Retulainen Anna

Seinämaalaus yksityisasuntoon

Perustiedot

Taiteilija: Anna Retulainen
Hankkeen nimi: seinämaalaus yksityisasunnon keittiöön
Sijainti: yksityisasunto, Helsinki
Tilaaja: yksityinen
Hanke toteutui: 2004–2005

Projektin käytännön etenemisestä

Maalaus on toteutettu akryylivärein huonokuntoisen kunnostettavan asunnon keittiön seinään vuosina 2004–2005. Tila oli teosta maalattaessa muuten raakaa tilaa, vain seinät oli pohjustettu seinämaalausta varten. Tilaaja omisti Anna Retulaisen aiemman teoksen ja tunsi taiteilijan työskentelytavan. Maalaus on aika- ja paikkasidonnainen: asunto on vuokra-asunto, teoksella ei ole nimeä, taiteilija on varautunut siihen, että se maalataan joskus yli valkoisella. Sopimus toimeksiannosta oli suullinen, ja taiteilijalla oli kuukausi aikaa maalata teos sovittuun paikkaan. Kun teos oli valmis, tilaaja maksoi sopimuksen mukaan.

Taiteilija sai vapaat kädet toteuttaa teoksen. Tilaajan toivomus oli, että maalauksessa on yksi kala. Teoksesta ei tehty luonnosta tai etukäteissuunnitelmaa. Työn tekeminen sisälsi myös ajatuksen, että jos työ ei onnistu, taiteilija voi maalata sen yli valkoisella. Työ on hyvin suuri, n. 5 x 2,5 m, ja epäonnistumisen mahdollisuus on silloin aina isompi.

Taiteilijan voi olla vaikea sopia tekevänsä teoksen, jonka tekemisessä on pakko onnistua tai joka varmasti miellyttää tilaajaa. Tässä tapauksessa teos onnistui ja vaikutti myös keittiön muuhun toteutukseen ja värivalintoihin. Seinämaalauksen tekeminen oli osa rakentamisprosessia ja lopputulos enemmän kuin 1 + 1 = 2. Taiteilijan mielestä maalaus on osa tilaa samalla tavoin kuin jo antiikin aikoina on ollut seinämaalauksia esim. Pompeijin esiin kaivetuissa asuinrakennuksissa, eikä tilassa oleva kalustus muuta tilannetta. Kyseessä ei ole jonkinlainen ylöskohotettu, jalustalle nostettu taide suurella T:llä, mutta teoksen toteuttamisessa taiteilijan täytyy voida toteuttaa omaa taiteellisuuttaan. Taiteilija ei voi toimia, jos tekemisen/sopimuksen lähtökohtana on pakko onnistua ja pakko miellyttää tilaajaa.

Työ on toiminut referenssityönä, ja sen jälkeen on ollut muita vastaavanlaisia toimeksiantoja. Anna Retulainen ei enää tee vastaavanlaisia seinämaalauksia.