Jäsenlista

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÅÄÖ
* = kokelasjäsen

A

Aalto Johanna
Aalto Sirpa
Aalto Tiina-Maria *
Aalto-Annala Marja-Liisa *
Aaltolainen Petteri
Aaltonen Olavi
Aapro Kari
Aarnio Pauliina *
Aarras Raimo
Abou El-Fetouh Ali
Ackley Leo
Adamsson Erika
Ahlbäck Cata
Ahlfors Riikka
Ahlgrén Lauri
Ahlström Annu *
Ahlsved Malin
Aho Anna *
Aho Ilkka *
Aho Henna
Aho Outi *
Ahola Tanja *
Ahola Teija-Tuulia
Ahtila Eija-Liisa
Aihinen Riikka
Ailus Eeva-Kaisa *
Ainala Emma *
Airas Mirja
Ala-Harja Sirkku
Ala-Maunus Petri
Ala-Ruona Jyri *
Alakoski Erkki
Alanen Sakari
Alanko Johanna *
Alapoti Matti
Alapoti Saima
Alaräihä Päivikki
Alftan Henni
Alho Ilppo
Allaire Bridget *
Allonen Päivi
Andersson Timo
Annanolli Tero
Anoschkin Jasmin
Antjärvi Mari
Antonoff Katja
Anttila-Rodrigues Sini
Anttonen Tuula
Apajalahti Sampo *
Arantila Markku
Arjatsalo Vesa
Arkoma Antti
Arne Tor
Arnkil Harald
Aro Kaisu
Aromäki Taru *
Arpalahti Elina *
Arvinen Mari-Kaarina
Arvola Juho *
Asanti Riitta *
Aska Milla *
Aurinko Roy *
Autio Elina *
Autio Miia
Autio Elina *
Auvinen Kari
Avdeikov Jesse *

B

Backman Marko *
Bakharev Alexandre
Balabin Marianne *
Barman Pekka
Basaga Oya *
Bask Nina *
Baumgartner Stig
Ben Younes Saija
Berg Carita
Berg Pirjo
Bergman Anna-Maija
Bergsten Enoch
Bergvik- Forsander Annika
Björk Cisela
Björkman-Väliahdet Maarit
Björn Liisa
Björninen Anne-Maria
Blagoeva Nadezda *
Blomqvist Maarit
Blomqvist Marianne
Blomqvist Tuomo
Blomster Marja
Boehm von Juhani
Bonsdorff von Margareta
Boreas-Pitkänen Irene
Brandt Pamela
Brask Marie
Braun Albert
Broms Anna
Byström Tomas
Bäckström Peik *

C

Can Kemal *
Caplan Asta *
Caselius Maaretta *
Caulfield Ronan *
Cederberg Petteri
Colbert Andrew
Creutziger Erik
Cutts Ilona

D

del Val Misha *
Demeter Zsuzsa
Denisov Viktor *
Dufva Tomi

E

Eerola Eeva-Riitta
Eerola Kaija *
Eerola Marja
Ehrling Leena Katriina *
Ehrnrooth Sophia
Eklund Eeva-Leena
Ekman-Björkman Eila
Ekroos Veli
Ellinas Eija
Elo Tyko
Enegren Matilda
Enehielm af Cris
Enkenberg Erno
Enkola Livkamal Kaur
Eronen Outi
Eskelin Anu *
Eskelinen Päivi
Esko Lotta
Eskola Tuovi *

F

Feinik Pia
Ferm Ulrika
Forsblom Maria *
Forsman Nina *
Forsell Saara
Forsman Tiina
Fredriksson Leonora
Frisk Guy
Furman Beryl
Försti Elina
Förström Riitta

G

Gahmberg Lars-Henrik
Giacomelli Petra
Goman Jussi
Gottberg Susanne
Granlund Carina
Granlund Viva
Gregory Mary
Grudei Liisa
Gröndahl Catharina *
Grönholm-Rossi Ghita
Grönlund Annukka
Gullichsen Alvar
Gustavsson Jonas
Gustafsson Tuomas *
Götsch Tytti

H

Haanpää Kaiju
Haapa Maari *
Haapala Tapio
Haapanen Anu
Haapanen Jakke *
Haarla Siiri
Haavisto Kyllikki
Haglund Bo
Hagman Henri
Haimila Sanna
Hairo Saija
Haka Kaarina
Hakala Anne
Hakala Marja
Hakala Markku-Tapani
Hakala Tarmo
Hakanen Hannu
Hakanen Jukka *
Hakkarainen Anna-Liisa
Hakkarainen Antti *
Hakkarainen Heidi *
Hakkola Eija
Hakuri Aura
Hallantie Kristiina *
Hallenberg Meri *
Hallikainen Mikko
Hallila Marjo
Halme Sanna *
Halonen Leena
Hamarila Heikki
Hamberg Hannah
Hammar Suvi *
Hanhela Anssi
Hanhijoki Marjatta
Hannula Inka *
Hannula Milla *
Happonen Matti
Happonen Taru *
Harju  Liisa *
Harkkomaa Liisa
Haro Selma *
Hautala Jorma
Hautamäki  Ilari
Hautamäki Piia
Hautamäki Toni *
Havaste-Ukkola Irina
Haverila Liisa
Havia Sami
Hazrati Shahrzad
Hedberg Sini-Meri
Hedin Arvid *
Hedman Maarit *
Heikkerö Markus
Heikkilä Hanna-Riikka *
Heikkilä Liisa
Heikkilä Markku
Heikkilä Tytti*
Heikkinen Heli
Heikkinen Jaakko
Heikkinen Jaana
Heimonen Samuli
Heimovirta Josefiina*
Heino Merja
Heino Mollu
Heino Olavi
Heino Timo
Heinonen Elisa
Heinonen Viljami *
Heiska Hannaleena
Heiska Tiina
Heiskala Marja
Heiskanen Anne-Mari *
Heiskanen Elina
Heiskanen Pauliina *
Heiskanen Peikko
Heldt Ninni
Helenius Jorma
Helin Rosa *
Helin-Åvall Maija
Hellberg Karoliina *
Hellstedt Bambu
Helminen Anna *
Helve Gunilla
Henriksson Anni
Hentunen Pia
Hepoluhta Pekka
Hermunen Aaron *
Herrala Minna
Hiekka Urho
Hietanen Reino
Hikipää Matti
Hilli Anneli
Hiltunen Heli
Hiltunen Jenni
Hiltunen Reetta *
Hinkula Kaija
Hirvinen Marja *
Hirvonen  Anne
Hirvonen Noora *
Hirvonen Tapio *
Hirvonen-Puhakka Tuija
Hjort Vesa
Hodju Sini *
Hoel Mona
Holländer Ylva
Holm Marika
Holma Marjatta
Holmström Gunzi
Holmström Lars
Holopainen Paula
Homanen Pekka
Honkanen Eeva *
Hopeavuori Maija
Hoshika Tatsuo
Hughes Jane *
Huhtanen Ville *
Hujanen Minna *
Hujo Merja
Hukka Veijo
Hukkataival Helinä
Hulke Rauni
Hulkko Irmeli
Hulkko Terhi *
Hultcrantz-Airas Frida *
Huotala Heli
Huotari Helinä
Huotari Kaisa *
Huovila Maikku
Huovinen Antti
Hurmila Anni *
Hursti Terhi *
Hykkö Harri *
Hynninen Päivi *
Hyrri Juliana *
Hyrske Hannu
Hytti Mika
Hyttinen Anja
Hyttinen Jorma
Hytönen Petri
Hyvönen Anne *
Hyvärinen Esa
Hyvärinen Ismo
Hyvärinen Kirsi *
Hyy Hanna *
Hyypiä Tapani
Häkli Sirpa
Hälikkä Juha
Hälli Iiris
Hämäläinen Eveliina
Hämärä Elisa *
Hänninen Jani
Hänninen Lotta
Härkki Katja
Härkönen Jouni
Höglund Lars
Hölli Tiina

I

Ihalainen Arja-Riitta
Iivanainen Susanna
Ijäs Joona *
Ikonen Anja
Ikonen Eili
Ikonen Sinimaria *
Ilasmaa Urpu
Illukka Leena
Ilmaranta Ville *
Immonen Antti *
Immonen Kati
Immonen-Lindberg Helka
Indrén Sampsa *
Ingelius Niklas *
Ingman Lotta *
Inkeroinen Linda *
Innala Heli
Innanen Petra
Isaksson Kristina
Iso-Lähteenmäki Sauli *
Iso-Tryykäri Tuulia
Isokoski Jukka *
Isomaa Eeva-Liisa
Isomäki Ahti
Isotalo Mari

J

Jaakkola Jorma
Jaakkola Kirsi
Jakkila Eeva-Kaisa
Jakola Timo
Jalavisto Mikko
Jalkanen Nanna
Jalonen Marja
Jatkola Minna
Johansson Emmu
Johansson Jonna
Jokelainen Kirsi
Joki Verna *
Jokimies Maaria *
Jokinen Leo
Jokinen Päivi
Jokinen Sirpa
Jokitalo Marja-Liisa
Joona Juha *
Judin Susanna
Juga Hanne
Jula Henna *
Jula Jari
Junnilainen Risto
Junttila Helena
Junttila Pirkko
Junttila Vesa
Juntura Mikko *
Jurvakainen Terttu
Juutilainen Kari
Juva Maria
Jylhä-Vuorio Aura
Jämsä Arja
Jännes Iia
Järnström Jari
Järvelin Markku
Järvelä Auli
Järventausta-Lindertz Mari *
Järvinen Jani *
Järvinen Juhani
Järvinen Salla
Jäälinoja Mari
Jääskeläinen Soile

K

Kaarlehto Iiris *
Kaarna Marika
Kaasalainen Pauliina *
Kachliková Barbora *
Kahila Antero
Kaihola Anita
Kaikkonen Elisa *
Kaila Kaarina
Kainulainen Pekka
Kaitala Janne
Kallio Emmi
Kallio Mikko
Kalliokoski Sari *
Kalliokuusi Satu
Kalsola Jenni
Kaminen Marjukka
Kaminen Mosher Petra
Kananoja Sanna *
Kanervo Sirkku *
Kangas Johannes
Kangas Leena
Kangas  Olof
Kankaanmäki Anna-Liisa *
Kankaanranta Mira *
Kanon Irma
Kanon-Aaltonen Annikki
Kanto Hanna
Kantokorpi Hanna
Kantokorpi Janne
Kantokorpi Voitto
Kantonen Lea
Kapulainen Annu
Kare Antero
Karhapää Jenni *
Karhu Mika
Karhunen Mervi
Karila Eemil
Karintaus Liisa *
Karjalainen Pertti
Karjalainen Sari
Karjalainen Sirkka Leena
Karjula Matti
Karkku-Hohti Anja
Karlsson Cia
Karlsson-Sutisna Sanna
Karppinen Kirsi *
Karsikas Ulla
Kashima Haruka
Kauhaniemi Anu
Kaustia Vesa
Keinänen Aino *
Keko Hermanni *
Kemiläinen Heli *
Kempas Lasse
Kemppainen Virpi
Kemppinen Tiina *
Kerkola Anne-Mari *
Keränen Markku
Keränen Mauno
Keskinen Eija
Keskisarja Nella
Ketolainen Terhi *
Kettunen Arto *
Kettunen Mikko
Kianto Ursula
Kihlman Gunilla
Kiirikoff Marikka
Kiiskinen Anna *
Kiljunen Anna *
Kiljunen Satu
Kimiläinen Anne *
Kinnula Mirka *
Kinnunen Eila
Kinnunen Pirjo
Kinnunen Päivi *
Kirstinä Anna
Kitinprami Nomi
Kitti Henni *
Kivelä Valtteri
Kivi Harri
Kivi Iro *
Kivikangas Saija
Kivikoski Karita
Kivimäki Osmo
Kivisaari Leevi
Kjellberg Lotta
Klemi Tuomo
Knuuttila Anni-Sofia *
Kohonen Sanna
Koivisto Ari
Koivunen  Petriina *
Kokki Eeva
Kokkonen Anneli *
Kokkonen Pekka
Kokkonen Pike *
Kolehmainen Markku
Kolehmainen Matti
Kolehmainen Pirkko
Kolehmainen Tiina *
Kolttola Lauri *
Komi Minna *
Komulainen Markku-Jussi
Konola Hannu
Kontio Samuli
Kontiola Hanne *
Konttinen Markus
Konttinen Timo *
Koponen Anu Kaisa
Koponen Saija
Kopsa Kaisu *
Kopteff Mari *
Kopu Klaus-Tuomas
Korhonen Arto
Korhonen Auli
Korhonen Urpu-Elina *
Korhonen-Schwegler Ninna
Korjonen Kristiina *
Korkala Jouko
Korkalo Tuomas
Korkeila Jukka
Korkiakoski Sami
Korolainen Olavi
Korpela Teemu
Korpinen Hannu
Kortelainen Krista
Kortelainen Sirkka-Liisa
Koski Piia *
Koski-Vähälä Sari
Koskimies Elina
Koskimies Tomi *
Koskimies Merita
Koskinen Aki *
Koskinen Anne
Koskinen Essu *
Koskinen Harro
Koskinen Tanja *
Kostet Juhani
Kota Joonas
Krijgsman Willem
Krohn Inari
Kuisma Milla
Kuittinen Maijastiina *
Kuitula Mauri
Kujansuu Elina *
Kujansuu Jouni
Kujasalo Matti
Kukkasniemi Päivi
Kukkonen Eeva *
Kukkonen Jarmo
Kukkonen Martti
Kukkonen Sofia *
Kukkonen Tuomo
Kukkurainen Heidi *
Kullberg Jean-Erik
Kumela Kimmo
Kumpula Eero
Kumpulainen Hannele
Kunelius Kaisa *
Kuokkanen Essi *
Kuoppala Karri
Kuosmanen Juha *
Kuosmanen Milla *
Kuparinen Heli
Kuparinen Katri
Kurikka Anja
Kurki Matti
Kurkinen Irina *
Kurkinen Sinikka
Kuronen Matti
Kurunsaari Heli
Kurvinen Veera *
Kuusela Liisa *
Kylliäinen Eija *
Kylmälä Kim
Kyrö Pekka
Kyröläinen Aarne *
Kähkönen Minna *
Kähkönen Urho
Kähönen Jenna *
Kähönen Sini *
Kärki Ipi
Kärkkäinen Aarre
Kärkkäinen Erja *
Kärkkäinen Janne *
Kärkkäinen Kirsti
Kärkkäinen Reijo
Kärkkäinen Seppo
Kääriäinen Seppo
Köhler Hector *
Kömmistö Enni
Könnölä-Jokinen Seija
Könönen Hilkka
Köykkä J-P

L

Laaja Johanna *
Laakkonen Erja
Laakkonen Jaana *
Laakso Markku
Laakso Tuomo
Laaksonen Sampo *
Laaksonen Tero
Laaksonen Ville
Laamanen Markku
Lager Katariina
Lagom Seppo
Lahtinen Heidi *
Lahtinen Lauri
Laine  Merja
Laine Annukka
Laine Helena
Laine Lauri
Laine Maria
Laine Merja *
Laine Tapio Kalervo
Laitanen Tiina
Laitasalo Reino
Laiti Marianne
Laitinen Pirkko
Laitonen Niina *
Lamminen Tiina
Lamnaouer Hanna
Lampi Marra
Lampi Matti
Lampinen Ismo
Lampinen Tuija
Lamppu Eva *
Lanu Tarja
Lappalainen Jukka
Lappalainen Minna
Lappalainen Sirpa
Larsson Ritva
Lassheikki Lasse
Lassila Antti *
Lassila Maija *
Laurel Satu
Lauriala Tuomas
Laurinolli Salla
Laurinolli Samuli
Lautiainen Mikko
Lavonen Kuutti
Lax Henrika
Lebedeva Anna
Lehikoinen Tiina *
Lehtinen Mildred
Lehtinen Raana *
Lehtinen Risto *
Lehtinen Ville *
Lehto Santeri *
Lehto Virpi
Lehtomaa Raimo *
Lehtonen Henrietta
Lehtonen Braun Niina
Lehtonen Virpi *
Leimu Hannu
Leinonen Ritva
Leiviskä Heli *
Lemettinen Johanna
Lempinen Jouko
Lempiäinen Jani
Lempiäinen-Nyrén Maija
Lenkkeri Riikka
Leppiniemi Liisa
Leppä Anna *
Leppäkoski Helmi
Leppänen Anne *
Leppänen Juha-Pekka *
Leppänen Tiina
Leppänen Tiina Kaisa
Leskelä Esa
Leskinen Leo
Leskinen Merihelena *
Levoranta Anja
Li Xinsheng *
Liesinen Peetu *
Liikala Susanna *
Liikanen Elina
Liitola Maria *
Liksom Rosa
Lilja Virve
Lindberg Ritva *
Lindberg Sebastian
Lindfors Tuija
Lindgrén Nea
Lindholm Hannu
Lindstedt Elisa
Lindström Kari
Linnovaara Antti
Linnovaara Juhani
Liski Kalevi
Liuhala Ulla
Liulia Marita
Lohiniva Pertti
Lonka Sirkka-Liisa
Luiro Markus *
Lukin Hannu
Lukka Virve
Lukkari Tuomo
Lukkarinen Sami
Lukkarinen Tuula
Lumberg Kiba
Lundeby Tor-Magnus
Lundell Carla *
Lundelin Kaisu
Luostarinen Emelie *
Luostarinen Irja *
Luostarinen Mikko
Luttinen Ilkka *
Luukela Annikki
Luukkonen Marlena *
Lyytinen Mikko *
Länkinen Heikki *
Länsman Elina *
Löppönen Ville
Löyttyniemi Eija-Liisa

M

Maaranen Iisa *
Maasalo Antti
Maijala Elena
Makkonen Inkeri
Makkonen Petri
Mali Marja
Malin-Pötry Maarit
Malinen Tiina
Maljonen Marja
Malka Raija
Malkamo Liisa
Malkki Pirjo
Manninen Eeva-Maija
Mantere Simo
Marila Heikki
Marila Sakari
Marin Elisa *
Marjamäki Greta *
Marjeta Tiina
Markonsalo Tuija
Martola Janne
Marttila Olli
Marttila Paula
Marttinen Raija
Matikainen Aleksi *
Matikainen Elisa *
Matikainen Hannamari
Matikka Minna
Matilainen Mira *
Matinlauri Aaro
Matinlauri Antti
Mattila Enda *
Mattila Jaakko
Matveinen Heini
Maunu Päivi
Maury Carita
Mazici Melek
Mecklin Mauno
Melanen Maija
Melkinen Laura
Meltaus Esa *
Merenmies Elina
Meriläinen Päivi
Meriläinen Tuuli *
Merimaa Olli-Pekka
Merta Paavo
Metsä Pirkko
Metsämäki Mari
Meuronen Juha
Meuronen Jussi
Mielonen Tiina
Miettinen Anu
Mihkelsoo Camillla
Mikkola Matti
Mikkola Mikko
Mikkonen Eero
Mikkonen Tuula *
Minkkinen Antti *
Minkkinen Marika *
Mononen Katri
Moisseinen Hanneriina *
Mughal Maria
Muinonen Kirsti
Mukari Minna *
Muro Juan A.
Mustaparta Hillevi *
Mustonen Helvi
Mustonen Kaisu
Mutka Petra
Myllylä Salla
Myöhänen Mikko
Mäenpää Kaija
Mäenpää Teemu
Mäkelä Anna
Mäkelä Maarit
Mäkelä Marika
Mäkelä Tommi
Mäkelä-Haapalinna Pirkko *
Mäki Martti
Mäki Nonna-Nina
Mäki Teemu
Mäki-Arvela Heli
Mäki-Patola Liina *
Mäki-Tuuri Heikki
Mäkilä Irmeli
Mäkilä Jarmo
Mäkilä Rauha
Mäkitalo Johanna
Mäntynen Tuomas
Märkälä Maaria
Määttä Arto
Määttälä Eliisa
Määttänen Lotta
Määttänen-Valkama Ritva

N

Nabb Janne
Nagashila
Nampajärvi Erkki *
Natri Mika
Nauha Tero
Naukkarinen Anita
Naumanen Heidi *
Negash Tigneh
Nenonen Anna Kaarina
Neva Jan
Nevado Susana
Nevalainen Reima
Nevalainen Tiina
Nevanperä Laura *
Nevanperä Tiina
Ngallan Leena *
Niemelä Petri
Niemelä Siiri
Niemelä-Koura Asko
Niemi Ilona
Nieminen Viljo
Niemistö Asta
Niinimäki Antti
Niininen Pasi
Niiranen-Hisatomi Mayumi *
Niittonen Riikka *
Niivuori Leena
Nikander Hannu
Nikku Satu
Nio Leena
Nio-Juss Noora
Nirkko Anu
Niskanen Jussi *
Niva Jussi
Nokelainen Artturi *
Nokua Jukka *
Nopsanen Jukka
Nora Rasmus *
Nordgren Tommi
Nouku Noora *
Nukala Aulikki
Nupponen Maria *
Nurmi Maritta
Nurmikko Reima
Nurminen Marja
Nurminen Tero
Nurminen Tiina
Nurro Arto
Nuutinen Kari
Nygård Nils-Gustav
Nykänen Pirjo
Nyman Anja
Nyqvist Thomas
Nyström Stefan
Nyyssönen Miika
Nyyssönen Tapio
Näsi Valentina *
Nässling Pentti

O

Ohenoja Jorma
Oikarinen Maaria
Ojala Antti
Ojanen Maija
Ojaniemi Kimmo
Okko Juha
Oksanen Hannakaisa
Olá Hanna *
Olkkonen Jenny *
Ollikainen Panu
Ollikainen Paula
Orava Sara
Osara Tiina
Osipow Paul
Osva Anu
Ovaska Anne

P

Paakkola Mikko
Paakkonen Mikko
Paananen Sanna Maria *
Paavilainen Kukka
Paavilainen Reijo
Pajavuori Jouni
Pajula-Mäkinen Liisa
Pajulahti Olavi
Pakalén Matti
Pakarinen Kimi
Pakarinen Laura *
Pakkala Jaakko
Pakkanen Joona *
Pakkanen Jussi
Palin  Arto
Palmgren Dan
Palola Jarmo
Palo-oja Reija
Palonen Leena
Palonen Sinikka
Palosaari Ilkka *
Palosuo Hannu
Panula Vilma *
Parjanen Elina *
Partanen Timo
Parviainen Kristiina
Parviainen Pekka
Passilahti Leena
Patala Mervi *
Pathirane Isabel *
Paunila Marjukka
Paunu Paavo
Pehkonen Anna Reetta
Pejcic Pia *
Pellikka Ville *
Peltonen Tuukka
Peltosaari Jukka *
Pelvo Paavo
Penna Nelli *
Pennanen Sami
Penttilä Sirkka
Penttinen Heli
Penttinen Teemu
Pesonen Antti *
Pesonen Eeva
Pesonen Eva-Riitta
Pesonen Liisa
Pessa Iiris
Peterdi André
Petäjäniemi Tiitus *
Peura Eeva
Peuri Sanna
Pienimäki Outi
Piepponen Marianna *
Pieski Outi
Pietilä Sergei *
Pihlajakoski Mari
Piilola Tamara
Piironen Eija
Piispa Saara
Pipping Caroline
Pirhonen Ritva Kyllikki
Pirtola Pilvari
Pirttioja Jussi *
Pisto Johanna *
Pitkänen Ahti
Pitkänen Juha-Matti *
Pitkänen Saija *
Pitkänen-Walter Tarja
Pohjanheimo Artti
Pohjola Ulla
Pohjolainen Pauno
Pohjolainen Siiri
Pohjonen Seppo
Poijärvi Annikki
Polari Tarja
Ponkkonen Maila
Porkka Kaisa *
Portaankorva Heikki
Poussu Jyrki
Poutanen Tiina
Puhakka Kirsti
Puhakka-Myller Irja
Puikkonen Kari
Pullinen Pentti *
Puntti Pamela
Puoskari Paula
Pussila Päivi
Puuperä Merja
Pykäläinen Juha
Pyykkinen Tiina
Pyykkö Minna
Pyykölä Pauli
Pälviä Susanna
Pärkinen Kyösti
Pääkkönen Hilkka-Maija
Pääkkönen Maria *

R

Raatikainen Anu *
Raatikainen Samu
Raekallio Raisa *
Raekallio Reijo
Rahikainen Michael
Rahola Anja
Raitala Antti
Raitasuo Annika
Raito Mirka
Rajamäki Lauri *
Rannikko Leo
Ranta Jamie *
Rantala Maarit *
Rantanen Jarkko
Rantanen Johannes
Rantanen Leena
Rantanen Mari
Rantanen Matti
Rantanen Mikko
Rantanen Silja
Rantanen Ulla
Rantatorikka Pirkko
Rasinkangas Liisa *
Ratia Jertta *
Ratia Sinikka
Raudas Selja
Rauhala Osmo
Raunio Maria B *
Rautiainen Satu
Rautio Heinrich Ilmari
Rautio Matti J.
Rehor Petr
Reiman Päivi
Reinikainen Petri
Reinikainen Raimo
Rekonen Mikko *
Remes  Ulla
Renlund Jenny
Retulainen Anna
Reuter Katarina
Revonkorpi Minja
Riekki Jyrki
Riestola Anu
Riikonen Eeva
Riikonen Hannu
Rissanen Anna-Maija
Rissanen Markus
Rissanen Seija
Robenko Egor *
Roivainen Mira *
Romo Heidi
Romo Lars
Romunen Ilona *
Roos Matts
Roos Nina
Rope Jenni
Rope Johanna *
Rosenlund Tuomo 
Roschier Linda *
Rossi Anne
Rovamo Elisa
Ruiz Dubrovin Leonor
Rummukainen Petri
Rummukainen Ray
Ruoho Eija
Ruoho Svetlana *
Ruohonen Elina
Ruohonen Kirsikka Maria *
Ruotsalainen Anitta
Ruotsalainen Laura *
Ruotsalainen Topi
Ruotsalo Panu
Rusanen Väinö
Rustanius Jaakko
Ruuth Iiris *
Rydberg Thomas *
Ryhänen Timo
Rytkönen Ilona *
Ryöppy Catarina
Räisänen Hanna *
Räisänen  Janne
Rämö Elina *
Rämö Nana *
Räsänen Leena *
Räsänen Mari
Rättyä Jani
Räty Hanna
Räty Niina
Räty Ville
Rönkkö Jaakko
Rönkkö Jari *
Rönkä Antti

S

Saali Tuomo
Saanio Pirjo
Saarelainen Heta
Saarelainen Marko *
Saarelainen Reijo
Saarikoski Hanna
Saarikoski Juri
Saarinen Minttu *
Saario Jaana
Saaristo Stiina
Saarivaara Veikko
Saarto Marja
Saharla Mia
Sailaranta Timo
Sailo Arttu
Saine Eeva
Sainio Seija
Saitajoki Juha
Sajaniemi Antti
Sakala Mikko
Saksala Pentti
Saksanen Katja *
Salama Susanna *
Salmela Seppo
Salmenkivi Maiju
Salmi Aino *
Salmi Harri *
Salmi Ritva
Salmi Sinikka
Salmijärvi Katariina
Salmivaara Maikki *
Salo Katriina
Salo Pia
Salomaa Hannele
Salonen  Elsa
Salonen Di Giorgio Merja
Sammalisto Heli
Santala Maija
Saralehto Mailis
Saranpää Saila
Sarasalo Marjatta
Sarasalo Sami
Sario Kristiina *
Sarje Kimmo
Sarkima Nina *
Sarlin Elina
Sarola Leila
Sarparanta Sampsa
Sasi Marjo-Riitta
Sato Yuichiro
Saukkonen Teemu
Savander Marjaana
Savolainen Alli
Savolainen Carita
Schafhauser Vilmalotta
Schantz von Carolina *
Schildt Riitta
Schmidt-Ciekca Iria
Schubakoff Sophie
Schuvaloff Irina
Sepponen Kaarina
Seppä Leena *
Séraphin Lena
Setianto Dwi
Setälä Jyrki
Setälä Timo
Siikala Eija
Siikala Jukka
Siim-Kaasinen Milla
Siimala Marja-Riitta
Siira Regina *
Siiskonen Vaula
Siivonen-Takku Pirkko *
Sillanpää Hannu
Siltamäki Maarit *
Siltanen Janne
Simberg Merja *
Simola Päivi
Simonen Kati
Sinivaara Alina
Sinkkonen Pia
Sipilä Johanna
Sipilä Rauni
Sipilä Tiina *
Sipiläinen Katri
Siponen Hemmo *
Sippo Ilona *
Sippola Vaula
Sirén Päivi
Sirkiä Merja
Sjöholm Minna
Sjöstedt Erkki
Sjöström Margarita
Skinnari Katja
Slotte Joel *
Soini Kaisa
Soininen Riikka
Soisalo Juha
Somervuori Kim
Soppela Timo
Soraluoma Minna
Stasevskij Andrij
Stauffer Kaarlo
Stenberg Katri
Stenberg Taneli
Stenvall Kaj
Stor-Pellinen Ilpo
Strand Julia *
Strandberg Elina
Streng Petra
Strömberg Astrid *
Suhonen Jukka
Suikkanen Saimi *
Suikkanen Tiina
Suikki Suvi
Summa Pertti
Sundvall Keijo
Sunila Anne
Sunna Mari
Suokas Mirkka *
Suomela Olavi
Suomi Piia
Suomi Risto
Suominen Enni *
Suominen Paula
Susi Nanna
Susiluoto Ahti
Sutinen Axel
Sutinen Riikka Emilia *
Sutisna Katja *
Suutari Tuija
Syrjä Pekka
Sälekivi Timo
Särkijärvi Sirpa
Sääski Juha

T

Tahkola Anna *
Takala Eeva-Kaisa
Takala Päivi
Takalo-Eskola Ilkka Juhani
Takkinen Onni *
Talja Soili
Tammi Pasi
Tamminen Seija
Tamminen Tapani
Tammiranta-Summa Elina
Tammisaari Tuukka
Tang Raili
Tanhua Merja
Tanninen Seppo J.
Tapio Sirkka-Liisa
Tapiola Marjatta
Tapper Kirsi
Tarkkanen Maunu
Tarmo Irmeli
Tarna Juhani
Tarna Marja
Taskinen Ona *
Tavastila Fanny
Tavela Emmi
Teeri Maria
Teittinen Jukka
Tella Paula
Tella Tarja
Tenni Sari
Tervala Eeva
Tervo Kirsi
Terävä Anni *
Thusberg Panu
Tieaho Jenni
Tiger Taira
Tiihonen-Pellegrino Leea
Tiirinen Mirkka
Tiitinen Netta *
Tiitinen Tuula
Tiittanen Kirsi
Tikka Saara
Tikka Tea
Tikkanen Aamu *
Tikkanen Iidu
Tikkanen Maisa
Tjörneryd Riitta
Toivainen Heidi *
Toivanen Heta
Toivanen Jorma
Toivanen Milla
Toivonen Arja
Toivonen Toni *
Tolin  Kimmo
Tolonen Laura *
Tolonen Timo
Tomi Veronica *
Tomperi Taru
Tompuri Anne
Toni Jouni *
Tornberg Jaakko
Torniainen Marja-Liisa
Toropainen Maija *
Torpo Rose-Mari
Toukola Minnamari *
Touré Ritva *
Touru Wilma
Trefz Detlef *
Tuhkanen Heli
Tuiremo Terttu
Tuisku Eliisa
Tukiainen Katja
Tuokko Kirsti
Tuomainen Jaakko *
Tuomi Anu
Tuomi Juhani
Tuominen Anu
Tuominen Henri *
Tuominen Juhani
Tuominen Sinikka
Tuomiranta Esa
Tuori Anna
Turakka Purhonen Pauliina
Turtiainen Jorma
Turtonen Kristiina
Turunen Aki
Turunen Heini *
Turunen Reijo
Tuura Helena
Twoseven Jussi *
Tyrväinen Ella
Tähkänen Timo
Törhönen Raimo
Törmikoski Laura
Törmäkangas Matti
Törmälehto Samppa
Törrönen Anssi
Törönen Mika

U

Ubaleht Tanja
Uggla  Hanna *
Ulmanen Aino
Ulvila Tero *
Unkari Tarja
Uschanov Anna *
Uusikylä Hilkka Marjatta
Uusikylä Matti
Uusitalo Kristiina
Uusitalo Riitta
Uusitupa Marja-Elina
Uutinen Marianna

V

Vainikka Lila *
Vainio Hanna
Vainio Leena *
Vainio Matti
Vainio Saara *
Vainio Tiina
Vakkilainen Jenni *
Vakkilainen Sanna *
Valanne Katja
Valkeapää Tiina
Valkola Marja-Leena
Valkonen Ilona
Valkonen Kati
Valkonen-Goldblatt Arja
Valo Jaakko
Valpola Vaula
Valtakari Jussi
Valtari Jaana
Vály Sándor
Vanas Virpi
Vanhanen Sirpa
Vanonen Juha *
Varis Hanna
Vartiainen Katja
Vartiainen Tuomo
Vasara Heidi
Vatanen Aarre
Vatanen Jouko
Vatka Sanna *
Vehkaperä Heli
Vehosalo Kari
Vellonen Senja
Vepsäläinen Heli *
Vertanen Annu
Vesalahti Mika
Vesterinen Eeva
Vesterinen Pekka
Viertoma Eira
Viherjuuri Annuli
Vihersalo Suvi-Elina *
Vihma Sini
Viikilä Ville-Veikko
Viinikanoja Riikka
Viitanen Tuuli-Anna
Vikman Ulla-Maija
Vilhunen Anna-Leena
Vilhunen Risto
Viljakka Marko
Viljanen Anu
Viljanen Inkeri *
Viljanen Pauli *
Viljanen Reijo
Vilkuna Eeva-Riitta
Villikka Kaisa
Vincelot Niina *
Vinha Jonna
Virkajärvi Sampsa
Virkki Nita *
Virkkunen Raita
Virtanen Päivi Susanna *
Virtanen Ritva-Liisa
Visapää Annukka *
Vuorenmaa Camilla
Vuorikoski Timo
Vuorio Susanna
Vuorio Tatu
Vuotto Terhi
Vähälä Hillevi
Vähäsarja Ella
Vähäsöyrinki Joonas
Välikangas Ville Aleksi *
Väyrynen Mirimari
Väyrynen Pekka
Väänänen Seppo
Väätti Ilkka

W

Walden Kari
Wallensköld Heljä *
Wallensköld Viggo
Walo Raimo
Ward-Raatikainen Caroline *
Wardi Rafael
Waris Pauliina *
Weckman Jan Kenneth
Wesamaa  Laura
Wesamaa Riikka
Westerberg Hanna
Westerberg Maija
Westerlund Sven-Olof
Westlin Meri
Whitehead Oliver
Wikström Eva
Wilhelmus Anna
Wilkman Sofia
Wolfram Maria
Wuorila-Stenberg Henry

Y

Ylhäinen Sirpa
Yli-Mäyry Soile
Ylimäinen Terhi
Ylipieti Noora
Ylitalo Merja
Ylönen Eevi-Elina *
Ylönen Kimmo
Yppärilä Jenni
Yrjölä Petri

Z

Zevenhoven Joop
Zilliacus Konni
Zitting Marina
Zlenko Serguei
Zudov Dmitri

Å

Åberg Magdalena
Åkerstedt Riitta
Åsvik Annina *
Åsvik Owe

Ä

Änkö Heli

Ö

Öfverström Seppo
Öhrnberg Katja
Öst Helena
Österberg Eero
Österman Veronica
Östman Heli *