Näyttelyajan haku

Pauno Pohjolainen: 70 lihavaa ja laihaa vuotta, tm•galleria 2019. Kuva: Jussi Tiainen

tm•gallerian seuraava näyttelyaikahaku on 1.9.–30.9.2023

Silloin haussa ovat vuoden 2025 näyttelyajat 

(Vuodesta 2021 alkaen näyttelyhaku on kerran vuodessa syksyisin.)


Näyttelyhaku tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta.

Linkki hakulomakkeeseen ilmoitetaan tällä sivulla 1.9.2023.

 

Taidemaalariliitto on sitoutunut Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän suositukseen (Taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyvistä sopimus- ja korvauskäytännöistä, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:4) siitä, ettei merkittävää valtionavustusta saava näyttelyjärjestäjä perisi näyttelyn vuokra- yms. kustannuksia taiteilijalta. Taidemaalariliitto ei peri näyttelyvuokraa taiteilijoilta.

Taidemaalariliitto on ottanut käyttöön näyttelypalkkion vuoden 2022 alusta alkaen. Näyttelypalkkion käyttöönotto pohjautuu opetus- ja kulttuuriministeriön Ehdotukseen näyttelypalkkiojärjestelmäksi (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:39)

 

NÄYTTELYKAUDET

Vuodesta 2023 alkaen näyttelyajan pituus on neljä viikkoa. Tähän sisältyvät ripustus- ja avajaispäivät. Hakija voi esittää oman toivomuksensa hänelle parhaiten sopivasta ajasta. Vastaavasti mikäli jokin aika ei hänelle matkan tms. esteen vuoksi sovi, tästä on syytä mainita jo hakemuksessa.

Ilmoita hakemuksessasi, että mikäli sinulle ei myönnetä yksityisnäyttelyaikaa, niin oletko halukas osallistumaan 2-3 taiteilijan ryhmänäyttelyyn. Näyttelytoimikunta valitsee ryhmän, myös taiteilijaryhmät voivat hakea näyttelyaikaa. Ryhmänäyttelyitä järjestetään heinäkuussa sekä mahdollisesti myös muina aikoina.

 

HAKEMUS JA TARVITTAVAT LIITTEET

tm•gallerian näyttelyvalinnoissa pääpaino on korkeatasoisessa maalaustaiteessa. Haku on avoin kaikille ammattitaiteilijoille.

Lomakkeeseen liitetään kaksi erillistä liitettä:

1. Näyttelysuunnitelma ja tiivistetty cv
2. Teoskuvat teostietoineen
Nimeä tiedostot ennen lähettämistä siten, että tiedostonimi alkaa omalla nimelläsi: sukunimi_etunimi
Kaikki tiedostot toimitetaan pdf-muodossa. Huomioithan myös tiedostojen maksimikoot.

NÄYTTELYSUUNNITELMA JA ANSIOLUETTELO:
Ansioluettelo tarvittaessa tiivistettynä, korkeintaan 2-sivuisena.
Lataa tiedosto pdf-muodossa. Tiedoston maksimikoko 1MB.

TEOSKUVIA 5 kpl:
Teoskuvien tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus ja niiden tulee olla viimeisten kolmen vuoden aikana valmistuneista teoksista. Kirjoita oma nimesi ja teostiedot (teoksen nimi, vuosi, tekniikka, koko) jokaisen kuvan alle. Tee hakemus pystymuodossa (ei vaaka), lataa tiedosto pdf-muodossa. Tiedoston maksimikoko 5MB

 

HAKEMUSTEN KÄSITTELY

Hakemukset käsittelee Taidemaalariliiton näyttelytoimikunta, johon kuuluu viisi jäsenistöstä valittua taiteilijaa sekä esittelijänä näyttelykoordinaattori. Hakemuksia käsiteltäessä noudatetaan soveltuvin osin hallintolain esteellisyyssäännöksiä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse näyttelytoimikunnan päätöksestä. Toimikunnan taiteellisten ansioiden perusteella tehdyistä päätöksistä ei voi valittaa. Taidemaalariliiton hallituksessa tai näyttelytoimikunnassa toimivat henkilöt eivät voi hakea näyttelyaikaa. (Jäsenhakulautakunnan jäsenet, joita hakukielto on aiemmin koskenut, voivat hakea näyttelyaikaa toimiessaan jäsenhakulautakunnassa.)

Huom! Näyttelyajan saanut taiteilija sitoutuu olemaan pitämättä yksityisnäyttelyä tai vastaavaa pääkaupunkiseudulla muussa galleriassa tai vastaavassa yhden vuoden aikana ennen hänen tm•gallerian näyttelyaikaansa.

Hakemusten suuren määrän takia taiteilija voi hakea näyttelyaikaa tm•galleriasta vasta kun edellisestä tm•gallerian yksityisnäyttelystä on kulunut vähintään neljä vuotta.

 

NÄYTTELYTILA

tm•gallerian näyttelytilan pinta-ala on 91 m2, huonekorkeus on 4 m
katso: https://www.painters.fi/tmgalleria-esittely/
Sen lisäksi aula/toimistotilassa on kaksi pientä ripustusseinää.

 

KUTSUKORTTI JA JULISTE

Taiteilija huolehtii mahdollisten painettujen kutsukorttien (n. 40 kpl) laatimisesta ja painattamisesta sekä maksaa kutsukorttien painatuskulut.
Galleria lähettää erittäin paljon sähköisiä näyttelykutsuja.


Lisätietoja:
näyttelykoordinaattori Katariina Lager p. 044 722 0735 (Huom! Ei tekstiviestejä), katariina.lager(a)painters.fi