Baumgartner Stig

Seinämaalaus Viking Linen terminaaliin Katajanokalle

Perustiedot

Taiteilija: Stig Baumgartner >> Stig Baumgartner
Hankkeen nimi: seinämaalaus
Sijainti: Katajanokka, Viking Linen terminaali
Tilaaja: Helsingin satama
Rakennuttaja: Helsingin satama
Arkkitehti: Ari Bungers
Hankkeen suunnittelu alkoi: syksyllä 2007
Hanke toteutui: keväällä 2008

Projektin käytännön etenemisestä

Stig Baumgartner kuuli Helsingin Katajanokan laivaterminaalin uudistamisesta syksyllä 2007. Työt olivat jo alkaneet, kun hän kysyi arkkitehdiltä, oliko rakennukseen tulossa myös taidetta. Kun hän sai tietää, että taidehanketta ei ollut tulossa, hän kysyi miksi ei. Baumgartner tarjoutui tekemään hyvin lyhyellä varoitusajalla (noin kaksi kuukautta) alustavat suunnitelmat ja budjetin seinämaalaukselle. Sekä tilaaja että arkkitehti olivat heti kiinnostuneita, ja koko projekti lähti käyntiin todella ripeästi ja tehokkaasti. Baumgartner maalasi itse työn paikan päällä, joten käytännössä työskentelyn organisointi oli helppo toteuttaa. Maalausurakka kesti noin kolme viikkoa.

Hänen aikaisemmin tekemänsä julkisen taiteen hankkeet Helsingin Tapanilassa ja Arabianrannassa auttoivat arkkitehdin ja tilaajan vakuuttamisessa hankkeen kannattavuudesta.

Kaavio seinämaalauksesta. Teos sijaitsee laivan tuloterminaalissa noin 6 metriä leveän käytävän seinällä. Maalaus on noin 3,5 metriä korkea (korkeus vaihtelee) ja 25 metriä pitkä. Teos on maalattu teloilla ja siveltimillä lujaa kulutusta kestävällä maaleilla.

Seinämaalauksen väriohjeet

Tilan ja kohderyhmän huomioiminen

Baumgartner huomioi tilanteen, jossa teos kohdataan. Paikkana on tulli, portti maahan, josta kuljetaan läpi. Teos on osa tilaa ja sijoittuu seinälle, jonka vieressä on liuska, jota pitkin laivasta maihin kävelevät ihmiset kulkevat. Maalausta ei ole suunniteltu pysähtyen katsottavaksi. Kuvassa on liike, ja jotain jää mieleen. Perusmaalaustyöskentelyssä lähtökohta on erilainen.
Teoksen värimaailmaan vaikuttivat tilassa jo ollut oranssi väri ja tilan muut kirkkaat värit. Teokseenkin tuli kirkkaita värejä. Huomioon otettavaa oli myös seinän vierustalla kulkeva kaide.

Teosta varten Baumgartner teki 85 luonnosta, joista kymmentä hän vielä hioi eteenpäin. Lopullinen muoto kehittyi teoksen sijoituspaikalla viimeisimmän luonnoksen pohjalta. Baumgartner tähdentää, miten tärkeitä luonnokset ovat itseluottamukselle, ja peräänkuuluttaa taiteilijoilta rohkeaa visuaalisuutta.

Maalauksen paikan Baumgartner mietti yhdessä arkkitehdin kanssa, koska seinämaalaus kommentoi aina myös arkkitehdin suunnittelemaa tilaa. Arkkitehti ei puuttunut teoksen visuaaliseen ilmeeseen. Arkkitehdeiltä tilataan rakennuksen suunnittelua, joltain muulta sisustus, joltain toiselta valaistus, jne. Baumgartner kokee, että arkkitehdit kunnioittavat taiteilijoita. Arkkitehdeillä itsellään on tiukemmat reunaehdot ja budjetit.

Sopimus ja hinnoittelu

Baumgartnerilla ei etukäteen ollut käsitystä ”Trans orange”-teoksen hinnoittelusta. Hän käytti apuna Hiidenkiven peruskouluun Tapanilaan ja asuintalon rappukäytävään Arabianrannassa prosenttihankkeena toteutettuja projekteja. Hinnoittelussa otettiin myös huomioon, että maalaus on yksi tilan elementti. Silloin hinta on alhaisempi kuin vastaavan kokoisessa erillisessä maalauksessa. Myös työn määrä ja käytettävien materiaalien laatu otettiin huomioon. Hintaan sisältyivät materiaalit, luonnokset/luonnospalkkio ja korvaus omasta työstä. Maksut suoritettiin erissä.

Sopimusmallina Baumgartner käytti Helsingin Taidemuseon prosenttihankkeissa käytettyä sopimusta ja muokkasi sitä ”Trans Orange”-hankkeeseen sopivammaksi. Sopimuksessa hän huomioi kaikki omaa työskentelyään koskevat aliurakoitsijoiden vaiheet ja huomioi myös sen, että oli itse yksi vastuullinen aliurakoitsija suuremmassa hankkeessa.
Rakennuttajaa varten hän selvitti teoksen materiaalit, ei teoksen taiteellista sisältöä.
Seinämaalausta tehdessä täytyy huomioida myös pohjustustyö. Uusissa kohteissa tämän voi sisällyttää perusurakkaan, oman työskentelyn ulkopuolelle. Samalla tavalla voi toimia myös valaistuksen osalta ja suunnitella sen yhdessä hankkeen muiden osapuolten kanssa.
Projektia varten Baumgartner hankki itselleen tapaturma- ja sairasvakuutuksen, sekä teokselle teosvakuutuksen luovutushetkeen saakka.

Työmaalla työskentely

Työmaalla Baumgartner suunnitteli aikataulunsa tarkasti, noin puolen tunnin tarkkuudella, valon ja lämpötilan huomioonottamiseksi. Viking Linen matkustajia kulki liuskalla kahden tunnin välein, ja siihen hän oli varautunut. Häiriöitä ei ollut, ja rakentajat olivat joustavia.