Näyttelyajan haku

Pauno Pohjolainen: 70 lihavaa ja laihaa vuotta, tm•galleria 2019. Kuva: Jussi Tiainen

 

TM•GALLERIAN NÄYTTELYHAKU ON MUUTTUNUT DIGITAALISEKSI SYKSYLLÄ 2020

Taiteen edistämiskeskuksen valtionavustuksen ansiosta tm•gallerian näyttelyvuokria on alennettu huomattavalla summalla. Lisätietoja hakuohjeiden viimeisessä kappaleessa.

 

OHJEITA NÄYTTELYAJAN HAKIJALLE

tm•gallerian seuraava näyttelyaikahaku on syksyllä 2021. Silloin haetaan näyttelyaikoja kevätkaudelle 2023.
(Syksyn 2020 näyttelyhaku päättyi 30.9.2020.)

 

NÄYTTELYKAUDET

Näyttelyajan pituus on kolme viikkoa (heinäkuun aika n. 4 viikkoa). Tähän sisältyvät ripustus- ja avajaispäivät. Hakija voi esittää oman toivomuksensa hänelle parhaiten sopivasta ajasta. Vastaavasti mikäli jokin aika ei hänelle matkan tms. esteen vuoksi sovi, tästä on syytä mainita jo hakemuksessa.

Ilmoita hakemuksessasi, että mikäli sinulle ei myönnetä yksityisnäyttelyaikaa, niin oletko halukas osallistumaan 2-3 taiteilijan ryhmänäyttelyyn heinäkuussa. Näyttelytoimikunta valitsee ryhmän, myös taiteilijaryhmät voivat hakea heinäkuun näyttelyaikaa. Näyttelykustannukset jakaantuvat ryhmän jäsenten kesken.


Taidemaalariliiton jäsenet voivat samalla hakemuksella hakea myös Allergiatalon näyttelyaikoja.

Hakulomakkeessa pyydetään sinua ruksaamaan oletko hakemassa näyttelyaikaa: vain tm•galleriasta / tm•galleriasta ja Allergiatalosta / vain Allergiatalosta.

 

HAKEMUS JA TARVITTAVAT LIITTEET

tm•gallerian näyttelyvalinnoissa pääpaino on korkeatasoisessa maalaustaiteessa. Haku on avoin kaikille ammattitaiteilijoille.

Lomakkeeseen liitetään kaksi erillistä liitettä:
1. Näyttelysuunnitelma ja tiivistetty cv
2. Teoskuvat teostietoineen
Nimeä tiedostot ennen lähettämistä siten, että tiedostonimi alkaa omalla nimelläsi: sukunimi_etunimi
Kaikki tiedostot toimitetaan pdf-muodossa. Huomioithan myös tiedostojen maksimikoot.

NÄYTTELYSUUNNITELMA JA ANSIOLUETTELO:
Ansioluettelo tarvittaessa tiivistettynä, korkeintaan 2-sivuisena.
Lataa tiedosto pdf-muodossa. Tiedoston maksimikoko 1MB.

TEOSKUVIA 5 kpl:
Teoskuvien tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus ja niiden tulee olla viimeisten kolmen vuoden aikana valmistuneista teoksista. Kirjoita oma nimesi ja teostiedot (teoksen nimi, vuosi, tekniikka, koko) jokaisen kuvan alle. Tee hakemus pystymuodossa (ei vaaka), lataa tiedosto pdf-muodossa. Tiedoston maksimikoko 5MB

 

HAKEMUSTEN KÄSITTELY

Hakemukset käsittelee Taidemaalariliiton näyttelytoimikunta, johon kuuluu viisi jäsenistöstä valittua taiteilijaa sekä esittelijänä näyttelykoordinaattori. Hakemuksia käsiteltäessä noudatetaan soveltuvin osin hallintolain esteellisyyssäännöksiä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse näyttelytoimikunnan päätöksestä. Toimikunnan taiteellisten ansioiden perusteella tehdyistä päätöksistä ei voi valittaa. Taidemaalariliiton hallituksessa, näyttelytoimikunnassa tai jäsenhakulautakunnassa toimivat henkilöt eivät voi hakea näyttelyaikaa.

Huom! Näyttelyajan saanut taiteilija sitoutuu olemaan pitämättä yksityisnäyttelyä tai vastaavaa pääkaupunkiseudulla muussa galleriassa tai vastaavassa yhden vuoden aikana ennen hänen tm•gallerian näyttelyaikaansa.

– Hakemusten suuren määrän takia taiteilija voi hakea näyttelyaikaa tm•galleriasta vasta kun edellisestä tm•gallerian yksityisnäyttelystä on kulunut vähintään viisi vuotta.

 

NÄYTTELYTILAT JA VUOKRAT

tm•gallerian näyttelytilan pinta-ala on 91 m2, huonekorkeus on 4 m
katso: https://www.painters.fi/tmgalleria-esittely/
Sen lisäksi aula/toimistotilassa on kaksi pientä ripustusseinää.

Taidemaalariliitto hakee vuosittain Taiteen edistämiskeskuksesta toiminta-avustusta. Myönnetystä toiminta-avustuksesta käytetään huomattava osa taiteilijoiden maksamien tm•gallerian näyttelyvuokrien tukemiseen. Taidemaalariliiton tavoitteena on toteuttaa Taiken linjausta, että huomattavaa valtionavustusta saavan järjestön näyttelytoiminnan tulisi olla taiteilijoille maksutonta.

Valtionavustuksen ansiosta Taidemaalariliiton hallitus on kokouksessaan helmikuun lopussa 2019 päättänyt, että vuoden 2020 näyttelyvuokra on Taidemaalariliiton jäsenille 500 euroa ja ei-jäsenille 1000 euroa. Tavoitteena on noudattaa vähintään samaa linjausta vuonna 2021 ja 2022.

(Näyttelyvuokraan eivät sisälly kutsukortin painatuskulut (n. 70-90 kpl) eivätkä postituskulut lukuun ottamatta lehdistötiedotuspostitusta. Julisteet on mahdollista tehdä gallerian valmiille julistepohjille.)


Lisätietoja:
näyttelykoordinaattori Katariina Lager p. 044 722 0735 (Huom! Ei tekstiviestejä), katariina.lager(at)painters.fi