Luottamushenkilöt

Taidemaalariliiton luottamuselimet

 

Yleiskokous

Taidemaalariliiton ylin päättävä elin on yleiskokous, johon jokainen jäsen voi osallistua. Vuosikokouksessa toukokuussa ja syyskokouksessa marraskuussa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksissa päätetään taiteilijoiden yhteisistä asioista ja valitaan liiton edustajat eri toimielimiin.

Hallitus

Liiton asioiden hoitoa johtaa jäsenistön keskuudestaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä, joista yksi tai kaksi voi olla kokelasjäsenten edustajia.  Jäsenen kausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jonka kausi on yksi vuosi. Liiton toiminnanjohtaja on hallituksen esittelijä ja sihteeri, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Näyttelytoimikunta

Näyttelytoimikunta vastaa Taidemaalariliiton näyttelytoiminnasta. Se valitsee tm•gallerian näytteillepanijat hakemusten perusteella kerran vuodessa. Lisäksi toimikunta suunnittelee ja toteuttaa näyttelyprojekteja. Toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä: yleiskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja neljä muuta taiteilijajäsentä. Toimikunnan jäsenistä neljä tulee olla Taidemaalariliiton varsinaisia jäseniä ja yksi kokelasjäsen. Puheenjohtaja ja kolme jäsentä valitaan liiton yleiskokouksessa liiton sääntöjen ja yhdistyslain mukaisella äänestysmenettelyllä kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuorovuosittain eroaa puheenjohtaja ja yksi jäsen ja vuorovuosittain kaksi jäsentä. Liiton hallitus valitsee toimikunnan viidennen jäsenen vuosittain keskuudestaan ensimmäisessä kokouksessaan. Liiton näyttelykoordinaattori on toimikunnan esittelijä ja sihteeri, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Jäsenhakulautakunta

Jäsenhakulautakunnan muodostavat viisi liiton syyskokouksen vuosittain valitsemaa liiton varsinaista jäsentä ja yksi kokelasjäsenten edustaja, jolla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Jäsenille ja kokelasjäsenelle valitaan varaedustajat. Liiton syyskokous päättää vuosittain jäsenhaussa seuraavana vuonna käytettävät tarkemmat ansioitumisen riittävyyden perusteet. Liiton hallitus päättää jäsenyydestä jäsenhakulautakunnan esityksestä. Liiton jäsenvastaava on lautakunnan esittelijä ja sihteeri, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Finnish Painters -hankkeen ohjausryhmä

Finnishpainters-sivuston julkaisu on osa Taidemaalariliiton Finnish Painters -hanketta, joka edistää suomalaisten taidemaalareiden kansainvälisen näkyvyyden ja verkostoitumisen lisäksi kansainväliseen toimintaan osalliseksi pääsyn avoimuutta.

Finnish Painters -hankkeen toteutuksesta vastaa projektisuunnittelija Saija Koponen ja hankkeen ohjausryhmä. Vuoden 2024 ohjausryhmässä toimivat näyttelytoimikunnan puheenjohtaja Sampo Apajalahti, hallituksen puheenjohtaja Siiri Haarla (ohjausryhmän puheenjohtaja), hallituksen jäsen Eeva-Riitta Eerola ja toiminnanjohtaja Elisa Lientola.

 

Toimielinten kokoonpanot 2024:

 

Hallitus 2024

 

Puheenjohtaja:

Siiri Haarla (2023–24)

Jäsenet:

Eeva-Riitta Eerola (2023-24)

Emmi Kallio (2023-24)

Aki Koskinen (2024–25)

Miisa Mäkeläinen (kokelasjäsenten edustaja 2024–25)

Paula Puoskari, varapuheenjohtaja (2023-24)

Fanny Tavastila (2024–25)

Katja Tukiainen (2024–25)

Misha del Val (2023-24)

Susanna Vuorio (2024–25)

Esittelijä:

Toiminnanjohtaja Elisa Lientola


Näyttelytoimikunta 2024

 

Puheenjohtaja:

Sampo Apajalahti (2024–25)

Jäsenet:

Niko Saarinen (kokelasjäsenten edustaja 2023-24)

Pauliina Turakka Purhonen (2024–25)

Alina Sinivaara (2023-24)

Susanna Vuorio (hallituksen edustaja 2024)

Esittelijä:

Näyttelykoordinaattori Katariina Lager

 

Jäsenhakulautakunta 2024

 

Jäsenet:

Sampo Apajalahti, Niklas Ingelius, Emmu Johansson, Heidi Anniina Mattila ja Eeva Peura.

Varajäsenet (tässä järjestyksessä):

Elina Koskimies, Emmi Kallio, Maaria Oikarinen, Alina Sinivaara ja Fanny Tavastila.

Kokelasjäsenten edustaja:

Rosa Helin (varalla Anna-Emilia Järvinen)

Esittelijä:

Jäsenvastaava Johanna Lemettinen