Projektit

Taidemaalariliiton näyttelyitä, projekteja, seminaareja

 

2019

MATERIAALIPÄIVÄ 8.4.2019
– Taidemaalariliiton Tarvikevälitys järjesti maanantaina 8.4.2019 materiaalipäivän tm•galleriassa. Aiheena oli maalauskankaat, maalauspohjat ja pohjustaminen. Materiaalipäivässä puhui taidekonservaattori Malla Tallgren.

 


2018

MATERIAALIPÄIVÄ 21.5.2018
– Taidemaalariliiton Tarvikevälitys järjesti materiaalipäivän 21.5.2018. Materiaalipäivässä käsiteltiin öljyvärejä ja öljyvärimaalauksessa käytettäviä maalausaineita. Materiaalipäivässä puhui taidekonservaattori Malla Tallgren. Videotallenne Facebook-sivuilla osa 1 ja osa 2.

 


2017

KATUTAIDESEMINAARI 30.10.2017
Katutaideseminaari. Taidemaalariliitto järjestää seminaarin taiteilijalähtöisestä taiteesta julkisessa tilassa 30.10.2017.
Luentomateriaalit:
– Maikki Rantalan esitys .pdf-tiedostona
– Maikku Huovilan esitys .pdf-tiedostona
– Helsingin kaupungin esitys .pdf-tiedostona
– Teknoksen esitys .pdf-tiedostona

MATERIAALIPÄIVÄ 22.5.2017
– Maalausaineet aiheena Materiaalipäivässä. Taidemaalariliiton Tarvikevälitys järjesti materiaalipäivän 22.5.2017. Materiaalipäivässä käsiteltiin maalausaineita, niiden käyttöä ja ominaisuuksia. Materiaalipäivässä puhui taidekonservaattori Malla Tallgren.

Materiaalipäivästä koostettu video on nähtävillä Youtube-sivulla: https://www.youtube.com/watch?v=qLgaSY-EFRE&t=6001s

HYVÄ HAKEMUS -SEMINAARISARJA
Hyvä hakemus- seminaarisarja. Taidemaalariliitto järjestää Hyvä hakemus –seminaarisarjan toukokuussa 2017. Seminaareissa käsitellään pääasiassa apuraha-anomuksen laatimista ja kohdistamista, mutta oman osionsa saavat myös näyttelyhakemus ja Taidemaalariliiton jäsenhakemus.

Hyvä hakemus -seminaarisarjan materiaalit julkaistaan liiton jäsensivuilla.

TUUBIT AUKI 2017
Tuubit auki – avoimet työhuoneet. Taidemaalariliitto juhlistaa Suomen 100 -vuotisjuhlavuotta Tuubit auki – Avoimet työhuoneet tapahtumalla lokakuussa 2017.


2016

TYÖSKENTELYSTÄNI KIRJOITTAMINEN -SEMINAARI
Työskentelystäni kirjoittaminen -seminaari. Seminaaripäivän aikana käsiteltiin näyttelytiedotteen ja ”artist statementin” kirjoittamista. Kohderyhmänä olivat kaikki kuvataiteilijat, mutta erityisesti uransa alussa olevat nuoret taiteilijat.
Näkökulmaa tekstien sisältöön toivat ajankohtaiset kuvataiteen piirissä toimivat ammattilaiset. Puheenvuorot kuultiin kuvataiteilijalta, kriitikolta ja kuraattorilta.

Muistiinpanot Työskentelystäni kirjoittaminen -seminaarista


2015

Taiteen tekemisen prosessit ja sisältö -seminaarisarja:
1. Maalaustaiteen olemus – materiaali ja sisältö
2. Taiteilijan reunaehdot – minkälaisia reunaehtoja taiteilijat itse asettavat työskentelylleen ja miksi?
3. Yhteisöjen merkitys – keskustelu työvälineenä sekä yhteisöjen edut ja ristiriidat

– Verkkotyökalun käyttökoulutusseminaarit


2014, 2013, 2011

– Taide rakennetussa ympäristössä –seminaarisarjat. https://www.painters.fi/taiteenhankintamalli/tapahtumat-ja-koulutukset/


2014

– Tuubit auki, Taidemaalariliiton 85-vuotisjuhlavuoden maanlaajuinen avoimet työhuoneet tapahtuma 11.10. – 12.10.2014. Lähes sata Taidemaalariliiton jäsentä avasi työhuoneidensa ovet 28 paikkakunnalla.

– Toinen tila II Another Space, Taidemaalariliiton 85-vuotisjuhlanäyttely Espoon modernin taiteen museossa Emmassa http://www.emma.museum/toinentila


2012

– Taide rakennetussa ympäristössä jatkoi ART360-hanketta tekemälä sivuston https://www.painters.fi/taiteenhankintamalli/

Taiteen vapaus- ja perusoikeudet seminaari: seminaarin aihetta taiteen vapaus ja perusoikeudet lähestyttiin taiteilijan, hallinnon ja taidepolitiikan näkökulmista. Mitä perusoikeuksilla tarkoitetaan, mitkä ovat taiteilijan perusoikeuksia, miten perusoikeuksia toteutetaan ja valvotaan? Mitä vapaus merkitsee taiteilijalle taideteoksen tekemisprosessissa ja miten se vaikuttaa taiteen sisältöön. Onko taidekentän autonomiasta ja taiteen vapaudesta puhuminen vanhanaikaista vai pitäisikö käsitteisiin puhaltaa lisää henkeä?


2012–2001

– Taidemaalariliitto järjesti vuosina 2001-2012 neljätoista kansainvälistä taiteilijasymposiumia Unkarissa, Romaniassa, Ruotsissa ja Suomessa. Yhteistyökumppaneina tapahtumille olivat taideyhdistykset Unkarista, Romaniasta ja Ruotsista. Tapahtumiin on osallistui yli 250 ammattikuvataiteilijaa 9 eri maasta. Yksittäisiä ammattitaiteilijoita tapahtumiin osallistui vuosien varrella Norjasta, Tanskasta, Liettuasta, Bulgariasta ja Puolasta. Tapahtumat ovat sisälsivät taiteellista työskentelyä, osallistujamaiden taidetta käsitteleviä luentoja sekä opetusluentoja, taiteilija-keskusteluita, ateljeevierailuja ja lukuisia taidenäyttelyjä.


2011–2009

– Taidemaalariliitto osallistui kansalliseen ART360-hankkeeseen, jossa kehitettiin uusia liiketoimintamalleja ja managerointia. Taidemaalariliiton osaprojektissa laadittiin internetin kautta käytettävä Taiteenhankintamalli, joka tarjoaa taiteenhankkijalle ja taiteilijalle tarpeellista tietoa ja apua taiteenhankintaprosessiin.


2011–2008

– Taidemaalariliitto julkaisi Taidemaalaus-lehteä. Lehdet löytyvät täältä: https://issuu.com/taidemaalaus


2011

Taiteilijuus-uustaiteilijuus-seminaari: taiteilijuus ja uustaiteilijuus –seminaarissa pureuduttiin taiteilijuuden olemukseen. Millainen se oli eilen, on tänään ja tulee olemaan huomenna. Kysymys on siitä, miten ymmärrämme yhtäältä tekijän ja kokijan roolit sekä toisaalta taidemaailman viitekehyksen ja yhteiskunnan asettamat ehdot. Sen näkeminen, käykö taiteilijuus juuri nyt läpi jonkinlaista suurempaa murrosta, on mahdollista vasta tulevaisuudessa. Käsitteen suunnan muutoksia ja vivahde-eroja voinee havaita kuitenkin välittömämmin ajassa.


2009

– Taidemaalariliiton 80-vuotisjuhlavuosi: Maalamisen arvoista -näyttely Amos Anderssonin museossa.


2007

– tm•gallerian 40-vuotisjuhlavuosi: Stämpit näyttely


2006

– Suomalais-kiinalainen taiteilijaworkshop Helsingissä ja Anhuissa, Kiinassa