Uggla Hanna ja Marita Harkio

Lasten taidemakkara

Perustiedot

Työryhmä: Marita Harkio ja Hanna Uggla >> Hanna Uggla
Hankkeen nimi: Lasten taidemakkara
Sijainti: Helsinki, Makkaratalon makkara
Tilaaja: Taiteilijalähtöinen. Talon omistaa Sponda.
Hankkeen suunnittelu alkoi: 2005
Hanke toteutui: 2006

Projektin käytännön toteutuksesta ja teoksen ideoinnista

Marita Harkio ja Hanna Uggla saivat idean toteuttaa taidetta Helsingin keskustan katukuvaan. He pitivät Makkaratalon makkaraa harmaana ja tylsänä ja ajattelivat, että taideteokset toisivat siihen ilmettä. He miettivät, että tekijät voisivat olla lapsia. Harkio ja Uggla ajattelivat, että olisi hienoa, jos teoksen saisivat toteuttaa juuri vammaiset lapset, jotta he saisivat tuoda iloa kaupunkiin. Samassa oli ajatus, että joskus lapset ja aikuiset, jotka ovat jollain tavalla erilaisia, saattavat olla erityisen luovia.

Harkio ja Uggla uskoivat ideaan niin, että alkoivat heti vetää taidepajoja ja kertoa, että heillä on tällainen idea. Uggla oli aikaisemmin tehnyt työtä vammaisten lasten kanssa, ja Harkio oli ollut aikaisemmin Invaliidiliitolla töissä.
Kouluissa lapset ja henkilökunta olivat innoissaan, ja taidepajat olivat suosittuja. Harkio ja Uggla ajattelivat, että vaikka Makkaratalo-idea ei toteutuisi, lasten teokset laitettaisiin joka tapauksessa jonnekin esille. Mm. taidekoulu Maan rehtori Isse Karsten oli ideasta innostunut ja antoi heille hyviä ideoita projektin alkumetreillä.
Vammaisten lasten kuvatataideryhmiä oli Ruskeasuon koulussa, Topeliuksen koulussa ja Helsingin Invalidiyhdistyksen ja Pääkaupunkiseudun omaishoitajien lasten taidepajoissa.

Harkiolla ja Ugglalla oli kolme eri toteutusideaa: Ensimmäisessä teoksista tehdään mosaiikkitöitä suoraan makkaralle. Toisessa teokset maalataan suoraan betonille ja niistä tulisi kestäviä ja osa kaupunkikuvaa. Kolmannessa teos tehdään erillisistä kuvista, jotka kiinnitetään makkaraan.

Harkio ja Uggla tarvitsivat suostumuksen Makkaratalon omistavalta Spondalta. He rakensivat pienoismallin Makkaratalosta ja tekivät siihen värikkäitä kuvia makkaralle. Harkio ja Uggla esittelivät myös kuvia ympäristötaideprojekteista ympäri maailmaa ja kertoivat ideastaan tehdä taideteos, jossa lapset saavat tuoda iloa kaupungille, ajatellen, että tämä voisi edistää suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden kunnioittamista. Spondassa Joni Mikkola, joka vastasi Makkaratalosta, suhtautui ideaan positiivisesti ja piti sitä toteutuskelpoisena. Sponda kysyi rakennusvalvontavirastolta, voisiko projektia toteuttaa. Mikkola oli erittäin innostunut, mutta juuri kun projekti oli saanut kaikki tarvittavat luvat, Sponda vaihtoi johtajaa, ja koko taidehanke kariutui. Harkio ja Uggla olivat vähällä luovuttaa, mutta kysyivät vähän ajan kuluttua uudestaan, ja uusi johtaja hyväksyi projektin.

Neuvottelujen tuloksena kuvat toteutettiin makkaraan siirtämällä lasten kuvat isoille säänkestäville vinyyleille. Tätä tehtiin suurkuvatulostimella, ja Mainospyörä (Brandfactory) sponsoroi hanketta tekemällä sen edullisesti. Kuvat nostettiin nosturilla ja ruuvattiin kiinni makkaraan. Tähän tarvittiin vielä rakennusviraston lupa ja se saatiin, kun kuvia nostettiin yöllä seinään.

Projekti toteutui hienosti, ja lapset ja heidän vanhemmat kävivät katsomassa teoksia.

Rahoitus ja sponsorointi

Kun Harkio ja Uggla miettivät sponsoreita, ottivat he ensimmäiseksi yhteyttä Helsingin Invaliidiliittoon ja Folkhälsaniin. Nämä innostuivat hankkeesta ja lupasivat antaa tukea. Tämän jälkeen he esittivät kysymyksen Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskukselle ja Svenska kulturfondenille. Nämäkin tahot lähtivät hankkeeseen mukaan. Harkio ja Uggla lähestyivät sponsoreita ensin puhelimitse ja menivät sen jälkeen tapamaan heitä. Tapaamisissa heillä oli mukana kuvia lasten teoksista ja niistä tehty pieni haitari täynnä kuvia, jonka avulla kaikkia kuvia pystyi katsomaan yhtä aikaa.

Tämän vaiheen jälkeen he kirjoittivat sponsorointipyyntökirjeen, jossa kerrottiin hankkeen ideasta ja ketkä jo tukevat hanketta. Kirje lähetettiin monelle suuryritykselle. Kirjeisiin ei tullut vastauksia, joten he vielä soittivat näille yrityksille. Muutama yritys innostui ideasta niin, että he tulivat heti mukaan, mutta monella yrityksellä ei ollut rahaa käytettävänä. Harkio ja Uggla kuitenkin saivat sponsorointia hankkeelleen. Lopulta hanketta tuki Folkhälsan, Forumin parkkihalli, Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus, Ilmarinen, Invalidiliitto ry, Mainospyörä, Sampo, SOK, Sponda, Svenska kulturfonden ja Konstsamfundet.
Uggla on tullut siihen lopputulokseen, että Makkaratalon makkaran tunnettavuus ja hänen ja Harkion innostuneisuus hankkeesta auttoivat sponsoreiden saamisessa.