Näyttelyajan haku

Ohjeita näyttelyajan hakijoille

Hakuajankohta on uudistunut

tm•gallerian näyttelyaikoja haetaan noin puolitoista vuotta ennen näyttelykautta. Tammi-kesäkuun 2019 näyttelyaikahakemukset tulee jättää 15.9.2017 mennessä (postin hitauden takia postitettavat hakemukset toivotaan postitettavan viimeistään 14.9.). Syyskauden 2019 näyttelyaikahaku päättyy 30.4.2018.

Näyttelykaudet

Näyttelyajan pituus on kolme viikkoa (heinäkuun aika on neljä viikkoa). Tähän sisältyvät ripustus- ja avajaispäivät. Kevätkausi kestää tammikuun alusta kesäkuun loppuun, syyskausi heinäkuun alusta joulukuun loppuun. Hakija voi esittää oman toivomuksensa hänelle parhaiten sopivasta ajasta. Vastaavasti mikäli jokin aika ei hänelle matkan tms. esteen vuoksi sovi, tästä on syytä mainita jo hakemuksessa.

Syyskauden aikoja hakiessasi kerro, että mikäli sinulle ei myönnetä yksityisnäyttelyaikaa, niin oletko halukas osallistumaan 2-3 taiteilijan ryhmänäyttelyyn heinäkuussa. Näyttelytoimikunta valitsee ryhmän, myös taiteilijaryhmät voivat hakea heinäkuun näyttelyaikaa. Näyttelykustannukset jakaantuvat ryhmän jäsenten kesken.

Hakemus ja tarvittavat liitteet

tm•gallerian näyttelyvalinnoissa pääpaino on korkeatasoisessa maalaustaiteessa. Vapaamuotoiseen hakemukseen liitteeksi näyttelysuunnitelma, ansioluettelo ja teoskuvia 6-8 kpl sekä kuvaluettelo. (Kaikki liitteet tulee postittaa viimeistään 15.9.17.) Lähetä näyttelyhakemus osoitteeseen: tm•galleria / tm•gallerian näyttelyhaku, Erottajankatu 9 B, 00130 Helsinki.

– Kuvat paperikuvina n. A4-koossa, ei kansioissa, vaan irtokuvina, jokaisessa kuvassa tekijän nimi ja teostiedot joko kuvapuolella tai kuvapuolen takana.
– Teoskuvien tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus ja niiden tulee olla viimeisten kolmen vuoden aikana valmistuneista teoksista. Kiinnitä huomiota myös kuvien laatuun.
– Erilliseen kuvaluetteloon merkitään teoskuvan numeron kohdalle teoksen nimi, tekniikka, mitat (korkeus x leveys) ja valmistumisvuosi.

Teoskuvat palautetaan hakijoille ainoastaan, mikäli mukana on riittävällä postimaksulla varustettu palautuskuori.

Hakemusten käsittely

Hakemukset käsittelee Taidemaalariliiton näyttelytoimikunta, johon kuuluu neljä jäsenistöstä valittua taiteilijaa sekä näyttelykoordinaattori. Hakemuksia käsiteltäessä noudatetaan soveltuvin osin hallintolain esteellisyyssäännöksiä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse näyttelytoimikunnan päätöksestä. Toimikunnan taiteellisten ansioiden perusteella tehdyistä päätöksistä ei voi valittaa. Taidemaalariliiton hallituksessa, näyttelytoimikunnassa tai jäsenhakulautakunnassa toimivat henkilöt eivät voi hakea näyttelyaikaa.

Näyttelytilat ja vuokrat

Gallerian vuokra vaihtelee jonkin verran vuosittain. Vuonna 2017 vuokra on Taidemaalariliiton jäsenille 1550 € / 3 viikkoa.  ja muille 1886,35 euroa / 3 viikkoa. Vuoden 2018 ja 2019 näyttelyvuokrat ovat tiedossa kyseisen vuoden alussa, kun valtiontukipäätös on tullut. Mikäli emme saa vuosittain anottavaa tukea vuokriin, on vuokra jäsenille 2.900 euroa ja muille 3.236,35 euroa. Vuokraan eivät sisälly kutsukortin painatuskulut eivätkä postituskulut lukuun ottamatta lehdistötiedotuspostitusta. Julisteet on mahdollista tehdä gallerian valmiille julistepohjille.

Lisätietoja: näyttelykoordinaattori Katariina Lager p. 09 68110575, katariina.lager(at)painters.fi