Hakkola Eija

Seitti, Heijastuksen piha, Toukolanranta, Helsinki

Perustiedot

Työryhmä: kuvataiteilija Eija Hakkola >> Eija Hakkola, taidekoordinaattori Tuula Isohanni
Hankkeen nimi: ”Seitti”, korttelin pihajulkisivuille toteutettu seinämaalaus
Sijainti: Yhteispiha 9, Heijastuksen piha, Roomankadun ja Pariisinkadun välinen kortteli
Tilaaja: ATT ja Arabian Palvelu Oy, Pöyry CM Oy
Rakennuttaja: Skanska
Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy / arkkitehti Matti Vänskä, pihasuunnittelu: Ympäristötoimisto Oy
Hankkeen suunnittelu alkoi: 2007
Hanke toteutui: 2009

Projektin taustaa

Arabianrannan ja Toukolanrannan alueilla taide ja prosenttiperiaate ovat olleet mukana jo kaavoitus- ja tontinvarauskilpailuvaiheessa. Arabianrannassa taideprojektit keskittyivät asuinrakennusten sisääntuloihin ja julkisiin tiloihin, Toukolanrannan puolella taideprojektit kohdistettiin puistoihin ja rakennusten välisiin tiloihin, taidekonseptina pihojen sarja. Kaikissa pihaa ympäröivissä rakennushankkeissa varattiin taideprosenttia vastaava määräraha pihan taideteosten toteutukseen. Yhteisen pihan toteuttamisen edellytys on, että asemakaavassa on määritelty rakennusten paikat ja kaikki pihat ovat yhteisaluetta.

Projektin alku

Kuvataiteilija Eija Hakkola tuli mukaan taideprojektiin siten, että oli ilmoittautunut Arabianrannan taidekoordinaattori Tuula Isohannin teospankkiin ja lähettänyt sinne kuvia aiemmista teoksistaan rakennetussa tilassa. Tuula Isohanni otti häneen yhteyttä ja pyysi mukaan toteuttamaan Heijastuksen pihaa. Pihalle tuli kaikkiaan kolmen taiteilijan teokset.

Hakkola tuli mukaan rakennushankkeeseen 2007. Alussa oli ennakkosopimus, ja sitten hän teki erillisestä taideurakasta tarjouksen, jossa oli luonnokset ja kustannusarvio. Taideurakkaan sisältyi teoksen toteutus ja aputyöt. Hakkolalla on y-tunnus, ja hän maksoi itse itselleen palkan ja sivukulut, eläkkeen jne.

Suunnitelmat elävät

Luonnosvaiheesta teos on muuttunut jonkin verran, ja erilaisia taiteilijan suunnitelmien tarkistamista vaativia muutoksia tapahtui koko ajan, sillä toteuttamisvaiheessakin työmaa ja rakennushanke elävät. Tässä projektissa suunnittelijoiden ja taiteilijan välinen dialogi suunnitelmien yhteensovittamisessa toimi hyvin. Kaikesta sovittiin myös vastaavan mestarin ja tilaajan kanssa.  Taideprojektin onnistuminen riippuu paljolti ihmissuhteista ja tiedonkulusta. Suunnittelijan ja taiteilijan lähestymistapa on erilainen: suunnittelija tekee montaa projektia samanaikaisesti, taiteilija tekee omaa projektiaan. Toisaalta pitkällisessä prosessissa taiteilijan pitää uskoa omaan ideaansa ja samalla kuunnella kaikkia asiantuntijoita ja sitten luottaa omaan arvostelukykyyn.

Teoksen paikka on muuttunut. Työn kuluessa arkkitehti ehdotti seinämaalaukselle uutta paikkaa porrashuoneen ulkoseinässä, joka rakentamisvaiheessa oli päätetty muuttaa lasiseinästä betoniseinäksi. Myös maalauspohja muuttui aiemmasta sileästä betonipinnasta uritetuksi. Taiteilija tutki tekemänsä pienoismallin avulla uutta tilannetta, piti sitten esitettyä vaihtoehtoa hyvänä ja muutti omaa suunnitelmaansa. Taiteilijan ehdotuksesta taas maisemasuunnitelmaa muutettiin; maisemasuunnittelija oli ensin esittänyt maalauksen pohjana olevan seinän lähelle suuria puita, nyt puiden tilalle istutetaan korkeintaan metrin korkuisia pensaita.

Toteutukseen varattiin kuukausi, josta kaksi viikkoa oli säävarausta, hyvällä säällä työrupeamat venyivät joskus jopa kolmetoistatuntisiksi. Apuna taiteilijalla oli nosturinkuljettaja, joka hoiti taiteilijan vuokraaman nosturin käytön. Tekeminen aikaistui alun perin sovitusta vuodella, kun työmaalla huomattiin, että maalauksen toteuttaminen edellyttää nosturin liikkumista pihalla, eikä sitä voitu sallia pihan rakentamisen aikana. Taiteilija sai maaliskuussa 2009 tiedon, että työ pitää tehdä samana kesänä vuoden 2010 sijasta, pohjat piti työmaan tehdä toukokuussa ja maalaus piti tehdä kesäkuussa. Sitten pohjien tekeminen viivästyi ja maalaaminen siirtyi niin, että maalaamaan taiteilija pääsi vasta elokuun loppupuolella. Samanaikaisesti rakennustyöt olivat koko ajan käynnissä.

Työskentelyn turvallisuus ja vakuutukset

Työmaalla taiteilijaa koskevat kaikki samat säännöt kuin rakennustyöntekijöitä. Pitää olla turvavarustus, pääsuojus, huomioliivi, kulkulupa ja turvakengät. Taiteilijalla pitää olla suoritettuna ensiapukortti. Kaikesta työmaalla liikkumisesta, materiaalien säilyttämisestä, tilojen käytöstä ja muusta sellaisesta pitää sopia työmaan vastaavan mestarin kanssa. Työmaa elää koko ajan, ja nosturia voi joutua siirtämään kesken maalaustyön – kaikkea joutuu sovittelemaan. Lainmukaiset sosiaalitilat järjestyivät tässä tapauksessa työmaaparakeista. Taiteilija sai avaimen vessaan ja ruokakonttiin sekä varastotilan maaleille. Turvavarusteet, nosturi ja pakolliset turvalaitteet, kuten turvavaljaat nosturissa, pitää taiteilijan itse hankkia tai vuokrata.

Teosta tehdessä ja suunniteltaessa on hyvä muistaa, että seinämaalauksen tekeminen työmaalla on julkinen paikka työskennellä. Työmaan äänet voivat olla hyvin häiritseviä, esim. paalutuskoneen jumpsutus päiväkausia. Yksinään ei saa työskennellä, ja työmaan työaikojen ulkopuolella voi työskennellä sillä ehdolla, että paikalla on toinenkin henkilö. Työmiesten kommentointiin pitää tottua.

Työmaalla työskentelevällä taiteilijalla pitää olla voimassa yrittäjän työnaikainen tapaturmavakuutus. Vastuuvakuutus, joka tarvitaan siltä varalta, että taiteilija tärvelee jotain rakennuksessa teostaan tehdessään, on asennus- ja rakennustyövakuutus, joka hankitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Maaleissa on oma takuu.