Etusivu

 

Näille sivuille koottu tieto on tarkoitettu luomaan pohjaa  yhteistyölle rakennuttajien, suunnittelijoiden, kuvataiteen hankinnoista vastaavien henkilöiden ja kuvataiteilijoiden välillä.

Rakennuttajille ja suunnittelijoille on kerätty toteutettujen taidehankintojen kautta tietoja siitä, miten ja missä vaiheessa taidehankinnat on hyvä ottaa osaksi rakennusprojektia. Taiteilijoille on kerätty tietoa rakennusprojektista, sen etenemisestä ja eri vaiheisiin osallistuvista eri alojen toimijoista. Pääpaino on sillä, mitä tietoja rakennuttaja tarvitsee taideprojektista rakennushankkeessa ja mitä taiteilijan tulee tietää, osata suunnitella, seurata ja valvoa taideteoksen toteuttamisen onnistumiseksi.  Hankintamalli on jaettu kuuteen osioon: aloite, hankeen valmistelu, suunnittelu, toteutuksen valmistelu, taideteoksen toteutus ja sen elinkaari. Taideprojektien etenemistä havainnollistetaan lisäksi projektikuvausten avulla.

Taidemaalariliiton Taiteenhankintamalli-sivuston materiaali on koottu Opetusministeriön ja ART360-hankkeen tuella. Materiaalia ovat kirjoittaneet OTK Terhi Aaltonen, arkkitehti, taidemaalari Eeva-Liisa Rautalahti, HTT Pauli Rautiainen ja kuvataiteilija Saija Koponen. Sivuston suunnittelu ja kuvitus Saija Koponen ja TaM Jarmo Nordlin.

Näiden internetsivujen tarkoituksena on neuvoa ja antaa yleistä tietoa tilausteosten hankintaan liittyvistä kysymyksistä. Tiedot ovat yleistä informaatiota, eivätkä ole sellaisenaan sovellettavissa erityistilanteisiin tai ongelmiin. Kirjoittajat eivät ota oikeudellista vastuuta ohjeiden käytännön soveltamisesta.