Edunvalvonta ja jäsenpalvelut

Järjestötoiminta:

 • yhteisistä asioista päättäminen ja taiteilijoiden edustajien valinta eri elimiin
 • esitelmiä taiteesta ja taiteilijan ammattiin liittyvistä asioista
 • ammattipolitiikka, edunvalvonta

Jäsenpalvelut:

Neuvontapalvelut

 • kuvataiteilijoiden yleinen ammatillinen neuvonta
 • taidemaalarin materiaaleihin liittyvä neuvonta ja materiaaliseminaarit
 • oikeudellinen neuvonta: neuvontaa verotus-, sosiaaliturva-, sopimus- ym. asioissa
 • apurahaneuvonta
 • työsuojeluneuvonta
 • työtilavälitys ja -tiedotus

Tiedotuspalvelut

 • jäsenlehdet: vuodessa 6 lehteä, joissa on ajankohtaista informaatiota mm. apurahoista, tapahtumista, työtiloista, taidekilpailuista, näyttelytoiminnasta sekä taiteilijajärjestöjen ja taiteilijoiden tiedotuksia
 • sähköpostitiedotteet: vuodessa n. 40 sähköpostitiedotetta sähköpostinsa liittoon ilmoittaneille
 • TAIDE-lehden vuosikerta jäsenille alennettuun hintaan, 5 numeroa vuodessa
 • TAITEILIJA-lehti Suomen Taiteilijaseuran internet-sivuilla
 • jäsenkirjeinformaation levittäminen paikallisiin taiteilijaseuroihin ja niiden tiedotusten välittäminen liiton jäsenille
 • tietojen välittäminen jäsenistä ja heidän toiminnastaan yleisölle
 • jäsen voi linkittää kotisivunsa liiton kotisivuilla olevaan jäsenluetteloon
 • yhteinen keskustelyryhmä liiton jäsenille Facebookissa

Näyttelytoiminta ja tm•galleria

 • näyttelyaikoja tm•galleriassa (ei näyttelyvuokraa, maksetaan näyttelypalkkio)
 • Teosvälitystilaisuus vuosittain maaliskuussa
 • erillisprojekteina näyttelyitä kotimaassa ja ulkomailla
 • muotokuvamaalareille oma sivu liiton internet-sivuilla
 • julkisen taiteen tekijöille oma sivu liiton internet-sivuilla
 • Finnish Painters -hankkeeseen hakumahdollisuus

Taiteilijatarvikkeita

 • taiteilijatarvikkeet jäsenille omakustannushintaan
 • verkkokauppa tai postimyynti (tilaukset sähköpostitse)
 • taiteilijatarvikevalikoimaa kehitetään taiteilijoiden tarpeiden mukaan
 • oma maahantuonti mahdollistaa edulliset hinnat ja sellaisten tuotteiden saannin, joita ei Suomessa ole myynnissä
 • edullinen kehystyspalvelu jäsenille

Oppaita ja sopimusmalleja

 • Kuvataiteilijan veroilmoituksen laadintaopas
 • mallisopimuksia mm. näyttelyihin ja teosten myyntiin
 • taloushallintotyökalut verotukseen, sopimuksiin ja laskutukseen

Alennusetuja

 • liiton jäsenkortilla alennukset (mm. taiteilijatarvikkeista, moniin museoihin vapaa pääsy tai alennus)
 • Kustannus Oy Taiteen alennukset
 • InstruOptiikan alennukset (Instrumentarium, Keops, Nissen)
 • RTV-Yhtymän alennukset
 • Isa kuljetus
 • Luottoposti

Kuvataiteilijoiden tekijänoikeusasiat

Tekijänoikeusasioissa neuvontaa antaa Kuvasto.

Kilpailuasiat

Taidemaalariliiton jäsen saa neuvontaa kilpailuasioissa Suomen Taiteilijaseurasta.

Kuvataiteilijoiden huoltosäätiö ry.

Avustuksia sairaustapauksissa hoitaa Kuvataiteilijoiden huoltosäätiö.

Suomen Taiteilijaseuran Taidemaalariliiton jäsenille tarjoamat edut

Taidemaalariliiton jäsen saa jäsenetuja myös Suomen Taiteilijaseurasta.