Mughal Maria

Seinämaalauksia julkisivuun ja taidelasia uudiskohteeseen

Perustiedot julkisivuhankkeesta

Taiteilija: Maria Mughal >> Maria Mughal
Hankkeen nimi: ”seinätaidetta” kolmeen julkisivuun (talojen päädyt)
Sijainti: Joensuu
Tilaaja: Joensuun Elli
Rakennuttaja: Opiskelija-asunnot Oy, Joensuun Elli
Arkkitehti: Samuli Sallinen, Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto
Hankkeen suunnittelu alkoi: 2009
Hanke toteutui: 2011

Projektin käytännön etenemisestä

Kohteen teosten koko, sijoituspaikka ja tekniikka oli Mughalin mukaan tullessa jo määritelty ja arkkitehti oli suunnitellut teosten värimaailman (aina yksi
väri/seinä) perusajatuksen. Mughal sai vaikuttaa värien osalta betonin väripigmentin voimakkuuteen.

Kuvaston määräytyminen ja suhde muuhun taiteelliseen tuotantoon

Mughal käytti seinämaalausten lähtökohtana jo olemassa olevia maalauksiaan, sillä ne toimivat hänen mielestään hyvin yhdessä. Teoksia kehitettiin eteenpäin, niihin tuli uusia yksityiskohtia ja niitä muokattiin tekniikkaan sopivammaksi.
Teokset ovat kuin Mughalin maalausten ”sisartöitä”, jatkumoa hänen aikaisemmalle tuotannolleen. Toki ne on tehty betoniin ja kokokin on todella suuri verrattuna alkuperäisiin maalauksiin. Betoni aineena oli hänelle uusi tuttavuus, ja se innosti häntä.

Perustiedot taidelasihankkeesta

Taiteilija: Maria Mughal
Hankkeen nimi: taidelasia uudiskohteeseen (koulu ja kirjasto)
Sijainti: Oulu
Tilaaja: Oulun Taidemuseo
Rakennuttaja: Oulun kaupunki
Arkkitehti: arkkitehtitoimisto HML, Jukka Lahtinen
Hankkeen suunnittelu alkoi: 2010
Hanke toteutui: 2012

Projektin käytännön etenemisestä

Oulun kohde oli prosenttitaidehanke. Arkkitehdin tekemät suunnitelmat ikkunoista ja niiden suuruudesta sekä taiteen sijoittamisesta ikkunalasien väliin olivat jo valmiina Mughalin tullessa mukaan hankkeeseen. Niihin Mughal ei voinut vaikuttaa. Hänelle annettiin selvät ohjeet siitä, mihin ikkunoihin taidetta oli tarkoitus suunnitella. Suunnittelutyössä hänen tuli ottaa huomioon käyttäjien toiveet (kirjaston ja koulun henkilökunta olivat mukana kokouksissa).

Kuvaston määräytyminen ja suhde muuhun taiteelliseen tuotantoon

Lasi-ikkunoista koostuva teos oli Mughalille uusi haaste.
Hän päätyi muuta tuotantoaan abstraktimpaan ilmaisuun ja suunnitteli monta eri ehdotuskokonaisuutta esitettäväksi Oulun taidemuseolle. Museo valitsi lopulliset teosluonnokset, joita Mughal vielä hioi eteenpäin.
Lasitaideteokset ovat antaneet Mughalille uusia virikkeitä abstraktimpaan ilmaisuun. Lasi kiehtoo häntä aineena, mm. sen läpinäkyvyys on hyvin kiinnostavaa.

Molemmissa hankkeissa keskusteluja käytiin erittäin hyvässä hengessä. Mughalille annettiin paljon taiteellista vapautta ja työrauha.