Luottamushenkilöt

Taidemaalariliiton luottamuselimet

 

Yleiskokous

Taidemaalariliiton ylin päättävä elin on yleiskokous, johon jokainen jäsen voi osallistua. Vuosikokouksessa toukokuussa ja syyskokouksessa marraskuussa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksissa päätetään taiteilijoiden yhteisistä asioista ja valitaan liiton edustajat eri toimielimiin.

Hallitus

Liiton asioiden hoitoa johtaa jäsenistön keskuudestaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä sekä kokelasjäsenten edustaja.  Jäsenen kausi on kaksi vuotta. Kokelasjäsenten edustaja osallistuu hallituksen kokouksiin, muttei ole äänivaltainen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jonka kausi on yksi vuosi. Liiton toiminnanjohtaja on hallituksen esittelijä ja sihteeri, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Näyttelytoimikunta

Näyttelytoimikunta vastaa Taidemaalariliiton näyttelytoiminnasta. Se valitsee tm•gallerian näytteillepanijat hakemusten perusteella kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi toimikunta suunnittelee ja toteuttaa näyttelyprojekteja. Toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä: yleiskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja neljä muuta taiteilijajäsentä. Toimikunnan jäsenten tulee olla Taidemaalariliiton varsinaisia jäseniä. Puheenjohtaja ja kolme jäsentä valitaan liiton yleiskokouksessa liiton sääntöjen ja yhdistyslain mukaisella äänestysmenettelyllä kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuorovuosittain eroaa puheenjohtaja ja yksi jäsen ja vuorovuosittain kaksi jäsentä. Liiton hallitus valitsee toimikunnan viidennen jäsenen vuosittain keskuudestaan ensimmäisessä kokouksessaan. Liiton näyttelykoordinaattori on toimikunnan esittelijä ja sihteeri, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Jäsenhakulautakunta

Jäsenhakulautakunnan muodostavat viisi liiton syyskokouksen vuosittain valitsemaa liiton varsinaista jäsentä ja yksi kokelasjäsenten edustaja, jolla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Jäsenille ja kokelasjäsenelle valitaan varaedustajat. Liiton syyskokous päättää vuosittain jäsenhaussa seuraavana vuonna käytettävät tarkemmat ansioitumisen riittävyyden perusteet. Liiton hallitus päättää jäsenyydestä jäsenhakulautakunnan esityksestä. Liiton jäsensihteeri on lautakunnan esittelijä ja sihteeri, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

 

Toimielinten kokoonpanot 2019:

 

Hallitus 2019

 

Puheenjohtaja:

Marja-Liisa Jokitalo (2019–20)

Jäsenet:

Erno Enkenberg (2019–20)

Siiri Haarla (2019–20)

Helka Immonen (2018–19)

Asko Niemelä-Koura (2018–19)

Mikko Paakkola – varapuheenjohtaja (2019–20)

Satu Rautiainen (2019–20)

Juri Saarikoski (2018–19)

Merja Salonen Di Giorgio (2018–19)

Irina Schuvaloff (2018–19)

Tiitus Petäjäniemi (kokelasjäsenten edustaja 2019)

Esittelijä:

Toiminnanjohtaja Alina Mänttäri


Näyttelytoimikunta 2019

 

Puheenjohtaja:

Tamara Piilola (2019–20)

Jäsenet:

Teemu Korpela (2019–20)

Tiina Pyykkinen (2018–19)

Erno Enkenberg (hallituksen jäsen 2019)

Jukka Siikala (2019–20)

Esittelijä:

Näyttelykoordinaattori Katariina Lager

 

Jäsenhakulautakunta 2019

 

Jäsenet:

Erno Enkenberg, Sirpa Häkli, Pekka Kainulainen, Leena Kangas, Mari Pihlajakoski.

Varajäsenet (tässä järjestyksessä):

Maj Britt Huovila, Alina Sinivaara, Virpi Lehto, Aulikki Nukala, Merja Salonen di Giorgio.

Kokelasjäsenten edustaja:

Sampo Apajalahti (varalla Tiitus Petäjäniemi)

Esittelijä:

Jäsensihteeri Johanna Lemettinen