Jäsenlista

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZÅÄÖ
* = kokelasjäsen

A

Aaltonen Rauha *
Aalto Johanna
Aalto Sirpa
Aalto Tiina-Maria *
Aalto-Annala Marja-Liisa
Aaltolainen Petteri
Aaltonen Olavi
Aapro Kari
Aarnio Pauliina *
Abou El-Fetouh Ali
Ackley Leo
Adamsson Erika
Ahlbäck Cata
Ahlfors Riikka
Ahlgren Enda *
Ahlström Annu
Ahlsved Malin
Aho Anna *
Aho Ilkka *
Aho Henna
Aho Outi *
Ahola Tanja *
Ahola Teija-Tuulia
Ahonen Joni *
Ahtila Eija-Liisa
Aihinen Riikka
Ailus Eeva-Kaisa *
Ainala Emma *
Ala-Harja Sirkku
Ala-Maunus Petri
Ala-Ruona Jyri *
Alakoski Erkki
Alanen Sakari
Alanko Jósefina
Alapoti Matti
Alapoti Saima
Alaräihä Päivikki
Alftan Henni
Alho Ilppo
Allonen Päivi
Andersson Timo
Annanolli Tero
Anoschkin Jasmin
Antonoff Katja
Anttila-Rodrigues Sini
Anttonen Riikka *
Anttonen Tuula
Apajalahti Sampo
Arantila Markku
Arffman Anni
Arjatsalo Vesa
Arkoma Antti
Arne Tor
Arnkil Harald
Aro Kaisu
Aromäki Taru *
Arpalahti Elina *
Arvinen Mari-Kaarina
Arvola Juho
Asanti Riitta
Aska Milla *
Assmann Johanna *
Aurinko Roy *
Autio Elina
Autio Miia
Autio Elina *
Autio Susanna
Autio Tuuli *
Auvinen Kari
Avdeikov Jesse

B

Backman Marko
Bakharev Alexandre
Balabin Marianne *
Barman Pekka
Bashkin Igor *
Bask Nina *
Baumgartner Stig
Beard Dan
Beens Joachim *
Behn-Eschenburg Andreas
Ben Younes Saija
Berg Carita
Berg Pirjo
Bergman Anna-Maija
Bergsten Enoch
Bergvik- Forsander Annika
Björk Cisela
Björkman-Väliahdet Maarit
Björn Liisa
Björninen Anne-Maria
Blick Esa
Blomqvist Maarit
Blomqvist Marianne
Blomqvist Tuomo
Blomster Marja
Boehm von Juhani
Bonsdorff von Margareta
Boreas-Pitkänen Irene
Bossa Mikko
Brandt Pamela
Brask Marie
Braun Albert
Broms Anna
Buchmann Amiel *
Byrkjeland Linn *
Byström Tomas
Bäckström Peik *

C

Caplan Asta
Cederberg Petteri
Colbert Andrew
Creutziger Erik
Cutts Ilona

D

del Val Misha *
Demeter Zsuzsa
Denisov Viktor *
Dewald Walter *
Dmitriev Olga *
Dobrynina Elena *

E

Ebbe Belinskij Cecilia *
Eerola Eeva-Riitta
Eerola Kaija *
Eerola Marja
Ehrling Leena Katriina *
Ehrnrooth Sophia
Ekebom Venla *
Eklund Eeva-Leena
Ekman-Björkman Eila
Ekroos Veli
Elg Toni *
Ellinas Eija
Elo Tyko
Enegren Matilda
Enehielm af Cris
Enkenberg Erno
Enkola Livkamal Kaur
Erkkilä Janne *
Eronen Outi
Erämies Kaisamaisa *
Eskelinen Päivi
Esko Lotta
Eskola Jenni
Eskola Tuovi *
Etelävirta Johanna *

F

Fagerman Airi
Feinik Pia
Ferm Ulrika
Forsblom Maria *
Forsman Nina *
Forsell Saara
Forsman Tiina
Fredriksson Leonora
Frisk Guy
Furman Beryl
Förster Rasmus *
Försti Elina
Förström Riitta

G

Giacomelli Petra
Goman Jussi
Gottberg Susanne
Granlund Carina
Granlund Viva
Gregory Mary
Grudei Liisa
Gröndahl Catharina *
Grönholm-Rossi Ghita
Grönlund Annukka
Gullichsen Alvar
Gustavsson Jonas
Götsch Tytti

H

Haanpää Kaiju
Haapala Tapio
Haapanen Anu
Haapanen Jakke *
Haapanen Maarit *
Haarla Siiri
Haavisto Kyllikki
Haglund Bo
Hagman Henri
Haimila Sanna
Hairo Saija
Haka Kaarina
Hakala Anne
Hakala Marja
Hakala Markku-Tapani
Hakala Tarmo
Hakanen Hannu
Hakanen Jukka *
Hakkarainen Anna-Liisa
Hakkarainen Antti *
Hakkarainen Heidi *
Hakkola Eija
Hakuri Aura
Hallantie Kristiina *
Hallenberg Meri *
Hallikainen Mikko
Hallila Marjo
Halme Inkeri *
Halme Sanna
Halonen Leena
Halonen Kaisa *
Hamarila Heikki
Hamberg Hannah
Hammar Suvi *
Hanhela Anssi
Hanhijoki Marjatta
Hannula Inka *
Hannula Milla
Happonen Matti
Happonen Taru
Harahulia Kateryna *
Harju Liisa
Harkkomaa Liisa
Harmaala Aulis
Haro Selma
Hartikainen Anna-Kaisa *
Hartikainen Arttu *
Hartt Rauha *
Harutyunyan Mane *
Hasaj Bekim *
Hassan Hamid Heli *
Hautala Jorma
Hautamäki  Ilari
Hautamäki Piia
Hautamäki Toni
Havaste-Ukkola Irina
Haverila Liisa
Havia Sami
Hazrati Shahrzad
Hedberg Sini-Meri
Hedman Maarit
Heikkerö Markus
Heikkilä Alma
Heikkilä Hanna-Riikka
Heikkilä Liisa
Heikkilä Markku
Heikkilä Tytti*
Heikkinen Heli
Heikkinen Jaakko
Heikkinen Jaana
Heim Sandra *
Heimonen Samuli
Heino Hannele *
Heino Merja
Heino Mollu
Heino Olavi
Heino Timo
Heinonen Elisa
Heinonen Martti *
Heinonen Viljami
Heiska Hannaleena
Heiska Tiina
Heiskala Marja
Heiskanen Anne-Mari
Heiskanen Elina
Heiskanen Inkeri *
Heldt Ninni
Helenius Jorma
Helin Rosa *
Helin-Åvall Maija
Helkala Elina *
Helki Hannes *
Hellberg Karoliina *
Hellstedt Bambu
Helve Gunilla
Henriksson Anni
Hentunen Pia
Hepoluhta Pekka
Hermunen Aaron
Herrala Minna
Herttua Tiina *
Hetemäki Laura *
Hietanen Reino
Hikipää Matti
Hilli Anneli
Hiltunen Heli
Hiltunen Jenni
Hiltunen Reetta *
Hinkula Kaija
Hirvinen Marja
Hirvonen  Anne
Hirvonen Noora *
Hirvonen-Puhakka Tuija
Hjort Vesa
Hoel Mona
Holländer Ylva
Holm Marika
Holma Marjatta
Holmström Gunzi
Holmström Lars
Holopainen Paula
Holst Tuomas *
Homanen Pekka
Hopeavuori Maija
Hoshika Tatsuo
Hotta Shirin *
Hughes Jane *
Huhta Milena *
Hujo Merja
Hukkanen Jaakko *
Hukkanen Maiju
Hukkataival Helinä
Hulke Rauni
Hulkko Irmeli
Hulkko Terhi *
Hultcrantz Frida
Huotala Heli
Huotari Helinä
Huotari Kaisa
Huovila Maikku
Huovinen Antti
Hurmila Anni *
Hursti Terhi *
Hurtig Eliina *
Huusko Konsta *
Hykkö Harri *
Hyrri Juliana
Hyrske Hannu
Hytti Mika
Hyttinen Anja
Hyttinen Annamaari *
Hyttinen Jorma
Hytönen Petri
Hyvönen Anne *
Hyvönen Einari
Hyvönen Mira *
Hyvärinen Esa
Hyvärinen Ismo
Hyvärinen Kirsi *
Hyvärinen Mikko-Pekka *
Hyy Hanna
Hyypiä Tapani
Häggström Monica *
Häkli Sirpa
Hälikkä Juha
Hälli Iiris
Hämäläinen Eveliina
Hämärä Elisa *
Hänninen Jani
Hänninen Lotta
Härkki Katja
Härkönen Jouni
Höglund Lars
Hölli Tiina

I

Ihalainen Arja-Riitta
Iivanainen Susanna
Ijäs Joona *
Ikipyy Inga *
Ikonen Eili
Ikonen Sinimaria *
Ilasmaa Urpu
Ilmaranta Ville *
Ilves Sini *
Ilvessalo Laura *
Immonen Kati
Immonen-Lindberg Helka
Indrén Sampsa
Ingelius Niklas
Ingman Lotta
Innala Heli
Innanen Petra
Isaksson Kristina
Iso-Herttua Nina-Sirkka *
Iso-Lähteenmäki Sauli *
Iso-Tryykäri Tuulia
Isokoski Jukka *
Isomaa Eeva-Liisa
Isomäki Ahti
Isomäki Milla *
Isomäki Mimosa *
Isotalo Mari
Itälinna Roope *

J

Jaakkola Kirsi
Jaatinen Anna *
Jakkila Eeva-Kaisa
Jakola Timo
Jalavisto Mikko
Jalkanen Nanna
Jalonen Marja
Javén Sylvia
Johansson Emmu
Johansson Jonna
Jokelainen Kirsi
Joki Verna *
Jokimies Maaria *
Jokinen Leo
Jokinen Päivi
Jokinen Sirpa
Jokitalo Marja-Liisa
Judin Susanna
Juga Hanne
Juhola Katja *
Jula Henna
Jula Jari
Julku Kirsi *
Jumaily Saddam
Junnilainen Risto
Junttila Helena
Junttila Vesa
Juntunen Topi *
Juntura Mikko
Jurvakainen Terttu
Juujärvi-Bremer Sanna *
Juuti Lasse
Juutilainen Kari
Juva Maria
Jylhä-Vuorio Aura
Jämsä Arja
Jännes Iia
Jäntti Markus *
Järnström Jari
Järvelin Markku
Järvelä Auli
Järventausta-Lindertz Mari *
Järvinen Anna Emilia *
Järvinen Juhani
Järvinen Susanna *
Järvinen-Sirén Salla
Jäälinoja Mari
Jääskeläinen Janne *
Jääskeläinen Soile

K

Kaanela Kaisa *
Kaarlehto Iiris
Kaarna Marika
Kachliková Barbora *
Kahila Antero
Kaihola Anita
Kaila Kaarina
Kainulainen Pekka
Kaisto Maria *
Kaitala Janne
Kajaste Kristiina *
Kajo Risto *
Kalervo Eero *
Kallavuo Mikko *
Kallio Emmi
Kallio Mikko
Kallio Päivi *
Kallio Sini *
Kalliokuusi Satu
Kalsola Jenni
Kaminen Marjukka
Kaminen Mosher Petra
Kamsula Kimmo *
Kananoja Sanna
Kanervo Sirkku *
Kangas Helena *
Kangas Johannes
Kangas Leena
Kangas  Olof
Kankaanmäki Anna-Liisa
Kankaanranta Mira
Kanon Irma
Kanon-Aaltonen Annikki
Kanto Hanna
Kantokorpi Hanna
Kantokorpi Janne
Kantonen Lea
Kapulainen Annu
Kare Antero
Karén Jonas *
Karhapää Jenni *
Karhu Mika
Karhunen Mervi
Karila Eemil
Karintaus Liisa
Karjalainen Pertti
Karjalainen Sari
Karjalainen Sirkka Leena
Karkku-Hohti Anja
Karlsson Cia
Karlsson-Sutisna Sanna
Karppinen Kirsi *
Karsikas Ulla
Karvinen Kalle *
Kashima Haruka
Kassinen Benjamin *
Kauhaniemi Anu
Kaunisto Jani
Kaunisto Noora *
Kaustia Vesa
Kavonius Taru *
Khan Muhammad *
Keinänen Aino *
Keko Hermanni
Kemiläinen Heli *
Kempas Lasse
Kemppainen Virpi
Kemppinen Tiina *
Kerkis Josua *
Kerkola Anne-Mari *
Keränen Markku
Keränen Matilda *
Keränen Mauno
Kerätär Tuuli *
Keskinen Eija
Keskisarja Nella
Kestila Fanni *
Ketolainen Terhi *
Kettunen Arto *
Kettunen Juha *
Kettunen Mikko
Keyriläinen Alexander *
Kianto Ursula
Kihlman Gunilla
Kiirikoff Marikka
Kiiskinen Anna *
Kiljunen Anna
Kiljunen Satu
Kim Minjee *
Kimiläinen Anne *
Kinnunen Eila
Kinnunen Pirjo
Kirstinä Anna
Kitinprami Nomi
Kitti Henni
Kivelä Henriikka *
Kivelä Valtteri
Kivelä Venla *
Kivi Harri
Kivi Iro *
Kivi Maija *
Kivikangas Saija
Kivikoski Karita
Kiviniemi Petri *
Kivimäki Osmo
Kivisaari Leevi
Kivistö Susanna Maria
Kjellberg Lotta
Klemi Tuomo
Knuuttila Anni-Sofia *
Kohonen Sanna
Koivaara Hanna-Reeta *
Koivisto Ari
Koivunen Pete *
Koivurova Jenni *
Koivusalo Raisa *
Kokkarinen Piia *
Kokki Eeva
Kokkonen Anneli
Kokkonen Pekka
Kokkonen Pike *
Kolehmainen Markku
Kolehmainen Matti
Kolehmainen Pirkko
Kolehmainen Tiina *
Kolttola Lauri
Kolu Marja
Komi Minna *
Komulainen Markku-Jussi
Kontio Samuli
Kontiola Hanne *
Konttinen Markus
Konttinen Timo
Kopio Laura *
Koponen Anu Kaisa
Koponen Saija
Koppelo Alina *
Kopsa Kaisu *
Kopsala Veera *
Kopteff Mari *
Kopu Klaus-Tuomas
Korhonen Anna-Stiina
Korhonen Auli
Korhonen Urpu-Elina *
Korhonen-Schwegler Ninna
Korjonen Kristiina *
Korkala Heikki *
Korkala Jouko
Korkalo Tuomas
Korkeila Jukka
Korkiakoski Sami
Korpela Helena *
Korpela Teemu
Korpilinna Anna *
Korpinen Hannu
Kortelainen Krista
Korvenoja Nina *
Koskela Cecilia *
Koski Piia *
Koski-Vähälä Sari
Koskimies Elina
Koskimies Tomi *
Koskimies Merita
Koskinen Aki
Koskinen Anne
Koskinen Essu
Koskinen Harro
Koskinen Tanja *
Kosonen Eka Teriina Vea *
Krage Annaliisa
Krijgsman Willem
Krohn Inari
Krohn Maaretta *
Kuisma Milla
Kuismanen Ilma-Sofia *
Kuitula Mauri
Kuivisto Lena
Kujansuu Jouni
Kujasalo Matti
Kukkasniemi Päivi
Kukkonen Eeva *
Kukkonen Jarmo
Kukkonen Martti
Kukkonen Sofia *
Kukkonen Tuomo
Kukkurainen Heidi *
Kullberg Jean-Erik
Kumela Kimmo
Kumpula Eero
Kumpulainen Hannele
Kuokkanen Essi *
Kuoppala Jenni *
Kuosmanen Juha
Kuparinen Heli
Kuparinen Katri
Kurikka Anja
Kurki Ano *
Kurkinen Sinikka
Kuronen Matti
Kurunsaari Heli
Kurvinen Veera *
Kuusela Liisa *
Kylliäinen Eija *
Kylmälä Kim
Kyrö Pekka
Kytö Hanna *
Kähkönen Minna *
Kähkönen Urho
Kähönen Jenna *
Kähönen Sini *
Kärki Ipi
Kärki Kukka-Maaria *
Kärkkäinen Aarre
Kärkkäinen Erja *
Kärkkäinen Janne
Kärkkäinen Kirsti
Kärkkäinen Reijo
Kärkkäinen Sanna *
Kärvi Jemina *
Kääriäinen Seppo
Kömmistö Enni
Könnölä-Jokinen Seija
Könönen Hilkka
Köykkä J-P

L

Laaja Johanna *
Laajalahti Anna-Maija *
Laakkonen Erja
Laakkonen Johanna *
Laakso Markku
Laakso MInja *
Laakso Tuomo
Laaksonen Heini *
Laaksonen Monna *
Laaksonen Sampo
Laaksonen Tero
Laamanen Markku
Lager Katariina
Lagom Seppo
Lahdenperä Marika *
Lahtinen Heidi
Lahtinen Ida *
Lahtinen Lauri
Laine  Merja
Laine Annukka
Laine Helena
Laine Lauri
Laine Lotta-Lucia *
Laine Maria
Laine Merja
Laine Tapio Kalervo
Laitanen Tiina
Laitasalo Reino
Laiti Marianne
Laitinen Pirkko
Laitonen Niina *
Lamminen Tiina
Lamminmäki Jani *
Lamnaouer Hanna
Lampenius Heidi
Lampi Matti
Lampinen Ismo
Lampinen Tuija
Lamppu Eva *
Lantseva-Helki Eva *
Lanu Tarja
Lappalainen Jukka
Lappalainen Minna
Lappalainen Sirpa
Larsson Ritva
Lassheikki Lasse
Lassila Antti *
Lassila Maija *
Laurel Satu
Lauriala Tuomas
Laurila Laura *
Laurinolli Salla
Laurinolli Samuli
Lautiainen Mikko
Lavonen Kuutti
Lax Henrika
Lebedeva Anna
Lehikoinen Samuel *
Lehikoinen Tiina *
Lehtinen Mildred
Lehtinen Raana *
Lehtinen Risto *
Lehtinen Ville *
Lehto Santeri *
Lehto Virpi
Lehtonen Henrietta
Lehtonen Braun Niina
Lehtonen Virpi *
Leinonen Aija *
Leinonen Reeta *
Leinonen Ritva
Leiviskä Heli *
Lemettinen Johanna
Lemmenhelmi Emmi-Vieno *
Lempiäinen Jani
Lempiäinen-Nyrén Maija
Lenkkeri Riikka
Leppiniemi Liisa
Lepistö Tiia *
Leppä Anna
Leppäkoski Helmi
Leppänen Anne *
Leppänen Anu-Riikka *
Leppänen Juha-Pekka *
Leppänen Tiina
Leppänen Tiina Kaisa
Lernhammar Philip *
Leskelä Esa
Leskinen Leo
Levander Reetta *
Li Xinsheng *
Liesinen Peetu *
Lietonen Eeva *
Liikanen Elina
Liitola Maria *
Liksom Rosa
Lilja Virve
Lindberg Ritva *
Lindberg Ronja *
Lindberg Sebastian
Lindfors Tuija
Lindgrén Nea
Lindholm Hannu
Lindholm Johanna *
Lindholm Czapnik Pernilla
Lindstedt Elisa
Lindström Kari
Linja Minna *
Linko Linda *
Linnovaara Antti
Lintunen Aino *
Liu-Sertti Hong *
Liuhala Ulla
Liulia Marita
Lobkovski Anastasia *
Lohiniva Pertti
Lonka Sirkka-Liisa
Louhi Aino
Luiro Markus *
Lukin Hannu
Lukka Virve
Lukkari Tuomo
Lukkarinen Sami
Lukkarinen Tuula
Lumberg Kiba
Lumme Johanna *
Lundeby Tor-Magnus
Lundell Carla *
Lundelin Kaisu
Lundström Heli *
Luostarinen Emelie *
Luostarinen Mikko
Luttinen Ilkka *
Luukela Annikki
Luukkala Emma
Luukkonen Marlena *
Luutonen Maija
Lyytikäinen Julia *
Länkinen Heikki *
Länsman Elina
Löfqvist Mattias *
Löppönen Ville
Löyttyniemi Eija-Liisa

M

Maaranen Iisa
Maasalo Antti
Maijala Elena
Makkonen Inkeri
Makkonen Petri
Mali Marja
Malin-Pötry Maarit
Malinen Tiina
Maljonen Marja
Malka Raija
Malkamo Liisa
Malkki Pirjo
Manninen Eeva-Maija
Manninen Sanna *
Mantere Simo
Marila Heikki
Marila Sakari
Marin Elisa *
Marjamäki Greta *
Marjeta Tiina
Markonsalo Tuija
Markwith Alex *
Martola Janne
Marttila Olli
Marttila Paula
Marttinen Raija
Marzouk Mona
Matikainen Aleksi
Matikainen Elisa
Matikainen Hannamari
Matikka Minna
Matinlauri Aaro
Matinlauri Antti
Mattila Heidi Anniina
Mattila Jaakko
Matveinen Heini
Maunu Päivi
Maury Carita
Mazici Melek
Mecklin Mauno
Melanen Maija
Melkinen Laura
Meltaus Esa *
Merenmies Elina
Meriläinen Päivi
Meriläinen Tuuli *
Merimaa Olli-Pekka
Meronen Marja *
Merta Paavo
Metsä Pirkko
Metsämäki Mari
Meuronen Juha
Meuronen Jussi
Mielonen Tiina
Miettinen Anu
Mihkelsoo Camillla
Mikkola Mikko
Mikkonen Eero
Mikkonen Tuula *
Minkkinen Marika *
Moilala Sari *
Mononen Katri
Moisseinen Hanneriina
Mughal Maria
Muinonen Kirsti
Mukari Minna *
Muro Juan A.
Mustaparta Hillevi *
Mustonen Helvi
Muurinen Jan Helge *
Myllylä Salla
Myllymäki Paula *
Myllynen Yulia *
Myöhänen Mikko
Mäenpää Kaija
Mäenpää Teemu
Mäkelä Anna
Mäkelä Katriina *
Mäkelä Maarit
Mäkelä Marika
Mäkelä Tommi
Mäkelä-Haapalinna Pirkko
Mäkeläinen Miisa *
Mäkeläinen Riikka *
Mäki Martti
Mäki Nonna-Nina
Mäki Teemu
Mäki-Arvela Heli
Mäki-Tuuri Heikki
Mäkilä Irmeli
Mäkilä Jarmo
Mäkilä Rauha
Mäkitalo Johanna
Mäntynen Tuomas
Märkälä Maaria
Määttä Arto
Määttälä Eliisa
Määttänen Lotta
Määttänen Vilma *
Määttänen-Valkama Ritva
Mömmö Tapio *

N

Nabb Janne
Nagashila
Nampajärvi Erkki
Natri Mika
Nauha Tero
Naukkarinen Anita
Naumanen Harri *
Naumanen Heidi *
Negash Tigneh
Nenonen Anna Kaarina
Nenonen Laura *
Nestorova Elena *
Neva Jan
Nevado Susana
Nevalainen Reima
Nevalainen Tiina
Nevanperä Laura *
Nevanperä Lotta *
Nevanperä Tiina
Ng Oi-Ling *
Ngallan Leena *
Niekka Merja *
Niemelä Petri
Niemelä Siiri
Niemelä-Koura Asko
Niemi Ilona
Niemistö Asta
Niinimäki Antti
Niininen Pasi
Niiranen Mirva *
Niivuori Leena
Nikander Hannu
Nikitin Iida
Nikku Satu
Nio Leena
Nio-Juss Noora
Nirkko Anu
Niskanen Jussi *
Niskanen Mirva *
Nissinen Anja *
Niva Jussi
Nives Eero *
Nokelainen Artturi *
Nokua Jukka *
Nopsanen Jukka
Nora Rasmus *
Nordgren Tommi
Norrgård Löfqvist Janika *
Nouku Noora *
Nukala Aulikki
Nurmi Maritta
Nurmi Saara Annikki *
Nurmikko Reima
Nurminen Marja
Nurminen Tero
Nurminen Tiina
Nurmivaara Emilia *
Nurro Arto
Nuutinen Kari
Nybacka Frans *
Nyholm Samu *
Nykänen Kaisa *
Nykänen Pirjo
Nyqvist Thomas
Nyström Stefan
Nyyssönen Miika
Nyyssönen Tapio
Närekangas Matti *
Näsi Valentina
Nässling Pentti

O

Ohenoja Jorma
Oikarinen Maaria
Oikarinen Pirita *
Ojala Antti
Ojanen Maija
Ojaniemi Kimmo
Okko Juha
Okkonen Hilkka Marjatta
Oksanen Hannakaisa
Olkkonen Jenny
Ollikainen Panu
Ollikainen Paula
Orava Sara
Osara Tiina
Osipow Paul
Osogo Diana *
Osva Anu
Ovaska Anne

P

Paakkola Mikko
Paakkonen Melina
Paakkonen Mikko
Paananen Sanna Maria
Paavilainen Kukka
Paavilainen Reijo
Pajari Sisko *
Pajavuori Jouni
Pajula-Mäkinen Liisa
Pajulahti Olavi
Pakalén Matti
Pakarinen Kimi
Pakarinen Laura
Pakkala Jaakko
Pakkanen Joona *
Paldanius Rooa *
Palin  Arto
Palmgren Dan
Palola Jarmo
Palo-oja Reija
Palonen Leena
Palonen Sinikka
Palosaari Ilkka
Palosuo Hannu
Panula Vilma *
Parjanen Elina *
Partanen Timo
Parviainen Katariina *
Parviainen Kristiina
Parviainen Pekka
Pasanen Tommi *
Passilahti Leena
Patala Mervi
Pathirane Isabel *
Paunila Marjukka
Paunu Paavo
Paunu Tarmo
Pehkonen Anna Reetta
Pejcic Pia *
Peltonen Erno
Peltonen Essi *
Peltonen Tuukka
Peltosaari Jukka *
Pelvo Paavo
Penna Nelli *
Pennanen Erno *
Pennanen Jussa-Heikki *
Pennanen Sami
Penttinen Heli
Perkkio Anu *
Pesonen Eeva
Pesonen Eva-Riitta
Pesonen Liisa
Pessa Iiris
Peterdi André
Petkun Svetlana *
Petäjäniemi Tiitus
Peura Eeva
Peuri Sanna
Phillips Ben *
Pienimäki Outi
Piepponen Marianna *
Pieski Outi
Pietilä Sergei *
Pietiläinen Laura *
Pihlajakoski Mari
Piilola Tamara
Piironen Eija
Piispa Saara
Pipping Caroline
Pirhonen Ritva Kyllikki
Pirtola Pilvari
Pirttioja Jussi
Pisto Johanna *
Pitkänen Ahti
Pitkänen Juha-Matti
Pitkänen-Walter Tarja
Pohjalainen Kaisla *
Pohjanheimo Artti
Pohjola Ulla
Pohjolainen Pauno
Pohjolainen Siiri
Pohjonen Seppo
Poijärvi Annikki
Poikonen Minna *
Polari Tarja
Porkka Kaisa *
Portaankorva Heikki
Porttila Sari *
Posti Riitta *
Poussu Jyrki
Poutanen Tiina
Puhakka Kirsti
Puhakka-Myller Irja
Puikkonen Kari
Pullinen Taru-Carita *
Puntti Pamela
Puoskari Paula
Purina Ligita *
Puro Harri *
Pussila Päivi
Puuperä Merja
Puustinen Sanni-Maaria *
Pykäläinen Juha
Pyykkinen Tiina
Pyykkö Minna
Pyykölä Pauli
Pälviä Susanna
Pärkinen Kyösti
Pääkkönen Maria *
Pääkkönen Markku
Pääkkönen Pilvi *

Q

Quiafe Magnus *

R

Raatikainen Anu *
Raatikainen Samu
Raekallio Raisa
Raekallio Reijo
Rahikainen Jelina *
Rahikainen Michael
Rahola Anja
Raikaslehto Sari *
Raitala Antti
Raitasuo Annika
Raito Mirka
Ranta Jamie
Rantala Maarit *
Rantanen Jarkko
Rantanen Johannes
Rantanen Leena
Rantanen Mari
Rantanen Matti
Rantanen Mikko
Rantanen Silja
Rantanen Ulla
Rantatorikka Pirkko
Ratia Jertta
Ratia Sinikka
Raudas Selja
Raudaskoski Teemu *
Rauhala Osmo
Raunio Maria B
Rautaniemi Varpu *
Rautiainen Satu
Rehor Petr
Reiman Päivi
Reinikainen Raimo
Rekonen Mikko *
Remes  Ulla
Renlund Jenny
Retulainen Anna
Reuter Katarina
Revonkorpi Minja
Riekki Jyrki
Riestola Anu
Riikonen Eeva
Riikonen Hannu
Rissanen Anna-Maija
Rissanen Markus
Rissanen Seija
Ristolainen Sanna *
Robenko Egor
Roivainen Mira *
Romo Heidi
Romo Lars
Ronkainen Eetu *
Roos Matts
Roos Nina
Rope Jenni
Rope Johanna *
Rosenlund Tuomo 
Roschier Linda
Rossi Anne
Rovamo Elisa
Ruiz Dubrovin Leonor
Rummukainen Petri
Ruoho Eija
Ruoho Svetlana *
Ruohomäki Kati *
Ruohonen Elina
Ruohonen Kirsikka Maria *
Ruotsalainen Anitta
Ruotsalainen Toni-Petri *
Ruotsalainen Topi
Ruotsalo Panu
Rusanen Jukka
Rusanen Väinö
Rustanius Jaakko
Ruuska Annika
Ruusulaakso-Norima Helena *
Ruuth Iiris
Rydberg Thomas *
Ryhänen Timo
Rytkönen Aino *
Ryöppy Catarina
Räisänen Hanna *
Rämö Nana *
Rämö Outi *
Räsänen Leena
Räsänen Mari
Räsänen Minna *
Rättyä Jani
Räty Hanna
Räty Niina
Räty Ville
Rönkkö Jaakko
Rönkä Antti

S

Saali Kerttu *
Saali Tuomo
Saanio Pirjo
Saarelainen Heta
Saarelainen Reijo
Saarenpää Johanna *
Saarenvirta Marianne *
Saarikivi Leena *
Saarikko Petri *
Saarikoski Hanna
Saarikoski Juri
Saarinen Eeva-Marja *
Saarinen Janne *
Saarinen Minttu *
Saarinen Niko *
Saario Jaana
Saaristo Stiina
Saarivaara Veikko
Saarto Marja
Saharla Mia
Saikkonen Johanna *
Sailaranta Timo
Sailo Arttu
Saine Eeva
Sainio Seija
Sajaniemi Antti
Sakala Mikko
Saksala Pentti
Salama Susanna *
Saldert Christian
Salih Hodhayfa *
Sallinen Kerttu *
Salmela Seppo
Salmenkivi Maiju
Salmi Aino *
Salmi Harri *
Salmi Ritva
Salmi Sinikka
Salmiaitta Udi *
Salmijärvi Katariina
Salminen Riikka *
Salo Katriina
Salo Pia
Salomaa Hannele
Salonen  Elsa
Salonen Minna *
Salonen Di Giorgio Merja
Sammalisto Heli
Sankala Kati *
Santala Maija
Saralehto Mailis
Saranpää Saila
Sarasalo Marjatta
Sario Kristiina
Sarjanen Riitta *
Sarje Kimmo
Sarkima Nina *
Sarlin Elina
Sarola Leila
Sarparanta Sampsa
Sasi Marjo-Riitta
Sato Yuichiro
Saukkonen Teemu
Savander Marjaana
Savolainen Alli
Savolainen Carita
Savolainen Marjo-Riitta *
Schafhauser Vilmalotta
Schantz von Carolina
Schmidt-Ciekca Iria
Schubakoff Sophie
Schultz Sebastian *
Schuvaloff Irina
Seppälä Anna
Séraphin Lena
Setianto Dwi
Setälä Jyrki
Setälä Timo
Shrestha Jesus *
Sievers Joel *
Siikala Eija
Siikala Jukka
Siim-Kaasinen Milla
Siimala Marja-Riitta
Siira Regina *
Siiskonen Vaula
Siivonen-Takku Pirkko *
Silfer Rosalia *
Sillanpää Hannu
Sillgren Salla *
Siltala Jenni Tuulia *
Siltamäki Maarit *
Siltanen Janne
Siltavuori Senni *
Simberg Merja
Simola Päivi
Simonen Kati
Sinivaara Alina
Sinkkonen Pia
Sipilä Johanna
Sipilä Rauni
Sipiläinen Katri
Siponen Hemmo
Sippo Ilona *
Sippola Vaula
Sirén Päivi
Sirin-Malva Vittoria *
Sirkiä Merja
Sirkka Sampo *
Sjöholm Minna
Sjöstedt Erkki
Sjöström Margarita
Skinnari Katja
Sleptsova Elizaveta *
Slotte Joel
Slotte Dufva Tomi
Soini Kaisa
Soininen Riikka
Soisalo Juha
Somervuori Kim
Soppela Timo
Soraluoma Minna
Sormunen Riikka *
Starri Saija *
Stasevskij Andrij
Stauffer Kaarlo
Stenberg Katri
Stenberg Taneli
Stenvall Kaj
Stor-Pellinen Ilpo
Strand Julia *
Strandberg Elina
Stranden Valter *
Streng Petra
Strengell Elisabet *
Strömberg Astrid *
Suhonen Jukka
Suikkanen Saimi *
Suikkanen Tiina
Suikki Suvi
Summa Pertti
Sundvall Keijo
Sunila Anne
Sunna Mari
Suokas Mirkka *
Suomela Olavi
Suomi Piia
Suomi Risto
Suominen Enni
Suominen Paula
Susi Nanna
Sutinen Axel
Sutisna Katja *
Suutari Tuija
Syrjä Pekka
Sälekivi Timo
Särkijärvi Sirpa
Sääski Juha

T

Tahkola Anna
Tainio Tiina *
Takala Eeva-Kaisa
Takala Päivi
Takalo-Eskola Ilkka Juhani
Takkinen Onni *
Talja Soili
Tammi Jyrki *
Tammi Pasi
Tamminen Seija
Tamminen Tapani
Tamminen Veera *
Tammiranta-Summa Elina
Tammisaari Tuukka
Tang Raili
Tanhua Merja
Tanninen Seppo J.
Tapio Sirkka-Liisa
Tapiola Marjatta
Tapola Pauli *
Tapper Kirsi
Tarkkanen Maunu
Tarmo Irmeli
Tarna Juhani
Tarna Marja
Taskinen Ona *
Tavastila Fanny
Tavela Emmi
Teeri Maria
Teittinen Jukka
Telasmaa Annaleena *
Tella Paula
Tella Tarja
Tenni Sari
Tenuta Barbara *
Tereshko Alena *
Teriaho Senja *
Tervo Kirsi
Thusberg Panu
Tiainen Lauri *
Tieaho Jenni
Tiger Taira
Tiirinen Mirkka
Tiitinen Tuula
Tiittanen Kirsi
Tikka Saara
Tikka Tea
Tikka-Rissanen Vilhelmiina *
Tikkanen Aamu
Tikkanen Iidu
Tikkanen Maisa
Tjörneryd Riitta
Toivainen Heidi *
Toivanen Heta
Toivanen Jorma
Toivanen Meri *
Toivanen Milla
Toivonen Arja
Toivonen Toni
Tolin  Kimmo
Tolonen Timo
Tomi Veronica *
Tomperi Taru
Tompuri Anne
Toni Jouni
Torikka Iina *
Tornberg Jaakko
Torniainen Marja-Liisa
Toropainen Maija
Torpo Rose-Mari
Tuomaala Rosalinda *
Touru Wilma
Tuhkanen Heli
Tuiremo Terttu
Tuisku Eliisa
Tukiainen Katja
Tuohimaa Elisa *
Tuokko Kirsti
Tuomi Anu
Tuomi Juhani
Tuominen Anu
Tuominen Henri *
Tuominen Juhani
Tuomiranta Esa
Tuomola Santtu *
Tuori Anna
Tuovinen Tiina *
Turakka Purhonen Pauliina
Turkia Ville-Petteri *
Turtiainen Jorma
Turtonen Kristiina
Turunen Aki
Turunen Heini *
Turunen Reijo
Tuura Helena
Twoseven Jussi
Tyrväinen Ella
Tähkänen Timo
Tähkäpää Eija *
Törhönen Raimo
Törmikoski Laura
Törmäkangas Matti
Törmälehto Samppa
Törrönen Anssi

U

Ubaleht Tanja
Uggla  Hanna
Ulmanen Aino
Ulvila Sanna *
Ulvila Tero
Unkari Tarja
Uskali Olli *
Uschanov Anna *
Uusikylä Matti
Uusitalo Kristiina
Uusitalo Riitta
Uusitupa Marja-Elina
Uutinen Marianna
Uuttula Silja *

V

Vainikka Lila *
Vainio Anna-Karoliina *
Vainio Leena *
Vainio Matti
Vainio Saara *
Vainio Tiina
Vainionpää Sanna *
Vakkilainen Jenni *
Vakkilainen Sanna *
Valanne Katja
Valkeapää Tiina
Valkola Marja-Leena
Valkonen Ilona
Valkonen Kati
Valkonen-Goldblatt Arja
Vallivaara Jaakko *
Valo Jaakko
Valpola Vaula
Valtakari Jussi
Valtari Jaana
Vály Sándor
Vanas Virpi
Vanhanen Sirpa
Vanonen Juha
Varis Hanna
Vartiainen Katja
Vartiainen Tuomo
Vasama Penni *
Vasara Heidi
Vatanen Aarre
Vatanen Jouko
Vehkaperä Heli
Vehosalo Kari
Vejdani Aishe *
Vellonen Senja
Vertanen Annu
Vesalahti Mika
Vesanen Jenni *
Vesterinen Eeva
Vesterinen Pekka
Viertoma Eira
Viherjuuri Annuli
Vihersalo Suvi-Elina *
Vihma Sini
Viikilä Ville-Veikko
Viinikanoja Riikka
Viitanen Tuuli-Anna
Vikman Ulla-Maija
Vilhunen Anna-Leena
Vilhunen Risto
Viljakka Marko
Viljanen Anu
Viljanen Inkeri *
Viljanen Pauli *
Viljanen Reijo
Vilkuna Eeva-Riitta
Villanueva Niina
Villikka Kaisa
Vincelot Niina *
Vinha Jonna
Vinko Sakari *
Virkajärvi Sampsa
Virkki Nita *
Virkkunen Raita
Virtanen Päivi Susanna *
Virtanen Ritva-Liisa
Virtanen Teemu *
Virtanen Vilma *
Visapää Annukka *
Voutilainen Svetlana *
Vuorenmaa Camilla
Vuorenmaa Ville
Vuorikoski Timo
Vuorio Susanna
Vuorio Tatu
Vuotto Terhi
Vähälä Hillevi
Vähäsarja Ella
Vähäsöyrinki Joonas
Välikangas Ville
Väyrynen Mirimari
Väyrynen Pekka
Väänänen Seppo
Väätti Ilkka

W

Walden Kari
Wallensköld Heljä *
Wallensköld Viggo
Wallenstjerna-Heiskanen Nina *
Ward-Raatikainen Caroline *
Waris Pauliina
Weckman Jan Kenneth
Wesamaa  Laura
Wesamaa Riikka
Westerberg Hanna
Westerberg Maija
Westerlund Miia Elisa *
Westerlund Sven-Olof
Westlin Meri
Whitehead Oliver
Wikström Eva
Wilhelmus Anna
Wilkman Sofia
Wolfram Maria
Woods Paul *
Wuorila-Stenberg Henry

Y

Ylhäinen Sirpa
Yli-Mäyry Soile
Ylipieti Noora
Ylitalo Merja
Ylönen Kimmo
Yppärilä Jenni
Yrjölä Petri

Z

Zevenhoven Joop
Zilliacus Konni
Zitting Marina
Zlenko Serguei
Zudov Dmitri

Å

Åberg Magdalena
Åberg Tomi *
Åkerstedt Riitta
Åsvik Annina
Åsvik Owe

Ä

Änkö Heli

Ö

Öfverström Seppo
Öhrnberg Katja
Öst Helena
Österberg Eero
Österman Veronica
Östman Heli *