ennakoi. Huomioi, että oma vakiintunut tapa ajatella voi joskus loukata toisia.
 • Ymmärrä, että tietämättömyys voi aiheuttaa virheitä, anna mahdollisuus oikaista käytös.
 • Ole tietoinen omista etuoikeuksistasi.

Kaikessa toiminnassamme, työssä, kokouksissa ja tapahtumissa noudatetaan näitä sääntöjä, oli kyse sitten verkkoympäristöstä tai fyysisestä tilasta. Jos kohtaat epäasiallista, turvallisuutta horjuttavaa käytöstä, puutu ensisijaisesti itse heti tilanteessa asiaan. Jos et voi/halua puuttua tai puuttuminen ei ole turvallista, ota yhteys tilaisuuteen nimettyyn häirintäyhdyshenkilöön, tilaisuuden puheenjohtajaan tai henkilökuntaan.

Mikäli tilanne ei ratkea puhumalla, voidaan häiritsevä henkilö hienovaraisesti poistaa tilaisuudesta.

Taidemaalariliiton hallitus päivittää turvallisemman tilan ohjetta tarvittaessa.