Tuokko Kirsti

Kauppakeskus Klaavan seinämaalaus

Perustiedot

Työryhmä: Kirsti Tuokko >> Kirsti Tuokko/ tuottaja Frei Zimmer Oy (Tuula Lehtinen,
Lasse Kosunen, Heini Orell vt Matti Koistinen)
Hankkeen nimi: Shoppailijat / Kauppakeskus Klaavan seinämaalaus
Sijainti: Vuores, Tampere
Tilaaja: POK, Pirkanmaan Osuuskauppiaat, tuottaja Frei Zimmer Oy
Arkkitehti: Puustainnovations, Maija Perhe
Hankkeen suunnittelu alkoi: joulukuussa 2011
Hanke toteutui: heinäkuussa 2012

Projektin käytännön etenemisestä

Tuottaja Frei Zimmer otti yhteyttä Kirsti Tuokkoon.
Keskustelut hankkeesta alkoivat tapaamisessa Tampereella joulukuussa 2011. Tuokon lisäksi tapaamisessa olivat läsnä tuottajan edustajat Tuula Lehtinen, Lasse Kosunen, Heini Orell sekä Pirkanmaan Osuuskauppiaista viisi edustajaa. Tuokko esitteli aikaisempaa taiteellista tuotantoaan sekä kirjallisesti että kuvien avulla. Sovittiin seuraava tapaaminen, jossa Tuokko esittelisi alustavat ehdotukset kauppakeskus Klaavan teoksesta.

Toisessa tapaamisessa Tuokko esitteli ja ehdotti ”Kuvaus ihmisvirrasta”-teosta. Hän sai itse valita paikan, johon teos sijoittui. Kymmenen tietokoneella tehdyn luonnoksen joukosta POK valitsi version, jonka päävärinä toimi keltainen. Lopulliseksi keltaisen sävyksi tuli ”SALEn keltainen”. Luonnossopimus solmittiin tässä tapaamisessa.

Kolmannessa tapaamisessa Tuokko esitteli kolme pleksille tehtyä luonnosta. Samassa tapaamisessa esiteltiin kustannusarvio ja tehtiin toimeksiantosopimus.

POK:n tehtyä päätöksen tilaamisesta ja haluamastaan luonnosvaihtoehdosta Tuokko aloitti työskentelyn maaliskuun alussa 2012.

Kaikkiin tapaamisiin osallistui tuottaja Frei Zimmer, joka muutenkin oli tukena ja apuna sopimusten ja tilausluonnoksen laatimisessa, työn teknisten vaihtoehtojen etsimisessä, ja painopaikan yms. kilpailuttamisessa.

Yhteistyö tuottajan ja hankkeen muiden osapuolten kanssa

Frei Zimmer pyrkii luomaan tarvetta taiteelle, joten he ottavat aktiivisesti yhteyttä tilaajiin. Arkkitehti, kuvataiteilija ja tuottaja pyörittävät  yhdessä koordinointia.

Tuokko sai POKin edustajat vakuuttuneeksi taidehankkeesta ensimmäisillä luonnoksillaan, joissa hän jo otti tilaajan toiveet huomioon. Tuokon selkeä näkemys teoksesta vakuutti hankkeen muut osapuolet niin, että lisäkeskustelu teoksen sopivuudesta ei ollut tarpeen.

Tuokko sai projektin aikana riittävästi kommentteja, tukea ja vuorovaikutusta Frei Zimmeriltä. Yhteistyö arkkitehdin kanssa oli ollut sujuvaa, ja tapaamisia tilaajatahon kanssa oli tarpeeksi.

>> Frei Zimmer

Tilan ja kohderyhmän huomioimisesta

Tuokko lähestyi hanketta suunnittelija-periaatteella. Hän on kiinnostunut designin ja taiteen rajankäynnistä. Teoksissaan Tuokko pyrkii liikkumaan molempien käsitteiden konteksteissa. Hän painottaa yhteistyön tärkeyttä, tilasuunnittelun arvostusta, arkkitehdin kuuntelemista ja koko tilan huomioimista.

Tuokko halusi teoksen olevan selkeä ja katutaidevaikutteinen. Teoksen lähtökohtia olivat tilaajan toivomat ihmishahmot ja kirkkaat värit. Toiveissa oli myös keltainen väri, joka on kauppaketjun tunnusväri.
Tuokko lähti toteuttamaan toiveita mielessään maalaus julkisivuun sisäänkäynnin viereen. Maalaukseen tulisi katutasossa luonnollista kokoa oleva ihmisjoukko asiakasvirran seuraksi ja jatkeeksi. Toteutuksessa hän tavoitteli street art genren kuvailmaisua kirkkaine väreineen ja maalitussikalligrafioineen. Teoksessa olevien hahmojen varjot ovat aukkoja, läpinäkyvää pleksiä, ja niiden läpi näkyy rakennuksen keltaiseksi maalattu seinä. Koska teos on installoitu hieman irti seinästä, näin seinään piirtyvät varjot sitovat sen osaksi rakennusta ja näkyvät aina hieman eri tavalla ohi kuljettaessa. Kirkkaat värit ja selkeät hahmot näkyvät myös kauemmaksi, myös nopeasti ohi ajettaessa autolla, pyörällä tms. jolloin maalaus toimii viestinä ja mahdollisesti houkuttimena.