Prosenttiperiaate

Prosenttiperiaate tarkoittaa, että rakennushanketta suunniteltaessa varataan  % rakentamiskustannuksista taiteen hankkimiseen tai taiteelliseen suunnitteluun. Käytännössä prosenttiosuus vaihtelee rakennushankkeen vaativuuden mukaan.

Monet kaupungit soveltavat rakentamisessaan prosenttiperiaatetta taidehankintoihin. Julkiseen rakentamiseen ja joiltakin osin peruskorjaamiseen varataan noin prosentin tai kahden verran rakennuskustannuksista. Hyviä esimerkkejä ovat Helsingin, Oulun ja Salon kaupungit.

”Suomen eduskunta käsitteli prosenttiperiaatetta ensimmäisen kerran vuonna 1939. Seuraavana vuonna se hyväksyi ponsilauselman, jossa rakennusten ja ympäristön taiteelliseen parantamiseen varattaisiin 1–2 % rakennuskustannuksista. Toinen maailmansota kuitenkin katkaisi kehityksen. Kaupunkiliitto suositteli vuonna 1981 prosenttiperiaatteen käyttöönottoa kaikissa kunnissa. Periaatetta toteutettiinkin useilla paikkakunnilla,  kunnes taidehankinnat hiipuivat laman myötä. Viime vuosina ainakin Oulu, Helsinki, Vantaa, Salo, Eura ja Kotka ovat Turun ohella soveltaneet prosenttiperiaatetta rakennushankkeissaan.”
>> Lähde: Turun museokeskus

Prosenttiperiaatteen historiaa:

– Hallituksen esitys 1:1939 (1939 vp)

– Edustaja Kuusiston ym. toivomusaloite nro. 169 toimenpiteistä kuvaamataiteiden ja taiteilijan aseman parantamiseksi, asiakirjat V:2 (1947 vp)

– Edustaja Lappi-Seppälän ym. toivomusaloite nro. 164 määräprosentin käyttämiseksi julkisten rakennusten rakennusmäärärahasta rakennusten kaunistamiseen taideteoksilla, asiakirjat V:2 (1948 vp)

>> Linkki Helsingin prosenttitaidehankkeisiin
>> Linkki Oulun prosenttitaidehankkeisiin
>> Linkki Salon prosenttitaidehankkeisiin
>> Prosenttiperiaate
>> Stockholm konst
>> Offentlig konst i Stockholm
>> Enprocentsregeln