Soini Kaisa

Tampereen kauppaoppilaitoksen peruskorjauksen yhteydessä toteutettu taideteoshankinta

Perustiedot

Taiteilija: Kaisa Soini >> Kaisa Soini
Hankkeen nimi: Tampereen kauppaoppilaitoksen peruskorjauksen yhteydessä toteutettu taideteoshankinta
Sijainti: Tampereen kauppaoppilaitos, Teiskontie, Tampere
Tilaaja: Tampereen kaupunki
Rakennuttaja: Tampereen kaupunki, Tilakeskus
Arkkitehti: Mauri Niemi
Hankkeen suunnittelu alkoi: teostilaus tehtiin 4/2009
Hanke toteutui: 5/2010
Tietoa teoksesta: Teoskokonaisuus ottaa haltuun toisen kerroksen lehterikäytävän seinän, jolla on mittaa noin 30 metriä. Seinän pilarijakoa noudattaen teos jakautuu seitsemään osaan. Maalaustekniikkana on akryyli- ja öljyväriä kankaalle. Muuna materiaalina on käytetty alumiinia.

Hankkeen käytännön toteutumisesta

Tampereen kaupungin taholta lähestyttiin Kaisa Soinia kysyen, onko hän kiinnostunut esittämään teosluonnoksen kaupungin taidehankinnoista vastaavalle johtoryhmälle. Vastattuaan kyllä Soini aloitti kohteeseen perehtymisen. Hän haastatteli kaupungin tilakeskuksen projektiarkkitehtia, joka vastasi kohteen perusparannuksesta. Arkkitehdin kautta Soini sai kohdetilan arkkitehtipiirustukset (1:100). Hän haastatteli myös oppilaitoksen rehtoria tutustuakseen rakennuksen käyttäjäpuoleen ja tutki rakennuksen historiaa ja kohdetilassa olevia muita taideteoksia.

Soini esitti luonnoksen mittakaavallisin piirustuksin, kirjallisin selostuksin ja mallinnoksin noin 2 kuukauden päästä tästä. Idea hyväksyttiin, ja annetun raamin pohjalta tehdyn budjetin kanssa se eteni ao. lautakunnan (vapaa-aika ja kulttuuri) esittelyyn noin 1 kuukauden sisällä. Puoltavan päätöksen jälkeen Soini ryhtyi työskentelemään. Kuvataiteen johtoryhmä seurasi työn etenemistä ja kävi ateljeessa tutustumassa teokseen. Työskentelyvaihe kesti noin vuoden. Soini sai hyvää ohjausta ja apua tilaajaryhmältä. Työ valmistui, ja se ripustettiin yhteistyössä kaupungin toimijoiden kanssa kohteeseen. Työn julkistuksen hoiti tilaajataho. Soini kirjoitti Rakennettu ympäristö -lehteen esittelyn teoksesta itse ottamansa kuvituksen kanssa. Teos on julkaistu, ja siihen voi tutustua kuvien ja tekstin välityksellä Kaisa Soinin kotisivuilla kohdassa ’julkiset teokset’ osoitteessa:
>> www.kaisasoini.fi .