Granlund Viva

Maalauksia kaupunkirakenteisiin

Perustiedot

Taiteilija: Viva Granlund >> Viva Grandlund
Hankkeen nimi: Maalauksia kaupunkirakenteisiin.
Sijainti: Hakaniemi, Pasila, Malmi, Pirkkola, Tivolitien alikulkutunneli, Kolmas Linja 11 sisäpiha
Tilaaja: taiteilijalähtöinen
Rakennuttaja: valmis rakenne
Hankkeen suunnittelu alkoi: muutamia kuukausia ennen toteutusta
Hanke toteutui: lämpimänä vuodenaikana

Projektien käytännön etenemisestä

Viva Granlund on projekteissaan toiminut Helsingin kaupungin rakennusviraston, Ratahallintokeskuksen sekä yksityisten toimijoiden kanssa. Kaupunkirakenteisiin toteutettavat työt tarvitsevat luvan rakenteen hallinnoijalta. Granlund on hakenut lupia esittämällä teossuunnitelman ja luonnoksen lupia myöntävälle taholle. Teosten toteutus on alkanut heti luvan saannin jälkeen.

Kohderyhmän ja tilan huomioiminen sekä teosten sisältö ja materiaalit

Viva Granlund on pyrkinyt teoksia ideoidessaan ottamaan huomioon yhteisöllisyyden ympäristössä, tilan mittasuhteet ja luonnollisuuden. Hän mieltää teoksensa katutaiteeksi. Erona moniin muihin katutaideteoksiin Granlundin maalaukset ovat laillisia. Hän toivookin toimintansa rakentavan siltaa erilaisten taidekäsitysten välille.
Maalausten tekoprosessi ja sen aikana tapahtuva yhteys ympäristön asukkaisiin on yksi teosten tärkeä piirre. Yhteisöllisyys ja ihmisille takaisin antaminen on työskentelyssä tärkeää. Pelkän oman näkemyksensä toteuttaminen tuntuu Granlundista egokeskeiseltä.

Tilan huomioimisessa ensimmäiseksi tulee sen läpikäyminen, seuraavaksi tilan ja tekotavan yhteys ja kolmanneksi teoksen teema. Teema syntyy yleensä ympäristöstä, ja teoksen mittasuhteet tuovat muita ominaisuuksia.
Helsingin kaupunki on vaikuttanut teosten sisältöön kieltojen kautta. Lupa on annettu teoksille, jotka eivät sisällä seksiä, päihteitä, väkivaltaa tai alastomuutta. Materiaalien on pitänyt olla väliaikaisia, paikalleen kiinnitettyjä vanereita. Granlund ei ole saanut lupaa maalata teoksiaan suoraan betoniin, lukuun ottamatta Malmilla alikulkutunneliin nuorten kanssa tehtyä yhteisötaidehanketta, koska Helsingin kaupungin edustajat ovat pelänneet sen rohkaisevan luvattomien graffittien tekemistä.  Hän toteuttaa teoksensa vesiliukoisilla maaleilla, joten tarvittaessa ne voidaan poistaa pesemällä.

Teosten huolto

Koska teokset ovat Granlundin omistuksessa, hän on vastuussa niiden ylläpidosta. Hän uusii niiden luvat 9–12kk välein. Ilkivaltaa hän ei ole juuri kohdannut muutamaa teosten päälle tehtyä tagia tai elimen kuvaa lukuun ottamatta. Tageja ei tehdä monimutkaisten kuvioiden päälle.

Prosessien helpottuminen ja taiteilijan työn kunnioittaminen

Tärkeimpänä prosesseja helpottavana tekijänä Granlund kokee muutoksen, joka on tapahtunut viime vuosien aikana suhtautumisessa kaupunkitilaan. Taideteos nähdään tilaan lisäarvoa tuovana tekijänä.
Taiteilija taas tarvitsee arvostusta ja palkkaa. Nämä ovat useimmille muille ammattikunnille hyvinvointia luovia perusasioita, mutta taiteilijoille ne eivät ole itsestäänselvyyksiä. Kunnioittamisen synnyttämiseksi taiteilijoitten työstä pitäisi jakaa enemmän tietoa. Julkinen taide on osa ihmisten fyysistä ympäristöä, ei pois siitä. Granlund kokee pystyvänsä vaikuttamaan asenteisiin paikallistasolla, mutta ei koe pitkäjänteistä vaikuttamisen tunnetta isommalla mittakaavalla.

Rahoitus ja luvat

Granlund on saanut projekteihinsa avustusta Helsingin kaupungin kulttuurikeskukselta sekä sponsorirahaa yrityksiltä, kuten Linnanmäen huvipuistolta. Hän kokee yritysten kanssa asioimisen miellyttävän selkeänä, koska vastaukset ovat nopeita ja suoria. Granlund näkeekin yritysmaailman ja tilaustyöt mahdollisuutena. Odottamista hän ei koe  mielekkääksi vaan pyrkii koko ajan tekemään ja keräämään uusia ideoita ja yhteistyökumppaneita. Granlund tekee teokset olipa hänellä rahaa tai ei. Kustannuksia on lähinnä maaleista ja pensseleistä sekä vanerilevyistä.