Finnish Painters

Avoin haku finnishpainters-sivustolle on päättynyt. Ilmoitamme myöhemmin mahdollisesta lisähausta sivustolle jäsentiedotteissa.

Finnish Painters -hanke on osa Taidemaalariliiton kansainvälistä toimintaa ja se on käynnistetty Saastamoisen säätiön tuella. Hanke edistää suomalaisten taidemaalareiden kansainvälistä näkyvyyttä ja verkostoitumista sekä kansainväliseen toimintaan pääsyn avoimuutta. Hankkeen tavoitteena on tila, jossa suomalainen nykykuva- ja maalaustaide on kansainvälisesti tunnustettua ja kysyttyä. Tätä tarkoitusta varten kehitetään Taidemaalariliiton jäsenille suunnattuja tukipalveluja ja perustetaan englanninkielinen suomalaisia taidemaalareita esittelevä sivusto, joka toimii alustana taidemaalareiden ja kansainvälisten toimijoiden, kuten kuraattorien ja galleristien kohtaamiselle. Sivuston julkaisu tapahtuu vuoden 2021 aikana ja sitä pilotoidaan kolmen vuoden ajan.

Hanke on edennyt vaiheeseen, jossa kartoitamme jäsentemme kansainvälisen toiminnan tasoa ja tuen tarpeita sekä kiinnostusta finnishpainters-sivustoa ja oman kansainvälisen toiminnan kehitystä kohtaan. Halutessasi voit vastata pelkkään kyselyyn. Avointa hakua varten et tarvitse erillisiä teoskuvia. Teoksia ja taiteellista työtä arvioidaan vierailemalla taiteilijan internetsivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Antamasi tiedot ovat luottamuksellisia. Tietoja käsittelee vain Finnish Painters -hankkeessa mukana olevat vastuuhenkilöt.


Alla lisätietoa finnishpainters-sivustosta ja tukipalveluista:

Finnishpainters-sivusto

Finnishpainters -sivulla on välittäjän rooli suomalaisten taidemaalareiden ja kansainvälisten toimijoiden välillä. Sen toiminta on epäkaupallista: Emme ota taiteilijoilta erillistä korvausta tai pyydä provisioita sivuston avustuksella muodostuneista teosmyynneistä tai muista tuloista. Sivusto on apuväline taiteilijoille, joilla on tavoite toimia kansainvälisesti. Taidemaalariliiton tavoitteena on madalluttaa kansainvälisten toimijoiden kynnystä ottaa yhteyttä sivustolla esillä oleviin taiteilijoihin. Emme pidä kansainvälisyyttä itseisarvona, eikä tarkoitus ole, että sivustolla olo olisi itseisarvo taiteilijalle. Sivustoa markkinoidaan kansainvälisille toimijoille Taidemaalariliiton omien sidosryhmien ja suomalaisten kansainvälisten instituutioiden kautta sekä hakukoneoptimoinnin ja sosiaalisen median näkyvyyden avulla.

Finnishpainters-sivustolle pääsyn kriteereinä ovat taiteilijan motivaatio ja sitoutuminen hankkeeseen ja aktiiviseen osallistumiseen (sekä sivuston päivittäminen että ulkomailla tapahtuva toiminta), omat ajantasaiset tiedotuskanavat (nettisivut ja some) sekä vakavasti otettava näyttelytoiminta ja taiteellinen laatu.

Sivuston kieli on englanti. Yksittäisen taiteilijan sivuosio sisältää 5–10 teoskuvaa, henkilökuvan, bio:n, cv:n ja linkit taiteilijan kotisivuille ja some-kanaviin. Materiaalit pyydetään taiteilijavalintojen teon jälkeen. Sivusto julkaistaan syksyn 2021 aikana 50 taiteilijan edustuksella. Ensimmäiset 50 taiteilijaa kootaan avoimen haun ja suorien valintojen kautta. Kaikkien taiteilijoiden tulee täyttää yllä mainitut sivustolle pääsyn vaatimukset. Avoimet hakemukset, jotka täyttävät nämä vaatimukset menevät Taidemaalariliiton näyttelytoimikunnan käsiteltäväksi.  Avointa hakua varten et tarvitse erillisiä teoskuvia. Teoksia ja taiteellista työtä arvioidaan vierailemalla taiteilijan internetsivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Julkaisun jälkeen sivustoa pilotoidaan kolmen vuoden ajan. Pilotointikauden aikana sivustolle lisätään taiteilijoita. Jos et ole sivustolla ensimmäisten joukossa, voit olla siellä myöhemmin. Sivuston ensimmäisen käyttövuoden aikana sinne on tarkoitus lisätä 50–100 taiteilijaa ja sitä seuraavien vuosien lisäyksiä mietitään arvioimalla sivuston toimintaa.

Tukipalvelut

Tukitoimintojen kehitykseen liittyen avaamme kyselyn, jossa kartoitamme Taidemaalariliiton jäsentaiteilijoiden kansainvälisen toiminnan nykytasoa ja tuen tarpeita. Kertomalla tuen tarpeestasi autat meitä kehittämään jäsenille suunnattuja tukipalveluja ja koulutuksia. Kartoitamme kansainvälisen toiminnan nykytasoa, jotta voimme arvioida hankkeen vaikutuksia myöhemmin tehtävien seurantakyselyjen avulla. Samalla kysytään oman taiteellisen työskentelyn kategorisointia. Kategorisointi liittyy siihen, minkälaisia apuvälineitä kehitämme finnishpainters -sivuston selaamista varten. Kategorioilla tarkoitetaan aihealueita, joita taiteilija teoksessaan käsittelee, ei niinkään sitä, mitä teos esittää. Haluamme myös tietää, jos oman työskentelyn kategorisointi koetaan vieraana.

 

Lisätietoja: projektisuunnittelija Saija Koponen saija.koponen(a)painters.fi