Jäsenlista

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÅÄÖ
* = kokelasjäsen

A

Aalto Johanna
Aalto Sirpa
Aalto Tiina-Maria *
Aalto-Annala Marja-Liisa
Aaltolainen Petteri
Aaltonen Olavi
Aapro Kari
Aarnio Pauliina *
Aarras Raimo
Abou El-Fetouh Ali
Ackley Leo
Adamsson Erika
Ahlbäck Cata
Ahlfors Riikka
Ahlström Annu
Ahlsved Malin
Aho Anna *
Aho Ilkka *
Aho Henna
Aho Outi *
Ahola Tanja *
Ahola Teija-Tuulia
Ahtila Eija-Liisa
Aihinen Riikka
Ailus Eeva-Kaisa *
Ainala Emma *
Airas Mirja
Ala-Harja Sirkku
Ala-Maunus Petri
Ala-Ruona Jyri *
Alakoski Erkki
Alanen Sakari
Alanko Johanna *
Alapoti Matti
Alapoti Saima
Alaräihä Päivikki
Alftan Henni
Alho Ilppo
Allaire Bridget *
Allonen Päivi
Andersson Timo
Annanolli Tero
Anoschkin Jasmin
Antjärvi Mari
Antonoff Katja
Anttila-Rodrigues Sini
Anttonen Riikka *
Anttonen Tuula
Apajalahti Sampo
Arantila Markku
Arjatsalo Vesa
Arkoma Antti
Arne Tor
Arnkil Harald
Aro Kaisu
Aromäki Taru *
Arpalahti Elina *
Arvinen Mari-Kaarina
Arvola Juho *
Asanti Riitta *
Aska Milla *
Aurinko Roy *
Autio Elina *
Autio Miia
Autio Elina *
Auvinen Kari
Avdeikov Jesse *

B

Backman Marko *
Bakharev Alexandre
Balabin Marianne *
Barman Pekka
Bask Nina *
Baumgartner Stig
Ben Younes Saija
Berg Carita
Berg Pirjo
Bergman Anna-Maija
Bergsten Enoch
Bergvik- Forsander Annika
Björk Cisela
Björkman-Väliahdet Maarit
Björn Liisa
Björninen Anne-Maria
Blagoeva Nadezda *
Blomqvist Maarit
Blomqvist Marianne
Blomqvist Tuomo
Blomster Marja
Boehm von Juhani
Bonsdorff von Margareta
Boreas-Pitkänen Irene
Brandt Pamela
Brask Marie
Braun Albert
Broms Anna
Byström Tomas
Bäckström Peik *

C

Can Kemal *
Caplan Asta *
Caselius Maaretta *
Caulfield Ronan *
Cederberg Petteri
Colbert Andrew
Creutziger Erik
Cutts Ilona

D

del Val Misha *
Demeter Zsuzsa
Denisov Viktor *
Diatchenko Filipp *
Dobrynina Elena *
Dufva Tomi

E

Eerola Eeva-Riitta
Eerola Kaija *
Eerola Marja
Ehrling Leena Katriina *
Ehrnrooth Sophia
Eklund Eeva-Leena
Ekman-Björkman Eila
Ekroos Veli
Ellinas Eija
Elo Tyko
Enegren Matilda
Enehielm af Cris
Enkenberg Erno
Enkola Livkamal Kaur
Erkkilä Janne *
Eronen Outi
Eskelin Anu *
Eskelinen Päivi
Esko Lotta
Eskola Tuovi *

F

Fagerman Airi
Feinik Pia
Ferm Ulrika
Forsblom Maria *
Forsman Nina *
Forsell Saara
Forsman Tiina
Fredriksson Leonora
Frisk Guy
Furman Beryl
Förster Rasmus *
Försti Elina
Förström Riitta

G

Giacomelli Petra
Goman Jussi
Gottberg Susanne
Granlund Carina
Granlund Viva
Gregory Mary
Grudei Liisa
Gröndahl Catharina *
Grönholm Jenny *
Grönholm-Rossi Ghita
Grönlund Annukka
Gullichsen Alvar
Gustavsson Jonas
Gustafsson Tuomas *
Götsch Tytti

H

Haanpää Kaiju
Haapala Tapio
Haapanen Anu
Haapanen Jakke *
Haapanen Maarit *
Haarla Siiri
Haavisto Kyllikki
Haglund Bo
Hagman Henri
Haimila Sanna
Hairo Saija
Haka Kaarina
Hakala Anne
Hakala Marja
Hakala Markku-Tapani
Hakala Tarmo
Hakanen Hannu
Hakanen Jukka *
Hakkarainen Anna-Liisa
Hakkarainen Antti *
Hakkarainen Heidi *
Hakkola Eija
Hakuri Aura
Hallantie Kristiina *
Hallenberg Meri *
Hallikainen Mikko
Hallila Marjo
Halme Inkeri *
Halme Sanna *
Halonen Leena
Hamarila Heikki
Hamberg Hannah
Hammar Suvi *
Hanhela Anssi
Hanhijoki Marjatta
Hannula Inka *
Hannula Milla
Happonen Matti
Happonen Taru *
Harju  Liisa *
Harkkomaa Liisa
Harmaala Aulis
Haro Selma *
Hartt Rauha *
Hassan Hamid Heli *
Hautala Jorma
Hautamäki  Ilari
Hautamäki Piia
Hautamäki Toni *
Havaste-Ukkola Irina
Haverila Liisa
Havia Sami
Hazrati Shahrzad
Hedberg Sini-Meri
Hedin Arvid *
Hedman Maarit *
Heikkerö Markus
Heikkilä Hanna-Riikka *
Heikkilä Liisa
Heikkilä Markku
Heikkilä Tytti*
Heikkinen Heli
Heikkinen Jaakko
Heikkinen Jaana
Heimonen Samuli
Heimovirta Josefiina*
Heino Hannele *
Heino Merja
Heino Mollu
Heino Olavi
Heino Timo
Heinonen Elisa
Heinonen Viljami *
Heiska Hannaleena
Heiska Tiina
Heiskala Marja
Heiskanen Anne-Mari *
Heiskanen Elina
Heiskanen Pauliina *
Heiskanen Peikko
Heldt Ninni
Helenius Jorma
Helin Rosa *
Helin-Åvall Maija
Hellberg Karoliina *
Hellstedt Bambu
Helminen Anna *
Helve Gunilla
Henriksson Anni
Hentunen Pia
Hepoluhta Pekka
Hermunen Aaron
Herrala Minna
Hiekka Urho
Hietanen Reino
Hikipää Matti
Hilli Anneli
Hiltunen Heli
Hiltunen Jenni
Hiltunen Reetta *
Hinkula Kaija
Hirvinen Marja
Hirvonen  Anne
Hirvonen Noora *
Hirvonen Tapio *
Hirvonen-Puhakka Tuija
Hjort Vesa
Hodju Sini *
Hoel Mona
Holländer Ylva
Holm Marika
Holma Marjatta
Holmström Gunzi
Holmström Lars
Holopainen Paula
Homanen Pekka
Honkanen Eeva *
Hopeavuori Maija
Hoshika Tatsuo
Hughes Jane *
Huhtanen Ville *
Hujanen Minna *
Hujo Merja
Hukka Veijo
Hukkanen Maiju
Hukkataival Helinä
Hulke Rauni
Hulkko Irmeli
Hulkko Terhi *
Huotala Heli
Huotari Helinä
Huotari Kaisa *
Huovila Maikku
Huovinen Antti
Hurmila Anni *
Hursti Terhi *
Hurtig Eliina *
Huttunen Eve *
Huusko Konsta *
Hykkö Harri *
Hynninen Päivi *
Hyrri Juliana
Hyrske Hannu
Hytti Mika
Hyttinen Anja
Hyttinen Jorma
Hytönen Petri
Hyvönen Anne *
Hyvärinen Esa
Hyvärinen Ismo
Hyvärinen Kirsi *
Hyy Hanna *
Hyypiä Tapani
Häggström Monica *
Häkli Sirpa
Hälikkä Juha
Hälli Iiris
Hämäläinen Eveliina
Hämärä Elisa *
Hänninen Jani
Hänninen Lotta
Härkki Katja
Härkönen Jouni
Höglund Lars
Hölli Tiina

I

Ihalainen Arja-Riitta
Iivanainen Susanna
Ijäs Joona *
Ikonen Anja
Ikonen Eili
Ikonen Sinimaria *
Ilasmaa Urpu
Ilmaranta Ville *
Immonen Antti *
Immonen Kati
Immonen-Lindberg Helka
Ingelius Niklas *
Ingman Lotta *
Inkeroinen Linda *
Innala Heli
Innanen Petra
Isaksson Kristina
Iso-Herttua Nina-Sirkka *
Iso-Lähteenmäki Sauli *
Iso-Tryykäri Tuulia
Isokoski Jukka *
Isomaa Eeva-Liisa
Isomäki Ahti
Isotalo Mari

J

Jaakkola Kirsi
Jakkila Eeva-Kaisa
Jakola Timo
Jalavisto Mikko
Jalkanen Nanna
Jalonen Marja
Jatkola Minna
Sylvia Javén
Johansson Emmu
Johansson Jonna
Jokelainen Kirsi
Joki Verna *
Jokimies Maaria *
Jokinen Leo
Jokinen Päivi
Jokinen Sirpa
Jokitalo Marja-Liisa
Judin Susanna
Juga Hanne
Jula Henna
Jula Jari
Junnilainen Risto
Junttila Helena
Junttila Pirkko
Junttila Vesa
Juntunen Topi *
Juntura Mikko *
Jurvakainen Terttu
Juujärvi-Bremer Sanna *
Juuti Lasse
Juutilainen Kari
Juva Maria
Jylhä-Vuorio Aura
Jämsä Arja
Jännes Iia
Järnström Jari
Järvelin Markku
Järvelä Auli
Järventausta-Lindertz Mari *
Järvinen Anna Emilia *
Järvinen Jani *
Järvinen Juhani
Järvinen-Sirén Salla
Jäälinoja Mari
Jääskeläinen Soile

K

Kaarlehto Iiris *
Kaarna Marika
Kaasalainen Pauliina *
Kachliková Barbora *
Kahila Antero
Kaihola Anita
Kaila Kaarina
Kainulainen Pekka
Kaitala Janne
Kajo Risto *
Kallio Emmi
Kallio Mikko
Kalliokoski Sari *
Kalliokuusi Satu
Kalsola Jenni
Kaminen Marjukka
Kaminen Mosher Petra
Kananoja Sanna *
Kanervo Sirkku *
Kangas Johannes
Kangas Leena
Kangas  Olof
Kankaanmäki Anna-Liisa
Kankaanranta Mira *
Kanon Irma
Kanon-Aaltonen Annikki
Kanto Hanna
Kantokorpi Hanna
Kantokorpi Janne
Kantokorpi Voitto
Kantonen Lea
Kapulainen Annu
Kare Antero
Karén Jonas *
Karhapää Jenni *
Karhu Mika
Karhunen Mervi
Karila Eemil
Karintaus Liisa
Karjalainen Pertti
Karjalainen Sari
Karjalainen Sirkka Leena
Karjula Matti
Karkku-Hohti Anja
Karlsson Cia
Karlsson-Sutisna Sanna
Karppinen Kirsi *
Karsikas Ulla
Karvinen Kalle *
Kashima Haruka
Kassinen Benjamin *
Kauhaniemi Anu
Kaunisto Noora *
Kaustia Vesa
Keinänen Aino *
Keko Hermanni *
Kemiläinen Heli *
Kempas Lasse
Kemppainen Virpi
Kemppinen Tiina *
Kerkola Anne-Mari *
Keränen Markku
Keränen Matilda *
Keränen Mauno
Keskinen Eija
Keskisarja Nella
Kestila Fanni *
Ketolainen Terhi *
Kettunen Arto *
Kettunen Juha *
Kettunen Mikko
Keyriläinen Alexander *
Kianto Ursula
Kihlman Gunilla
Kiirikoff Marikka
Kiiskinen Anna *
Kiljunen Anna *
Kiljunen Satu
Kimiläinen Anne *
Kinnula Mirka *
Kinnunen Eila
Kinnunen Pirjo
Kirstinä Anna
Kitinprami Nomi
Kitti Henni
Kivelä Henriikka *
Kivelä Valtteri
Kivi Harri
Kivi Iro *
Kivi Maija *
Kivikangas Saija
Kivikoski Karita
Kivimäki Osmo
Kivisaari Leevi
Kjellberg Lotta
Klemi Tuomo
Knuuttila Anni-Sofia *
Kohonen Sanna
Koivisto Ari
Kokki Eeva
Kokkonen Anneli *
Kokkonen Pekka
Kokkonen Pike *
Kolehmainen Markku
Kolehmainen Matti
Kolehmainen Pirkko
Kolehmainen Tiina *
Kolttola Lauri *
Komi Minna *
Komulainen Markku-Jussi
Kontio Samuli
Kontiola Hanne *
Konttinen Markus
Konttinen Timo *
Kopio Laura *
Koponen Anu Kaisa
Koponen Saija
Kopsa Kaisu *
Kopteff Mari *
Kopu Klaus-Tuomas
Korhonen Arto
Korhonen Auli
Korhonen Urpu-Elina *
Korhonen-Schwegler Ninna
Korjonen Kristiina *
Korkala Heikki *
Korkala Jouko
Korkalo Tuomas
Korkeila Jukka
Korkiakoski Sami
Korolainen Olavi
Korpela Teemu
Korpinen Hannu
Kortelainen Krista
Koski Piia *
Koski-Vähälä Sari
Koskimies Elina
Koskimies Tomi *
Koskimies Merita
Koskinen Aki
Koskinen Anne
Koskinen Essu
Koskinen Harro
Koskinen Tanja *
Kostet Juhani
Kota Joonas
Krage Annaliisa
Krijgsman Willem
Krohn Inari
Kuisma Milla
Kuittinen Maijastiina *
Kuitula Mauri
Kujansuu Elina *
Kujansuu Jouni
Kujasalo Matti
Kukkasniemi Päivi
Kukkonen Eeva *
Kukkonen Jarmo
Kukkonen Martti
Kukkonen Sofia *
Kukkonen Tuomo
Kukkurainen Heidi *
Kullberg Jean-Erik
Kumela Kimmo
Kumpula Eero
Kumpulainen Hannele
Kunelius Kaisa *
Kuokkanen Essi *
Kuoppala Karri
Kuosmanen Juha
Kuosmanen Milla *
Kuparinen Heli
Kuparinen Katri
Kurikka Anja
Kurki Anna *
Kurkinen Irina *
Kurkinen Sinikka
Kuronen Matti
Kurunsaari Heli
Kurvinen Veera *
Kuusela Liisa *
Kylliäinen Eija *
Kylmälä Kim
Kyrö Pekka
Kyröläinen Aarne *
Kähkönen Minna *
Kähkönen Urho
Kähönen Jenna *
Kähönen Sini *
Kärki Ipi
Kärkkäinen Aarre
Kärkkäinen Erja *
Kärkkäinen Janne *
Kärkkäinen Kirsti
Kärkkäinen Reijo
Kärkkäinen Sanna *
Kärkkäinen Seppo
Kääriäinen Seppo
Köhler Hector *
Kömmistö Enni
Könnölä-Jokinen Seija
Könönen Hilkka
Köykkä J-P

L

Laaja Johanna *
Laakkonen Erja
Laakkonen Johanna *
Laakso Markku
Laakso MInja *
Laakso Tuomo
Laaksonen Sampo *
Laaksonen Tero
Laaksonen Ville
Laamanen Markku
Lager Katariina
Lagom Seppo
Lahtinen Heidi
Lahtinen Lauri
Laine  Merja
Laine Annukka
Laine Helena
Laine Lauri
Laine Maria
Laine Merja
Laine Tapio Kalervo
Laitanen Tiina
Laitasalo Reino
Laiti Marianne
Laitinen Pirkko
Laitonen Niina *
Lamminen Tiina
Lamnaouer Hanna
Lampi Matti
Lampinen Ismo
Lampinen Tuija
Lamppu Eva *
Lanu Tarja
Lappalainen Jukka
Lappalainen Minna
Lappalainen Sirpa
Larsson Ritva
Lassheikki Lasse
Lassila Antti *
Lassila Maija *
Laurel Satu
Lauriala Tuomas
Laurinolli Salla
Laurinolli Samuli
Lautiainen Mikko
Lavonen Kuutti
Lax Henrika
Lebedeva Anna
Lehikoinen Samuel *
Lehikoinen Tiina *
Lehtinen Mildred
Lehtinen Raana *
Lehtinen Risto *
Lehtinen Ville *
Lehto Santeri *
Lehto Virpi
Lehtonen Henrietta
Lehtonen Braun Niina
Lehtonen Virpi *
Leinonen Aija *
Leinonen Ritva
Leiviskä Heli *
Lemettinen Johanna
Lempinen Jouko
Lempiäinen Jani
Lempiäinen-Nyrén Maija
Lenkkeri Riikka
Leppiniemi Liisa
Leppä Anna *
Leppäkoski Helmi
Leppänen Anne *
Leppänen Anu-Riikka *
Leppänen Juha-Pekka *
Leppänen Tiina
Leppänen Tiina Kaisa
Leskelä Esa
Leskinen Leo
Leskinen Merihelena *
Levander Reetta *
Levoranta Anja
Li Xinsheng *
Liesinen Peetu *
Liikala Susanna *
Liikanen Elina
Liimatta Mirva *
Liitola Maria *
Liksom Rosa
Lilja Virve
Lindberg Ritva *
Lindberg Ronja *
Lindberg Sebastian
Lindfors Tuija
Lindgrén Nea
Lindholm Hannu
Lindstedt Elisa
Lindström Kari
Linja Minna *
Linnovaara Antti
Linnovaara Juhani
Liski Kalevi
Liuhala Ulla
Liulia Marita
Lohiniva Pertti
Lonka Sirkka-Liisa
Louhi Aino
Luiro Markus *
Lukin Hannu
Lukka Virve
Lukkari Tuomo
Lukkarinen Sami
Lukkarinen Tuula
Lumberg Kiba
Lundeby Tor-Magnus
Lundell Carla *
Lundelin Kaisu
Luostarinen Emelie *
Luostarinen Irja *
Luostarinen Mikko
Luttinen Ilkka *
Luukela Annikki
Luukkala Emma *
Luukkonen Marlena *
Lyytinen Mikko *
Länkinen Heikki *
Länsman Elina
Löppönen Ville
Löyttyniemi Eija-Liisa

M

Maaranen Iisa *
Maasalo Antti
Maijala Elena
Makkonen Inkeri
Makkonen Petri
Mali Marja
Malin-Pötry Maarit
Malinen Tiina
Maljonen Marja
Malka Raija
Malkamo Liisa
Malkki Pirjo
Manninen Eeva-Maija
Mantere Simo
Marila Heikki
Marila Sakari
Marin Elisa *
Marjamäki Greta *
Marjeta Tiina
Markonsalo Tuija
Markwith Alex *
Martola Janne
Marttila Olli
Marttila Paula
Marttinen Raija
Matikainen Aleksi *
Matikainen Elisa *
Matikainen Hannamari
Matikka Minna
Matilainen Mira *
Matinlauri Aaro
Matinlauri Antti
Mattila Enda *
Mattila Heidi Anniina
Mattila Jaakko
Matveinen Heini
Maunu Päivi
Maury Carita
Mazici Melek
Mecklin Mauno
Melanen Maija
Melkinen Laura
Meltaus Esa *
Merenmies Elina
Meriläinen Päivi
Meriläinen Tuuli *
Merimaa Olli-Pekka
Meronen Marja *
Merta Paavo
Metsä Pirkko
Metsämäki Mari
Meuronen Juha
Meuronen Jussi
Mielonen Tiina
Miettinen Anu
Miettinen Maija
Mihkelsoo Camillla
Mikkola Matti
Mikkola Mikko
Mikkonen Eero
Mikkonen Tuula *
Minkkinen Antti *
Minkkinen Marika *
Mononen Katri
Moisseinen Hanneriina *
Mughal Maria
Muinonen Kirsti
Mukari Minna *
Muro Juan A.
Mustaparta Hillevi *
Mustonen Helvi
Mustonen Kaisu
Mutka Petra
Myllylä Salla
Myöhänen Mikko
Mäenpää Kaija
Mäenpää Teemu
Mäkelä Anna
Mäkelä Maarit
Mäkelä Marika
Mäkelä Tommi
Mäkelä-Haapalinna Pirkko *
Mäki Martti
Mäki Nonna-Nina
Mäki Teemu
Mäki-Arvela Heli
Mäki-Tuuri Heikki
Mäkilä Irmeli
Mäkilä Jarmo
Mäkilä Rauha
Mäkitalo Johanna
Mäntynen Tuomas
Märkälä Maaria
Määttä Arto
Määttälä Eliisa
Määttänen Lotta
Määttänen-Valkama Ritva

N

Nabb Janne
Nagashila
Nampajärvi Erkki
Natri Mika
Nauha Tero
Naukkarinen Anita
Naumanen Heidi *
Negash Tigneh
Nenonen Anna Kaarina
Neva Jan
Nevado Susana
Nevalainen Reima
Nevalainen Tiina
Nevanperä Laura *
Nevanperä Lotta *
Nevanperä Tiina
Ngallan Leena *
Niekka Merja *
Niemelä Petri
Niemelä Siiri
Niemelä-Koura Asko
Niemi Ilona
Niemi-Pynttäri Reetta *
Nieminen Viljo
Niemistö Asta
Niinimäki Antti
Niininen Pasi
Niittonen Riikka *
Niivuori Leena
Nikander Hannu
Nikku Satu
Nio Leena
Nio-Juss Noora
Nirkko Anu
Niskanen Jussi *
Niskanen Mirva *
Nissinen Anja *
Niva Jussi
Nives Eero *
Nokelainen Artturi *
Nokua Jukka *
Nopsanen Jukka
Nora Rasmus *
Nordgren Tommi
Norrgård Löfqvist Janika *
Nouku Noora *
Nukala Aulikki
Nupponen Maria *
Nurmi Maritta
Nurmikko Reima
Nurminen Marja
Nurminen Tero
Nurminen Tiina
Nurro Arto
Nuutinen Kari
Nygård Nils-Gustav
Nykänen Kaisa *
Nykänen Pirjo
Nyman Anja
Nyqvist Thomas
Nyström Stefan
Nyyssönen Miika
Nyyssönen Tapio
Näsi Valentina *
Nässling Pentti

O

Ohenoja Jorma
Oikarinen Maaria
Ojala Antti
Ojanen Maija
Ojaniemi Kimmo
Okko Juha
Oksanen Hannakaisa
Olá Hanna *
Olkkonen Jenny *
Ollikainen Panu
Ollikainen Paula
Orava Sara
Osara Tiina
Osipow Paul
Osva Anu
Ovaska Anne

P

Paakkola Mikko
Paakkonen Mikko
Paananen Sanna Maria
Paavilainen Kukka
Paavilainen Reijo
Pajari Sisko *
Pajavuori Jouni
Pajula-Mäkinen Liisa
Pajulahti Olavi
Pakalén Matti
Pakarinen Kimi
Pakarinen Laura
Pakkala Jaakko
Pakkanen Joona *
Pakkanen Jussi
Palin  Arto
Palmgren Dan
Palola Jarmo
Palo-oja Reija
Palonen Leena
Palonen Sinikka
Palosaari Ilkka *
Palosuo Hannu
Panula Vilma *
Parikka Merja
Parjanen Elina *
Partanen Timo
Parviainen Kristiina
Parviainen Pekka
Passilahti Leena
Patala Mervi *
Pathirane Isabel *
Paunila Marjukka
Paunu Paavo
Paunu Tarmo
Pehkonen Anna Reetta
Pejcic Pia *
Pellikka Ville *
Peltonen Erno
Peltonen Tuukka
Peltosaari Jukka *
Pelvo Paavo
Penna Nelli *
Pennanen Sami
Penttinen Heli
Penttinen Teemu
Pesonen Antti *
Pesonen Eeva
Pesonen Eva-Riitta
Pesonen Liisa
Pessa Iiris
Peterdi André
Petäjäniemi Tiitus *
Peura Eeva
Peuri Sanna
Pienimäki Outi
Piepponen Marianna *
Pieski Outi
Pietilä Sergei *
Pietiläinen Laura *
Pihlajakoski Mari
Piilola Tamara
Piironen Eija
Piispa Saara
Pipping Caroline
Pirhonen Ritva Kyllikki
Pirtola Pilvari
Pirttioja Jussi *
Pisto Johanna *
Pitkänen Ahti
Pitkänen Juha-Matti *
Pitkänen Saija *
Pitkänen-Walter Tarja
Pohjanheimo Artti
Pohjola Ulla
Pohjolainen Pauno
Pohjolainen Siiri
Pohjonen Seppo
Poijärvi Annikki
Polari Tarja
Ponkkonen Maila
Porkka Kaisa *
Portaankorva Heikki
Poussu Jyrki
Poutanen Tiina
Puhakka Kirsti
Puhakka-Myller Irja
Puikkonen Kari
Puntti Pamela
Puoskari Paula
Pussila Päivi
Puuperä Merja
Puustinen Sanni-Maaria *
Pykäläinen Juha
Pyykkinen Tiina
Pyykkö Minna
Pyykölä Pauli
Pälviä Susanna
Pärkinen Kyösti
Pääkkönen Hilkka-Maija
Pääkkönen Maria *

R

Raatikainen Anu *
Raatikainen Samu
Raekallio Raisa *
Raekallio Reijo
Rahikainen Jelina *
Rahikainen Michael
Rahola Anja
Raitala Antti
Raitasuo Annika
Raito Mirka
Rajamäki Lauri *
Rannikko Leo
Ranta Jamie *
Rantala Maarit *
Rantanen Jarkko
Rantanen Johannes
Rantanen Leena
Rantanen Mari
Rantanen Matti
Rantanen Mikko
Rantanen Silja
Rantanen Ulla
Rantatorikka Pirkko
Rasinkangas Liisa *
Ratia Jertta *
Ratia Sinikka
Raudas Selja
Raudaskoski Teemu *
Rauhala Osmo
Raunio Maria B *
Rautaniemi Varpu *
Rautiainen Satu
Rautio Heinrich Ilmari
Rautio Matti J.
Rehor Petr
Reiman Päivi
Reinikainen Raimo
Rekonen Mikko *
Remes  Ulla
Renlund Jenny
Retulainen Anna
Reuter Katarina
Revonkorpi Minja
Riekki Jyrki
Riestola Anu
Riikonen Eeva
Riikonen Hannu
Rissanen Anna-Maija
Rissanen Markus
Rissanen Seija
Robenko Egor *
Roivainen Mira *
Romo Heidi
Romo Lars
Romunen Ilona *
Roos Matts
Roos Nina
Rope Jenni
Rope Johanna *
Rosenlund Tuomo 
Roschier Linda *
Rossi Anne
Rovamo Elisa
Ruiz Dubrovin Leonor
Rummukainen Petri
Rummukainen Ray
Ruoho Eija
Ruoho Svetlana *
Ruohonen Elina
Ruohonen Kirsikka Maria *
Ruotsalainen Anitta
Ruotsalainen Toni-Petri *
Ruotsalainen Topi
Ruotsalo Panu
Rusanen Jukka
Rusanen Väinö
Rustanius Jaakko
Ruuth Iiris
Rydberg Thomas *
Ryhänen Timo
Rytkönen Aino *
Rytkönen Ilona *
Ryöppy Catarina
Räisänen Hanna *
Räisänen  Janne
Rämö Elina *
Rämö Nana *
Räsänen Leena *
Räsänen Mari
Räsänen Minna *
Rättyä Jani
Räty Hanna
Räty Niina
Räty Ville
Rönkkö Jaakko
Rönkkö Jari *
Rönkä Antti

S

Saali Tuomo
Saanio Pirjo
Saarelainen Heta
Saarelainen Marko Acton *
Saarelainen Reijo
Saarikoski Hanna
Saarikoski Juri
Saarinen Eeva-Marja *
Saarinen Janne *
Saarinen Minttu *
Saario Jaana
Saaristo Stiina
Saarivaara Veikko
Saarto Marja
Saharla Mia
Sailaranta Timo
Sailo Arttu
Saine Eeva
Sainio Seija
Sajaniemi Antti
Sakala Mikko
Saksala Pentti
Saksanen Katja *
Salama Susanna *
Salmela Seppo
Salmenkivi Maiju
Salmi Aino *
Salmi Harri *
Salmi Ritva
Salmi Sinikka
Salmijärvi Katariina
Salo Katriina
Salo Pia
Salomaa Hannele
Salonen  Elsa
Salonen Minna *
Salonen Di Giorgio Merja
Sammalisto Heli
Sankala Kati *
Santala Maija
Saralehto Mailis
Saranpää Saila
Sarasalo Marjatta
Sario Kristiina *
Sarje Kimmo
Sarkima Nina *
Sarlin Elina
Sarola Leila
Sarparanta Sampsa
Sasi Marjo-Riitta
Sato Yuichiro
Saukkonen Teemu
Savander Marjaana
Savolainen Alli
Savolainen Carita
Schafhauser Vilmalotta
Schantz von Carolina *
Schildt Riitta
Schmidt-Ciekca Iria
Schubakoff Sophie
Schultz Sebastian *
Schuvaloff Irina
Sepponen Kaarina
Seppä Leena *
Séraphin Lena
Setianto Dwi
Setälä Jyrki
Setälä Timo
Sievers Joel *
Siikala Eija
Siikala Jukka
Siim-Kaasinen Milla
Siimala Marja-Riitta
Siira Regina *
Siiskonen Vaula
Siivonen-Takku Pirkko *
Sillanpää Hannu
Siltala Jenni Tuulia *
Siltamäki Maarit *
Siltanen Janne
Simberg Merja
Simola Päivi
Simonen Kati
Sinivaara Alina
Sinkkonen Pia
Sipilä Johanna
Sipilä Rauni
Sipilä Tiina *
Sipiläinen Katri
Siponen Hemmo *
Sippo Ilona *
Sippola Vaula
Sirén Päivi
Sirkiä Merja
Sjöholm Minna
Sjöstedt Erkki
Sjöström Margarita
Skinnari Katja
Slotte Joel
Soini Kaisa
Soininen Riikka
Soisalo Juha
Solkio Laura *
Somervuori Kim
Soppela Timo
Soraluoma Minna
Stasevskij Andrij
Stauffer Kaarlo
Stenberg Katri
Stenberg Taneli
Stenvall Kaj
Stor-Pellinen Ilpo
Strand Julia *
Strandberg Elina
Streng Petra
Strömberg Astrid *
Suhonen Jukka
Suikkanen Saimi *
Suikkanen Tiina
Suikki Suvi
Summa Pertti
Sundvall Keijo
Sunila Anne
Sunna Mari
Suokas Mirkka *
Suomela Olavi
Suomi Piia
Suomi Risto
Suominen Enni *
Suominen Paula
Susi Nanna
Sutinen Axel
Sutisna Katja *
Suutari Tuija
Syrjä Pekka
Sälekivi Timo
Särkijärvi Sirpa
Sääski Juha

T

Tahkola Anna *
Takala Eeva-Kaisa
Takala Päivi
Takalo-Eskola Ilkka Juhani
Takkinen Onni *
Talja Soili
Tammi Jyrki *
Tammi Pasi
Tamminen Seija
Tamminen Tapani
Tammiranta-Summa Elina
Tammisaari Tuukka
Tang Raili
Tanhua Merja
Tanninen Seppo J.
Tapio Sirkka-Liisa
Tapiola Marjatta
Tapper Kirsi
Tarkkanen Maunu
Tarmo Irmeli
Tarna Juhani
Tarna Marja
Taskinen Ona *
Tavastila Fanny
Tavela Emmi
Teeri Maria
Teittinen Jukka
Tella Paula
Tella Tarja
Tenni Sari
Tervo Kirsi
Terävä Anni *
Thusberg Panu
Tieaho Jenni
Tiger Taira
Tiihonen-Pellegrino Leea
Tiirinen Mirkka
Tiitinen Netta *
Tiitinen Tuula
Tiittanen Kirsi
Tikka Saara
Tikka Tea
Tikkanen Aamu *
Tikkanen Iidu
Tikkanen Maisa
Tjörneryd Riitta
Toivainen Heidi *
Toivanen Heta
Toivanen Jorma
Toivanen Milla
Toivonen Arja
Toivonen Toni *
Tolin  Kimmo
Tolonen Timo
Tomi Veronica *
Tomperi Taru
Tompuri Anne
Torikka Iina *
Tornberg Jaakko
Torniainen Marja-Liisa
Toropainen Maija *
Torpo Rose-Mari
Toukola Minnamari *
Touré Ritva *
Touru Wilma
Tuhkanen Heli
Tuiremo Terttu
Tuisku Eliisa
Tukiainen Katja
Tuohimaa Elisa *
Tuokko Kirsti
Tuomainen Jaakko
Tuomi Anu
Tuomi Juhani
Tuominen Anu
Tuominen Henri *
Tuominen Juhani
Tuominen Sinikka
Tuomiranta Esa
Tuori Anna
Turakka Purhonen Pauliina
Turkia Ville-Petteri *
Turtiainen Jorma
Turtonen Kristiina
Turunen Aki
Turunen Heini *
Turunen Reijo
Tuura Helena
Twoseven Jussi *
Tyrväinen Ella
Tähkänen Timo
Törhönen Raimo
Törmikoski Laura
Törmäkangas Matti
Törmälehto Samppa
Törrönen Anssi
Törönen Mika

U

Ubaleht Tanja
Uggla  Hanna
Ulmanen Aino
Ulvila Tero *
Unkari Tarja
Uskali Olli *
Uschanov Anna *
Uusikylä Hilkka Marjatta
Uusikylä Matti
Uusitalo Kristiina
Uusitalo Riitta
Uusitupa Marja-Elina
Uutinen Marianna

V

Vainikka Lila *
Vainio Anna-Karoliina *
Vainio Leena *
Vainio Matti
Vainio Saara *
Vainio Tiina
Vakkilainen Jenni *
Vakkilainen Sanna *
Valanne Katja
Valkeapää Tiina
Valkola Marja-Leena
Valkonen Ilona
Valkonen Kati
Valkonen-Goldblatt Arja
Valo Jaakko
Valpola Vaula
Valtakari Jussi
Valtari Jaana
Vály Sándor
Vanas Virpi
Vanhanen Sirpa
Vanonen Juha *
Varis Hanna
Vartiainen Katja
Vartiainen Tuomo
Vasara Heidi
Vatanen Aarre
Vatanen Jouko
Vatka Sanna *
Vehkaperä Heli
Vehosalo Kari
Vejdani Aishe *
Vellonen Senja
Vertanen Annu
Vesalahti Mika
Vesterinen Eeva
Vesterinen Pekka
Viertoma Eira
Viherjuuri Annuli
Vihersalo Suvi-Elina *
Vihma Sini
Viikilä Ville-Veikko
Viinikanoja Riikka
Viitanen Tuuli-Anna
Vikman Ulla-Maija
Vilhunen Anna-Leena
Vilhunen Risto
Viljakka Marko
Viljanen Anu
Viljanen Inkeri *
Viljanen Pauli *
Viljanen Reijo
Vilkuna Eeva-Riitta
Villikka Kaisa
Vincelot Niina *
Vinha Jonna
Virkajärvi Sampsa
Virkki Nita *
Virkkunen Raita
Virtanen Päivi Susanna *
Virtanen Ritva-Liisa
Visapää Annukka *
Vuorenmaa Camilla
Vuorikoski Timo
Vuorio Susanna
Vuorio Tatu
Vuotto Terhi
Vähälä Hillevi
Vähäsarja Ella
Vähäsöyrinki Joonas
Välikangas Ville Aleksi *
Väyrynen Mirimari
Väyrynen Pekka
Väänänen Seppo
Väätti Ilkka

W

Walden Kari
Wallensköld Heljä *
Wallensköld Viggo
Walo Raimo
Ward-Raatikainen Caroline *
Waris Pauliina *
Weckman Jan Kenneth
Wesamaa  Laura
Wesamaa Riikka
Westerberg Hanna
Westerberg Maija
Westerlund Sven-Olof
Westlin Meri
Whitehead Oliver
Wikström Eva
Wilhelmus Anna
Wilkman Sofia
Wolfram Maria
Wuorila-Stenberg Henry

Y

Ylhäinen Sirpa
Yli-Mäyry Soile
Ylimäinen Terhi
Ylipieti Noora
Ylitalo Merja
Ylönen Eevi-Elina *
Ylönen Kimmo
Yppärilä Jenni
Yrjölä Petri

Z

Zevenhoven Joop
Zilliacus Konni
Zitting Marina
Zlenko Serguei
Zudov Dmitri

Å

Åberg Magdalena
Åkerstedt Riitta
Åsvik Annina
Åsvik Owe

Ä

Änkö Heli

Ö

Öfverström Seppo
Öhrnberg Katja
Öst Helena
Österberg Eero
Österman Veronica
Östman Heli *