Näyttelyajan haku

Taiteen edistämiskeskuksen valtionavustuksen ansiosta tm•gallerian näyttelyvuokria on alennettu huomattavalla summalla. Lisätietoja hakuohjeiden viimeisessä kappaleessa.

 

OHJEITA NÄYTTELYAJAN HAKIJALLE

tm•gallerian näyttelyaikoja haetaan noin puolitoista vuotta ennen näyttelykautta. Näyttelyhaku tammi-kesäkuun 2021 näyttelyille on 1.9–30.9.2019 (maanantain 30.9.2019 postileima Suomesta postitettaessa riittää). Syyskauden 2021 näyttelyaikahaku päättyy 31.3.2020.

NÄYTTELYKAUDET

Näyttelyajan pituus on kolme viikkoa (heinäkuun aika on neljä viikkoa). Tähän sisältyvät ripustus- ja avajaispäivät. Kevätkausi kestää tammikuusta kesäkuun loppuun, syyskausi heinäkuun alusta seuraavan vuoden tammikuun alkuun. Hakija voi esittää oman toivomuksensa hänelle parhaiten sopivasta ajasta. Vastaavasti mikäli jokin aika ei hänelle matkan tms. esteen vuoksi sovi, tästä on syytä mainita jo hakemuksessa.

Syyskauden aikoja hakiessasi kerro, että mikäli sinulle ei myönnetä yksityisnäyttelyaikaa, niin oletko halukas osallistumaan 2-3 taiteilijan ryhmänäyttelyyn heinäkuussa. Näyttelytoimikunta valitsee ryhmän, myös taiteilijaryhmät voivat hakea heinäkuun näyttelyaikaa. Näyttelykustannukset jakaantuvat ryhmän jäsenten kesken.

HAKEMUS JA TARVITTAVAT LIITTEET

tm•gallerian näyttelyvalinnoissa pääpaino on korkeatasoisessa maalaustaiteessa. Vapaamuotoiseen hakemukseen liitteeksi näyttelysuunnitelma, ansioluettelo ja teoskuvia 5-6 kpl sekä kuvaluettelo. (Kaikki liitteet tulee postittaa viimeistään 30.9.19.) Lähetä näyttelyhakemus osoitteeseen: tm•galleria / tm•gallerian näyttelyhaku, Erottajankatu 9 B, 00130 Helsinki.

– Kuvat paperikuvina n. A4-koossa, ei kansioissa, vaan irtokuvina, jokaisessa kuvassa tekijän nimi ja teostiedot joko kuvapuolella tai kuvapuolen takana.
– Teoskuvien tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus ja niiden tulee olla viimeisten kolmen vuoden aikana valmistuneista teoksista. Kiinnitä huomiota myös kuvien laatuun.
– Erilliseen kuvaluetteloon merkitään teoskuvan numeron kohdalle teoksen nimi, tekniikka, mitat (korkeus x leveys) ja valmistumisvuosi.

Teoskuvat palautetaan hakijoille ainoastaan, mikäli mukana on riittävällä postimaksulla varustettu palautuskuori.

Syksyn näyttelyhaussa voit hakea samalla näyttelyhakemuksella myös Allergiatalon näyttelyaikaa. (Keväällä ei valita näyttelyitä Allergiataloon.)
https://www.painters.fi/allergiatalon-nayttelyhaku/

HAKEMUSTEN KÄSITTELY

Hakemukset käsittelee Taidemaalariliiton näyttelytoimikunta, johon kuuluu viisi jäsenistöstä valittua taiteilijaa sekä esittelijänä näyttelykoordinaattori. Hakemuksia käsiteltäessä noudatetaan soveltuvin osin hallintolain esteellisyyssäännöksiä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse näyttelytoimikunnan päätöksestä. Toimikunnan taiteellisten ansioiden perusteella tehdyistä päätöksistä ei voi valittaa. Taidemaalariliiton hallituksessa, näyttelytoimikunnassa tai jäsenhakulautakunnassa toimivat henkilöt eivät voi hakea näyttelyaikaa.

Huom! Näyttelyajan saanut taiteilija sitoutuu olemaan pitämättä yksityisnäyttelyä tai vastaavaa pääkaupunkiseudulla muussa galleriassa tai vastaavassa yhden vuoden aikana ennen hänen tm•gallerian näyttelyaikaansa.

NÄYTTELYTILAT JA VUOKRAT

tm•gallerian näyttelytilan pinta-ala on 91 m2, huonekorkeus on 4 m
katso: https://www.painters.fi/tmgalleria-esittely/
Sen lisäksi remontin jälkeen uudistuneessa aula/toimistotilassa on kaksi pientä ripustusseinää.

Taidemaalariliitto hakee vuosittain Taiteen edistämiskeskuksesta toiminta-avustusta. Myönnetystä toiminta-avustuksesta käytetään huomattava osa taiteilijoiden maksamien tm•gallerian näyttelyvuokrien tukemiseen. Taidemaalariliiton tavoitteena on toteuttaa Taiken linjausta, että huomattavaa valtionavustusta saavan järjestön näyttelytoiminnan tulisi olla taiteilijoille maksutonta.

Valtionavustuksen ansiosta Taidemaalariliiton hallitus on kokouksessaan helmikuun lopussa 2019 päättänyt, että vuoden 2020 näyttelyvuokra on Taidemaalariliiton jäsenille 500 euroa ja ei-jäsenille 1000 euroa.

(Näyttelyvuokraan eivät sisälly kutsukortin painatuskulut eivätkä postituskulut lukuun ottamatta lehdistötiedotuspostitusta. Julisteet on mahdollista tehdä gallerian valmiille julistepohjille.)


Lisätietoja:
näyttelykoordinaattori Katariina Lager p. 044 722 0735, katariina.lager(at)painters.fi