Finnish Painters

Finnish Painters -hanke

 

Finnish Painters -hanke edistää suomalaisten taidemaalareiden kansainvälistä näkyvyyttä ja verkostoitumista sekä kansainväliseen toimintaan osalliseksi pääsyn avoimuutta. Hankkeen tavoitteena on tila, jossa suomalainen nykykuva- ja maalaustaide on kansainvälisesti tunnustettua ja kysyttyä.

Taidemaalariliitto ja Finnish Painters –hanke julkaisi finnishpainters.fi -verkkosivuston Supermarket Art Fair -messujen yhteydessä Tukholmassa lokakuussa 2021. Sivusto tuo esiin suomalaisia taidemaalareita ja maalauksen monimuotoisuutta sekä toimii kanavana kansainvälisten taiteen ammattilaisten ja suomalaisten nykymaalarien välillä.  Se on ensimmäinen englanninkielinen sivusto, joka esittelee suomalaisia taidemaalareita laajasti, mutta kuratoidusti. Sivusto on julkaistu 50 taiteilijan kokonaisuudella, joita voi sivustolla selata nimen, taiteen teemojen, iän ja asuinpaikan mukaan. Verkkosivustolla vierailijat voivat merkitä suosikkitaiteilijoitaan ja -taideteoksiaan ja tehdä tällä tavalla omia kokoelmiaan. Sivustolla esillä olevat maalarit ovat kuratoitu Taidemaalariliiton jäsenten joukosta. Palvelu on ilmainen kaikille osallistujille.

Taiteilijaesittelyjen lisäksi sivustolla julkaistaan suomalaista taidemaalausta ja taidemaalareita käsitteleviä tekstejä sekä suomalaisilta että ulkomaisilta taidekentän edustajilta. Ensimmäinen sivustolla julkaistu kirjoitus on Nykytaiteen museo Kiasman johtaja Leevi Haapalan essee, missä hän käsittelee suomalaisia maalareita ja maalausta määrittäviä tekijöitä.

Finnishpainters-sivuston julkaisun ja ylläpidon lisäksi hankkeessa kehitetään Taidemaalariliiton jäsenille suunnattuja tukipalveluja ja luodaan kontakteja sekä suomalaisiin että ulkomaisiin kuvataidekentän toimijoihin.

Taidemaalariliitto on valtakunnallinen ammattitaidemaalareiden järjestö. Liitto työskentelee kuvataiteilijoiden ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi sekä kuvataiteen näkyvyyden ja arvostuksen edistämiseksi. Yksi Taidemaalariliiton toiminnan tavoitteista on suomalaisen nykykuva- ja maalaustaiteen kansainvälinen tunnustuksen ja kysynnän kasvu. Finnishpainters-sivusto on toteutettu Saastamoisen Säätiön avustuksella.

 

 

Lisätietoja:
Projektisuunnittelija Saija Koponen
Toiminnanjohtaja Alina Mänttäri
Taidemaalariliitto

[email protected]
+358 44 766 4504

https://finnishpainters.fi

https://saastamoinenfoundation.fi

 

Finnishpainters-sivuston taiteilijat:  Malin Ahlsved , Sampo Apajalahti, Stig Baumgartner, Eeva-Riitta Eerola, Matilda Enegren, Elina Försti, Jussi Goman, Kanto Hanna, Taru Happonen, Sami Havia, Hannaleena Heiska, Kaija Hinkula, Eveliina Hämäläinen, Lotta Ingman, Lasse Juuti, Arto Korhonen, Jukka Korkeila, Teemu Korpela, Sami Lukkarinen, Emma Luukkala, Raija Malka, Heikki Marila, Tiina Mielonen, Katri Mononen, Jarmo Mäkilä, Rauha Mäkilä, nabbteeri, Reima Nevalainen, Jussi Niva, Tiina Elina Nurminen, Sara Orava, Eeva Peura, Raisa Raekallio and Misha del Val, Matti Rantanen, Satu Rautiainen, Anna Retulainen, Nina Roos, Sirkku Rosi, Stiina Saaristo, Elsa Salonen, Jukka Siikala, Alina Sinivaara, Joel Slotte, Katja Tukiainen, Kirsti Tuokko, Anna Tuori, Marianna Uutinen, Kari Vehosalo, Mirimari Väyrynen, Jenni Yppärilä