Esimerkkejä taideprojekteista

Tähän osioon on koottu esimerkkejä toteutuneista taidehankkeista, jotka ovat liittyneet rakennushankkeisiin. Kuvaukset on tehty erilaisista näkökulmista. Niissä käsitellään esimerkiksi poikkitaiteellisia hankkeita, projektin käytännön etenemistä, yhteistyötä eri tahojen välillä, hankkeen etenemistä ja ideointia, rahoitusta ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Esimerkit kerättiin lähettämällä Taidemaalariliiton jäsenille sähköposti, jossa kysyttiin, ovatko he olleet mukana taidehankkeissa, jotka ovat olleet osana rakennus- tai maankäyttöhanketta. Viestissä oli linkki kyselyyn, johon toivottiin vastauksia edellä mainittuihin hankkeisiin osallistuneilta. Kyselyssä kysyttiin perustietoja hankkeesta, kuten taiteilijasta, hankkeen nimestä, sijainnista, tilaajasta, rakennuttajasta, arkkitehdista, aikataulusta ja hankkeen etenemisestä. Lisäksi kysyttiin, mahdollisuutta haastatella kyselyyn vastannutta henkilöä. Haastateltavat valikoituivat sähköpostin ja kyselyn tuloksena.

Kuvausten ja sivuston  tarkoituksena on lisätä tietoa siitä, mitä taiteilijan tulisi tietää ja ottaa huomioon yhteistyössä rakentamisen- tai sosiaali- ja terveyspuolen asiantuntijoiden kanssa, mitä taiteilijoilta edellytetään ja miten toisaalta taiteilija voi varmistaa oman taiteellisen työnsä tekemisen edellytykset. Pyrimme tuomaan monipuolisesti esiin miten eri taiteenalat voivat olla mukana rakennushankkeissa, ja keskittämään tietoa vuorovaikutuksen edistämiseksi.