Jäsenlista

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZÅÄÖ
* = kokelasjäsen

A

Aalto Johanna
Aalto Sirpa
Aalto Tiina-Maria *
Aalto-Annala Marja-Liisa *
Aaltolainen Petteri
Aaltonen Olavi
Aapro Kari
Aario Pirkko
Aarnio Pauliina *
Aarras Raimo
Abou El-Fetouh Ali
Ackley Leo
Adamsson Erika
Ahlbäck Cata
Ahlfors Riikka*
Ahlgrén Henriette*
Ahlgrén Lauri
Ahlström Annu*
Ahlsved Malin
Aho Anna *
Aho Henna*
Aho Outi *
Ahola Teija-Tuulia
Ahtila Eija-Liisa
Aihinen Riikka
Ainala Emma *
Airas Mirja
Ala-Harja Sirkku
Ala-Maunus Petri
Alakoski Erkki
Alanen Sakari
Alapoti Matti
Alapoti Saima
Alaräihä Päivikki *
Alftan Henni
Alho Ilppo
Allaire Bridget *
Allonen Päivi
Alve Matilda *
Annanolli Tero
Anoschkin Jasmin
Antjärvi Mari*
Antonoff Katja *
Anttila-Rodrigues Sini
Anttonen Tuula
Apajalahti Sampo *
Arantila Markku
Arjatsalo Vesa
Arkoma Antti
Arne Tor
Arnkil Harald
Aro Kaisu
Arpalahti Elina *
Arvinen Mari-Kaarina
Arvola Juho*
Asanti Riitta *
Aurinko Roy *
Autio Elina *
Autio Miia
Autio Elina *
Autio Krista
Auvinen Kari

B

Backman Marko *
Bakharev Alexandre
Barman Pekka
Bask Nina *
Baumgartner Stig
Ben Younes Saija
Berg Carita
Berg Pirjo
Bergman Anna-Maija
Bergsten Enoch
Bergvik- Forsander Annika
Björk Cisela
Björkman-Väliahdet Maarit
Björn Liisa
Björninen Anne-Maria
Blagoeva Nadezda *
Blomqvist Maarit
Blomqvist Marianne
Blomqvist Tuomo
Blomster Marja
Boehm von Juhani
Bonsdorff von Margareta
Boreas-Pitkänen Irene
Branders Ralph *
Brandt Pamela
Brask Marie
Braun Albert
Broms Anna *
Byström Tomas
Bäckström Peik *

C

Caplan Asta *
Carlstedt Kerstin
Caulfield Ronan *
Cederberg Petteri *
Chuaqui Soledad
Creutziger Erik
Cutts Ilona

D

del Val Misha *
Demeter Zsuzsa
Dufva Tomi
Durchman Sirkku

E

Eerola Eeva-Riitta *
Eerola Kaija *
Eerola Marja
Ehrnrooth Sophia
Eklund Eeva-Leena
Ekman-Björkman Eila
Ekroos Veli
Ellinas Eija
Elo Tyko
Enckell Carolus
Enehielm af Cris
Enkenberg Erno
Enkola Livkamal Kaur
Eronen Outi
Eskelin Anu *
Eskelinen Päivi
Eskola Tuovi *

F

Feinik Pia
Ferm Ulrika
Forsell Saara
Forsman Tiina *
Fredriksson Leonora
Friberg Marja
Frisk Guy
Försti Elina
Förström Riitta

G

Gahmberg Lars-Henrik
Giacomelli Petra
Goman Jussi
Gottberg Susanne
Granfors Linda *
Granlund Carina
Granlund Viva
Gregory Mary
Grudei Liisa
Grönholm-Rossi Ghita *
Grönlund Annukka
Gullichsen Alvar
Gustafsson Tuomas *
Gyllström Katy
Götsch Tytti

H

Haanpää Kaiju
Haapa Maari *
Haapala Tapio
Haapanen Anu
Haapanen Jakke *
Haarla Siiri *
Haavisto Kyllikki
Haglund Bo
Hagman Henri
Haimila Sanna
Hairo Saija
Haka Kaarina
Hakala Anne
Hakala Marja
Hakala Markku-Tapani
Hakala Tarmo
Hakanen Hannu
Hakkarainen Anna-Liisa
Hakkola Eija
Hakuri Aura *
Hallikainen Mikko
Halonen Leena
Hamarila Heikki
Hamberg Hannah *
Hanhela Anssi
Hanhijoki Marjatta
Hannula Milla *
Happonen Matti
Harju  Liisa *
Harkkomaa Liisa
Hautala Jorma
Hautamäki  Ilari *
Hautamäki Piia
Havaste-Ukkola Irina
Haverila Liisa
Havia Sami *
Hazrati Shahrzad
Hedberg Sini-Meri
Hedin Arvid *
Hedman Maarit *
Heikkerö Markus
Heikkilä Hanna-Riikka *
Heikkilä Liisa
Heikkilä Markku
Heikkilä Raija
Heikkilä Tuula *
Heikkinen Heli
Heikkinen Jaana
Heimonen Samuli
Heino Merja
Heino Mollu
Heino Olavi
Heino Timo
Heinonen Elisa
Heinonen Viljami *
Heiska Hannaleena
Heiska Tiina
Heiskala Marja
Heiskanen Elina *
Heldt Ninni
Helenius Jorma
Helin-Åvall Maija
Hellberg Karoliina *
Hellman Åke
Hellstedt Bambu
Helve Gunilla
Henriksson Anni
Hentunen Pia
Hepoluhta Pekka
Hermunen N.A. *
Herrala Minna
Hiekka Urho
Hienonen Erkki
Hietanen Reino
Hikipää Matti
Hilli Anneli
Hiltunen Heli
Hiltunen Jenni
Hinkula Kaija
Hirvelä Erkki
Hirvinen Marja *
Hirvonen  Anne
Hirvonen Reima
Hirvonen Tapio *
Hirvonen-Puhakka Tuija
Hjort Vesa
Hodju Sini *
Hoel Mona *
Holländer Ylva
Holm Marika
Holma Marjatta
Holmberg Marketta
Holmström Lars
Holopainen Paula
Homanen Pekka
Honkanen Eeva *
Honkanen Helmiriitta
Hopeavuori Maija
Hoshika Tatsuo
Houessou Jaana
Huhtala Jukka
Huhtanen Ville *
Hujo Merja
Hukka Veijo
Hukkataival Helinä
Hulke Rauni *
Hulkko Irmeli
Hultcrantz-Airas Frida *
Huotala Heli
Huotari Helinä
Huovila Maikku
Huovinen Antti
Huovinen Niina *
Hykkö Harri *
Hynynen Eric *
Hyrske Hannu
Hytti Mika
Hyttinen Anja
Hyttinen Jorma
Hytönen Petri
Hyvärinen Esa
Hyvärinen Ismo
Hyypiä Tapani
Häkli Sirpa
Hälli Iiris
Hämäläinen Eveliina *
Hämäläinen Jenni *
Hänninen Jani
Hänninen Lotta *
Härkki Katja *
Härkönen Jouni
Höglund Lars
Hölli Tiina

I

Ihalainen Arja-Riitta
Iivanainen Susanna
Ikonen Anja
Ikonen Eili
Ilasmaa Urpu
Illukka Leena
Immonen Antti *
Immonen Kati
Immonen-Lindberg Helka
Indrén Sampsa *
Ingelius Niklas *
Ingman Lotta *
Innala Heli
Innanen Petra
Isaksson Kristina
Iso-Tryykäri Tuulia
Isomaa Eeva-Liisa
Isomäki Ahti
Isotalo Mari

J

Jaakkola Jorma
Jaakkola Kirsi
Jakkila Eeva-Kaisa
Jakola Timo
Jalavisto Mikko
Jalkanen Nanna
Jalonen Marja
Jatkola Minna
Johansson Jonna
Jokela Tapani
Jokelainen Kirsi
Jokimies Maaria *
Jokinen Leo
Jokinen Päivi
Jokinen Sirpa
Jokitalo Marja-Liisa
Joona Juha *
Judin Susanna
Juga Hanne
Jula Jari
Julkunen Inkeri
Junnilainen Risto
Junttila Helena
Junttila Pirkko
Junttila Vesa
Juntura Mikko *
Jurvakainen Terttu
Juutilainen Kari
Juva Maria
Jylhä-Vuorio Aura
Jämsä Arja
Jännes Iia
Järnström Jari
Järvelin Markku *
Järvelä Auli
Järvinen Jani *
Järvinen Juhani
Järvinen Salla
Jäälinoja Jussi
Jäälinoja Mari *
Jääskeläinen Soile

K

Kaarlehto Iiris *
Kaarna Marika
Kaasalainen Pauliina *
Kahila Antero
Kaihola Anita *
Kaikkonen Elisa *
Kaila Kaarina
Kainulainen Pekka
Kaitala Janne
Kallio Emmi *
Kallio Mikko
Kalliokoski Sari *
Kalliokuusi Satu
Kalsola Jenni
Kaminen Marjukka
Kaminen Mosher Petra
Kananoja Sanna *
Kangas  Olof
Kangas Johannes
Kangas Leena
Kankaanmäki Anna-Liisa *
Kankaanranta Mira *
Kanon Irma
Kanon-Aaltonen Annikki
Kanto Hanna *
Kantokorpi Hanna
Kantokorpi Janne
Kantokorpi Voitto
Kantonen Lea
Kapulainen Annu
Kare Antero
Karhunen Mervi
Karila Eemil
Karintaus Liisa *
Karjalainen Pertti
Karjalainen Sari
Karjalainen Sirkka Leena
Karjalainen Tanja *
Karjula Matti
Karkku-Hohti Anja
Karlsson Cia
Karlsson-Sutisna Sanna
Karsikas Ulla
Kashima Haruka
Kauhaniemi Anu *
Kaustia Vesa
Keko Hermanni *
Kempas Lasse
Kemppainen Virpi
Keränen Markku
Keränen Mauno
Keskinen Eija
Keskisarja Nella
Keskitalo Anne Katarina *
Ketola Kristiina
Kettunen Arto *
Kettunen Mikko
Kianto Ursula
Kihlman Gunilla
Kiirikoff Marikka
Kiiskinen Anna *
Kiljunen Anna *
Kiljunen Satu
Kinnula Mirka *
Kinnunen Eila
Kinnunen Pirjo
Kinnunen Päivi *
Kirstinä Anna
Kitinprami Nomi
Kitti Henni *
Kivelä Valtteri
Kivi Harri
Kivikangas Saija *
Kivikoski-Veijalainen Karita
Kivimäki Osmo
Kivisaari Leevi
Kjellberg Lotta
Klemi Tuomo
Kohonen Sanna
Koivisto Ari
Koivunen  Petriina *
Kokki Eeva
Kokkinen Virpi *
Kokkonen Anneli *
Kokkonen Pekka
Kokkonen Pike *
Kolehmainen Markku
Kolehmainen Matti
Kolehmainen Pirkko
Kolehmainen Tiina *
Kolttola Lauri *
Komi Minna *
Komulainen Markku-Jussi
Konola Hannu
Kontio Samuli
Kontiola Hanne *
Konttinen Markus
Konttinen Timo *
Koponen Anu
Koponen Saija
Kopsa Kaisu *
Kopu Klaus-Tuomas *
Korhonen Auli
Korhonen Urpu-Elina *
Korhonen-Schwegler Ninna
Korkala Jouko
Korkalo Tuomas
Korkeila Jukka
Korkiakoski Sami
Korolainen Olavi
Korpela Teemu
Korpinen Hannu
Kortelainen Krista
Kortelainen Sirkka-Liisa
Koski-Vähälä Sari
Koskimies Elina
Koskimies Merita
Koskinen Anne
Koskinen Essu *
Koskinen Harro
Kostet Juhani
Kota Joonas *
Krijgsman Willem
Krohn Inari
Kröger Pekka
Kuisma Milla
Kuitula Mauri
Kujansuu Elina *
Kujansuu Jouni
Kujasalo Matti
Kukkasniemi Päivi
Kukkonen Eeva *
Kukkonen Jarmo
Kukkonen Martti
Kukkonen Sofia *
Kukkonen Tuomo
Kumela Kimmo
Kumpula Eero
Kumpulainen Hannele
Kuoppala Karri
Kuosmanen Juha *
Kuosmanen Milla *
Kuparinen Heli
Kuparinen Katri
Kurikka Anja
Kurki Matti
Kurkinen Irina *
Kurkinen Sinikka
Kuronen Matti
Kuronen Ulla *
Kurunsaari Heli
Kyander Anna
Kylmälä Kim
Kylätasku Ville *
Kyrö Pekka
Kyröläinen Aarne *
Kähkönen Urho *
Kärki Ipi
Kärkkäinen  Janne *
Kärkkäinen Aarre
Kärkkäinen Kirsti
Kärkkäinen Reijo
Kärkkäinen Seppo
Kärkkäinen Vappu Aneri *
Kääriäinen Seppo
Köhler Hector *
Kömmistö Enni
Könnölä-Jokinen Seija
Könönen Hilkka
Könönen Seppo

L

Laakkonen Erja
Laakkonen Jaana *
Laakso Markku
Laakso Tuomo
Laaksonen Tero
Laaksonen Ville
Laamanen Markku
Lager Katariina
Lagom Seppo
Lahtinen Heidi *
Lahtinen Jenni *
Lahtinen Lauri
Laine  Merja
Laine Annukka
Laine Helena
Laine Lauri
Laine Maria *
Laine Merja *
Laine Tapio Kalervo
Laitanen Tiina
Laitasalo Reino
Laiti Marianne
Laitinen Pirkko
Laitinen Sari
Lamminen Tiina
Lampi Marra
Lampi Matti
Lampinen Ismo
Lampinen Kristiina *
Lampinen Tuija
Lampisuo Antti
Lamppu Eva *
Landgraf Pavel
Lanu Olavi
Lanu Tarja
Lappalainen Jukka
Lappalainen Minna
Lappalainen Sanna *
Lappalainen Sirpa
Larsson Ritva
Lassheikki Lasse
Laurel Satu *
Lauriala Tuomas
Laurila Janne
Laurinolli Salla
Laurinolli Samuli
Lautiainen Mikko
Lavonen Kuutti
Lax Henrika
Lebedeva Anna
Lehtinen Mildred
Lehtinen Risto *
Lehto Matias *
Lehto Virpi
Lehtomaa Raimo *
Lehtonen Henrietta
Lehtonen Braun Niina
Leimu Hannu
Leinonen Ritva
Lemettinen Johanna
Lempinen Jouko
Lempiäinen Jani *
Lempiäinen-Nyrén Maija
Lenkkeri Riikka
Leppikangas Aila
Leppiniemi Liisa
Leppä Anna *
Leppäkoski Helmi
Leppänen Juha-Pekka *
Leppänen Tiina
Leppänen Tiina Kaisa
Leskelä Esa
Leskinen Leo
Leskinen Merihelena *
Levoranta Anja
Liikanen Elina
Liksom Rosa
Lilja Virve
Lindberg Sebastian
Lindfors Tuija
Lindgrén Nea
Lindholm Czapnik Pernilla *
Lindholm Hannu
Lindstedt Elisa
Lindström Kari
Linnovaara Antti
Linnovaara Juhani
Liski Kalevi
Liulia Marita
Lohiniva Pertti
Lonka Sirkka-Liisa
Lukin Hannu
Lukka Virve
Lukkari Tuomo
Lukkarinen Sami
Lukkarinen Tuula
Lukumies Pellervo
Lumberg Kiba
Lundeby Tor-Magnus
Lundell Carla *
Lundelin Kaisu
Luolajan-Mikkola Anja
Luostarinen Irja *
Luukela Annikki
Lyytikäinen Jorma
Lyytinen Mikko *
Löppönen Ville *
Lötjönen Tapio
Löyttyniemi Eija-Liisa

M

Maasalo Antti
Maijala Elena
Majamäki Annukka
Makkonen Inkeri
Makkonen Petri
Mali Marja
Malin-Pötry Maarit
Malinen Tiina
Maljonen Marja
Malka Raija
Malkamo Liisa
Malkki Pirjo
Manninen Eeva-Maija
Mantere Simo
Marila Heikki
Marila Sakari
Marin Elisa *
Marjeta Tiina
Markonsalo Tuija
Martola Janne *
Marttila Olli
Marttila Paula
Marttinen Raija
Matikainen Aleksi *
Matikainen Elisa *
Matikainen Hannamari
Matikka Minna
Matilainen Mira *
Matinlauri Aaro
Matinlauri Antti
Mattila Heidi Anniina *
Mattila Jaakko
Matveinen Heini
Maunu Päivi
Maury Carita
Mazici Melek
Mecklin Mauno
Melanen Maija
Melkinen Laura
Merenmies Elina
Meriläinen Päivi
Merimaa Olli-Pekka
Merta Paavo
Metsä Pirkko
Metsämäki  Mari
Meuronen Juha
Meuronen Jussi
Mielonen Tiina
Miettinen Anu
Mihkelsoo Camillla *
Mikkola Matti
Mikkola Mikko
Mikkonen Eero
Minkkinen Antti *
Mladenov Elisabeth *
Mononen Katri
Monto Osmo
Mughal Maria *
Muinonen Kirsti
Muinonen Pekka
Mukari Minna *
Muro Juan A.
Mustonen Helvi
Mustonen Kaisu
Mutka Petra
Myllylä Salla
Myöhänen Mikko
Mäenpää Kaija
Mäenpää Teemu *
Mähönen Timo
Mäkelä Anna
Mäkelä Jukka
Mäkelä Maarit
Mäkelä Marika
Mäkelä Tommi
Mäki Martti
Mäki Nonna-Nina
Mäki Teemu
Mäki-Arvela Heli
Mäki-Patola Liina *
Mäki-Tuuri Heikki
Mäkilä Irmeli
Mäkilä Jarmo
Mäkitalo Johanna
Mäntynen Tuomas
Märkälä Maaria
Määttä Arto
Määttälä Eliisa
Määttänen Lotta
Määttänen-Valkama Ritva

N

Nabb Janne
Nagashila
Nampajärvi Erkki *
Natri Mika
Nauha Tero
Negash Tigneh
Nenonen Anna Kaarina
Neva Jan
Nevado Susana
Nevalainen Reima
Nevalainen Tiina
Nevanperä Tiina
Niemelä Petri
Niemelä Siiri
Niemelä-Koura Asko
Niemi Ilona
Nieminen Viljo
Niemistö Asta
Niinimäki Antti
Niininen Pasi
Niiranen-Hisatomi Mayumi *
Niittonen Riikka *
Niivuori Leena *
Nikander Hannu
Nikku Satu
Nio Leena
Nio-Juss Noora
Nirkko Anu
Niskala Petteri *
Niskanen Jussi *
Niva Jussi
Nopsanen Jukka
Nordgren Tommi
Nukala Aulikki
Nupponen Maria *
Nurmi Maritta
Nurmikko Reima
Nurminen Marja
Nurminen Tero *
Nurminen Tiina
Nuutinen Kari
Nygård Nils-Gustav
Nykänen Pirjo
Nyman Anja
Nyman Björn
Nyman Sirkka
Nyqvist Thomas
Nyström Stefan
Nyyssönen Miika
Nyyssönen Tapio
Näsi Valentina *
Nässling Pentti

O

Ohenoja Jorma
Oikarinen Maaria
Ojala Antti
Ojaniemi Kimmo
Oksanen Hannakaisa
Olá Hanna *
Ollikainen Panu
Ollikainen Paula
Onnukka Ensio
Orava Sara
Osara Tiina
Osipow Paul
Osva Anu
Ovaska Anne

P

Paakkola Mikko
Paananen Sanna *
Paavilainen Kukka
Paavilainen Reijo
Pajavuori Jouni
Pajula-Mäkinen Liisa
Pajulahti Olavi
Pajulahti Veera *
Pajunen-Moghissi Sirpa *
Pakalén Matti
Pakarinen Kimi
Pakarinen Laura *
Pakkala Jaakko
Pakkanen Joona *
Pakkanen Jussi
Palin  Arto
Palmgren Dan
Palo-oja Reija
Palola Jarmo *
Palonen Leena
Palonen Sinikka
Palosaari Ilkka *
Palosuo Hannu
Pankola Liisa *
Parjanen Elina *
Partanen Timo
Parviainen Kristiina
Parviainen Pekka
Pasanen Anne-Mari *
Passilahti Leena
Pathirane Sara *
Paunila Marjukka
Paunu Paavo
Pehkonen Anna Reetta
Pellikka Ville *
Peltonen Erno *
Peltonen Tuukka
Pelvo Paavo
Pennanen Sami
Penttilä Sirkka
Penttinen Heli
Penttinen Teemu
Pesonen Antti *
Pesonen Eeva
Pesonen Eva-Riitta
Pesonen Liisa
Pessa Iiris
Peterdi André *
Petäjäniemi Juhani
Peura Eeva *
Peuri Sanna
Pienimäki Outi
Piepponen Marianna *
Pieski Outi
Pihlajakoski Mari
Piilola Tamara
Piispa Saara
Pipping Caroline
Pirhonen Ritva
Pirtola Pilvari
Pirttioja Jussi *
Pisto Johanna *
Pitkänen Ahti
Pitkänen Juha-Matti *
Pitkänen-Walter Tarja
Pohjanheimo Artti
Pohjola Olli
Pohjola Ulla
Pohjolainen Pauno
Pohjolainen Siiri
Pohjonen Seppo
Poijärvi Annikki
Polari Tarja
Ponkkonen Maila
Portaankorva Heikki
Poussu Jyrki
Poutanen Tiina
Puhakka Kirsti
Puhakka-Myller Irja
Pullinen Pentti *
Puntti Pamela *
Puoskari Paula
Puranen Silja
Pussila Päivi
Puuperä Merja
Pyhtilä Paavo
Pykäläinen Juha
Pyykkinen Tiina
Pyykkö Minna
Pyykölä Pauli
Päivärinta Erkki
Päivärinta Pirkko
Pälviä Susanna
Pärkinen Kyösti *
Pääkkönen Hilkka-Maija
Pöyhönen Jussi *

R

Raatikainen Samu
Raekallio Raisa *
Raekallio Reijo
Rahikainen Michael
Rahola Anja
Raitala Antti
Raitanen Tiina *
Raitasuo Annika
Raito Mirka
Raittila Tapani
Rajamäki Lauri *
Rannikko Leo
Ranta Jamie *
Rantanen Jarkko
Rantanen Johannes
Rantanen Leena
Rantanen Mari
Rantanen Matti
Rantanen Mikko
Rantanen Ulla
Rantatorikka Pirkko
Rasinkangas Liisa *
Ratia Jertta *
Ratia Sinikka
Ratilainen Anna *
Raudas Selja
Rauhala Osmo
Raunio Maria B *
Rautiainen Liisa
Rautiainen Satu
Rautio Heinrich Ilmari
Rautio Matti J.
Rehor Petr
Reiman Päivi
Reinikainen Helga
Reinikainen Petri
Reinikainen Raimo
Rekonen Mikko *
Remes  Ulla
Renlund Jenny *
Retulainen Anna
Reuter Katarina
Revonkorpi Minja
Riekki Jyrki
Riekkinen Age-Elisa *
Riestola Anu
Riihiaho Sisko
Riikonen Eeva
Riikonen Hannu
Ripatti Kari *
Rissanen Anna-Maija *
Rissanen Markus
Rissanen Seija
Robenko Egor *
Romo Heidi
Romo Lars
Roos Matts
Roos Nina
Rope Johanna *
Rosavaara Katriina *
Roschier Linda *
Rosenlund Tuomo 
Rossi Anne
Rovamo Elisa
Rubino Paula *
Ruiz Dubrovin Leonor *
Rummukainen Petri
Rummukainen Ray
Ruoho Eija
Ruohonen Elina
Ruohonen Kirsikka Maria *
Ruotsalainen Anitta
Ruotsalainen Laura *
Ruotsalainen Topi
Ruotsinsalo Eeva-Liisa *
Rusanen Jukka *
Rusanen Väinö
Rustanius Jaakko
Ruuska Annika *
Ruuth Iiris *
Rydberg Thomas *
Ryhänen Timo *
Rytkönen Helena
Rytkönen Ilona *
Ryöppy Catarina
Räisänen  Janne
Rämä Jaana
Rämö Nana *
Räsänen Leena *
Räsänen Mari
Rättyä Jani
Räty Hanna
Räty Niina
Räty Ville
Rönkkö Jaakko
Rönkkö Jari *
Rönkä Antti

S

Saali Tuomo
Saanio Pirjo
Saarelainen Heta
Saarelainen Reijo
Saarikoski Hanna
Saarikoski Juri
Saarinen Minttu *
Saaristo Stiina
Saarivaara Veikko
Saarto Marja
Sade Sylvia
Saharla Mia *
Sailaranta Timo
Sailo Arttu
Saine Eeva
Sainio Seija *
Saitajoki Juha
Sajaniemi Antti
Sakala Mikko *
Saksala Pentti
Saksanen Katja *
Salmela Seppo
Salmenkivi Maiju
Salmi Aino *
Salmi Ritva
Salmi Sinikka
Salmijärvi Katariina
Salmivaara Maikki *
Salo Katriina
Salo Pia
Salomaa Hannele
Salonen  Elsa
Salonen Di Giorgio Merja
Sammalisto Heli
Sampela Matti *
Santala Maija
Saralehto Mailis
Saranpää Saila *
Sarasalo Marjatta
Sarasalo Sami
Sario Kristiina *
Sarje Kimmo
Sarlin Elina
Sarola Leila
Sarparanta Sampsa
Sasi Marjo-Riitta
Saukkonen Teemu
Savander Marjaana
Savolainen Alli
Savolainen Carita
Schafhauser Vilmalotta
Schantz von Carolina *
Schildt Riitta
Schmidt-Ciekca Iria
Schubakoff Sophie
Schutte Erik *
Schuvaloff Irina
Selin Helmer
Semerdjiev Anna *
Sepponen Kaarina
Seppä Leena *
Séraphin Lena
Setianto Dwi
Setälä Jyrki
Setälä Timo
Siikala Eija
Siikala Jukka
Siim-Kaasinen Milla
Siimala Marja-Riitta
Siimes Anna *
Siiskonen Vaula
Sillanpää Hannu
Sillman Pekka
Siltamäki Maarit *
Siltanen Janne
Simberg Merja *
Simola Päivi
Simonen Kati
Sinivaara Alina
Sinkkonen Pia
Sipilä Elina *
Sipilä Johanna
Sipilä Rauni
Sipilä Tiina *
Sippo Ilona *
Sippola Vaula
Sirén Päivi
Sirkiä Merja
Sjöholm Minna
Sjöstedt Erkki
Sjöström Margarita
Skinnari Katja
Slotte Joel *
Soini Kaisa
Soininen Riikka
Soisalo Juha
Somervuori Kim *
Soppela Timo
Soraluoma Minna
Stasevskij Andrij
Stauffer Kaarlo
Stenberg Katri
Stenberg Taneli
Stenvall Kaj
Stor-Pellinen Ilpo
Strandberg Elina *
Streng Petra
Suhonen Jenny *
Suhonen Jukka
Suikkanen Tiina
Suikki Suvi *
Summa Pertti
Sundvall Keijo
Sunila Anne
Sunna Mari
Suomela Olavi
Suomi Piia
Suomi Risto
Suominen Enni *
Suominen Paula
Suonio Aino *
Susi Nanna
Susiluoto Ahti
Sutinen Axel
Sutinen Riikka Emilia *
Suutari Tuija
Syrjä Pekka
Sälekivi Timo
Särkijärvi Sirpa
Sääski Juha
Säävälä Ainomaria *

T

Tahkola Anna *
Takala Eeva-Kaisa
Takala Päivi
Takalo-Eskola Ilkka Juhani
Talja Soili
Tammi Pasi
Tamminen  Anne
Tamminen Seija
Tamminen Tapani
Tammiranta-Summa Elina
Tammisaari Tuukka *
Tang Raili
Tanhua Merja
Tanninen Seppo J.
Tapio Sirkka-Liisa
Tapiola Marjatta
Tapper Kirsi
Tarkkanen Maunu
Tarmo Irmeli
Tarna Juhani
Tarna Marja
Tavastila Fanny *
Tavela Emmi
Teeri Maria
Teerimäki Ossi *
Teittinen Jukka *
Tella Paula
Tella Tarja
Tenni Sari
Tervala Eeva
Tervo Kirsi
Terävä Anni *
Thusberg Panu
Tieaho Jenni
Tiger Taira
Tiihonen-Pellegrino Leea
Tiirinen Mirkka *
Tiitinen Netta *
Tiitinen Tuula
Tiittanen Kirsi
Tikka Saara
Tikka Tea
Tikkanen Aamu *
Tikkanen Iidu *
Tikkanen Maisa
Tjörneryd Riitta
Toivanen Heta
Toivanen Jorma
Toivanen Milla
Toivonen Arja
Toivonen Toni *
Tolin  Kimmo
Tolonen Laura *
Tolonen Timo *
Tomperi Taru
Tompuri Anne
Toni Jouni *
Tornberg Jaakko
Torniainen Marja-Liisa
Toropainen Maija *
Torpo Rose-Mari *
Torvinen-Rouvinen Meeri
Toukola Minnamari *
Touré Ritva *
Touru Wilma
Trefz Detlef *
Tuhkanen Heli
Tuiremo Terttu
Tuisku Eliisa
Tukiainen Katja
Tuokko Kirsti
Tuomainen Jaakko *
Tuomi Anu
Tuomi Juhani *
Tuominen Anu
Tuominen Juhani
Tuominen Sinikka
Tuominen Tapio
Tuomiranta Esa
Tuori Anna
Turakka Purhonen Pauliina
Turtiainen Jorma
Turtonen Kristiina
Turunen Aki *
Turunen Heini *
Turunen Reijo
Twoseven Jussi *
Tyrväinen Ella
Tähkänen Timo
Törhönen Raimo
Törmikoski Laura
Törmäkangas Matti
Törmälehto Samppa
Törrönen Anssi
Törönen Mika

U

Ubaleht Tanja
Uggla  Hanna *
Ulmanen Aino
Ulvila Tero *
Unkari Tarja
Uusikylä Hilkka Marjatta
Uusikylä Jukka-Pekka  *
Uusikylä Matti
Uusitalo Kristiina
Uusitalo Riitta
Uusitupa Marja-Elina
Uutinen Marianna

V

Vainio Hanna
Vainio Leena *
Vainio Matti *
Vainio Tiina
Vakkilainen Jenni *
Valanne Katja
Valkeapää Tiina
Valkola Marja-Leena
Valkonen Ilona
Valkonen Kati
Valkonen-Goldblatt Arja
Valo Jaakko
Valpola Vaula
Valtakari Jussi
Valtari Jaana *
Valtonen Mikko
Vály Sándor
Vanas Virpi
Vanhanen Sirpa
Vanonen Juha *
Varis Hanna
Vartiainen Katja
Vartiainen Tuomo
Vasara Heidi
Vatanen Aarre
Vatanen Jouko
Vehkaperä Heli
Vehosalo Kari
Vellonen Senja
Vertanen Annu
Vesalahti Mika
Vesterinen Eeva
Vesterinen Pekka
Viertoma Eira
Viherjuuri Annuli
Vihinen Reino
Vihma Sini
Viikilä Ville-Veikko
Viinikanoja Riikka
Viitanen Tuuli-Anna
Vikman Ulla-Maija
Vilhunen Anna-Leena
Vilhunen Risto
Viljakka Marko
Viljanen Anu
Viljanen Reijo
Wilkman Sofia
Vilkuna Eeva-Riitta
Villikka Kaisa
Vinha Jonna
Virkajärvi Sampsa
Virkkunen Raita
Virtanen Ritva-Liisa
Vuorenmaa Camilla
Vuorikoski Timo
Vuorio Susanna
Vuorio Tatu *
Vuorisalo Pauli
Vuotto Terhi *
Vähälä Hillevi
Vähäsarja Ella
Vähäsöyrinki Joonas
Välikangas Ville Aleksi *
Väyrynen Mirimari
Väyrynen Pekka
Väänänen Seppo
Väätti Ilkka

W

Walden Kari
Walldén Markku *
Wallensköld Heljä *
Wallensköld Viggo
Walliander Pekka
Walo Raimo
Wardi Rafael
Wargh Carl
Weckman Jan Kenneth
Wesamaa  Laura *
Wesamaa Riikka
Westerberg Hanna
Westerberg Maija
Westerlund Sven-Olof
Westlin Meri
Whitehead Oliver
Wikström Eva
Wilhelmus Anna
Wilkman Sofia
Wolfram Maria
Wuorila-Stenberg Henry

Y

Ylhäinen Sirpa
Yli-Mäyry Soile
Ylimäinen Terhi
Ylipieti Noora *
Ylitalo Merja
Ylönen Kimmo
Yppärilä Jenni
Yrjölä Petri

Z

Zevenhoven Joop
Zilliacus Konni
Zitting Marina
Zlenko Serguei
Zudov Dmitri

Å

Åberg Magdalena
Åkerstedt Riitta
Åsvik Annina *
Åsvik Owe

Ä

Änkö Heli

Ö

Öfverström Seppo
Öhrnberg Katja
Öst Helena
Österberg Eero
Österman Veronica