Luottamushenkilöt

Taidemaalariliiton luottamuselimet

 

Yleiskokous

Taidemaalariliiton ylin päättävä elin on yleiskokous, johon jokainen jäsen voi osallistua. Vuosikokouksessa toukokuussa ja syyskokouksessa marraskuussa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksissa päätetään taiteilijoiden yhteisistä asioista ja valitaan liiton edustajat eri toimielimiin.

Hallitus

Liiton asioiden hoitoa johtaa jäsenistön keskuudestaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä sekä kokelasjäsenten edustaja.  Jäsenen kausi on kaksi vuotta. Kokelasjäsenten edustaja osallistuu hallituksen kokouksiin, muttei ole äänivaltainen.

Näyttelytoimikunta

Näyttelytoimikunta vastaa Taidemaalariliiton näyttelytoiminnasta. Se valitsee tm•gallerian näytteillepanijat hakemusten perusteella kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi toimikunta suunnittelee ja toteuttaa näyttelyprojekteja. Toimikunnassa on viisi jäsentä ja jäsenen kausi on kaksi vuotta.

Jäsenhakulautakunta

Jäsenhakulautakunnan muodostavat viisi liiton syyskokouksen vuosittain valitsemaa liiton varsinaista jäsentä ja yksi kokelasjäsenten edustaja, jolla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Jäsenille ja kokelasjäsenelle valitaan varaedustajat. Liiton syyskokous päättää vuosittain jäsenhaussa seuraavana vuonna käytettävät tarkemmat ansioitumisen riittävyyden perusteet. Liiton hallitus päättää jäsenyydestä jäsenhakulautakunnan esityksestä.

 

Toimielinten kokoonpanot 2017:

 

Hallitus

 

Puheenjohtaja:

Marja-Liisa Jokitalo (2017–18)

Jäsenet:

Antti Arkoma (varapuheenjohtaja, 2017–18)

Merja Heino (2016–17)

Leena Kangas (2017–18)

Anne Koskinen (2016–17)

Iiris Pessa (2016–17)

Anna-Maija Rissanen (2017–18)

Irina Schuvaloff (2016–17)

Paula Tella (2017–18)

Timo Tähkänen (2016–17)

Antti Minkkinen (kokelasjäsenten edustaja, 2016–17)

 


Näyttelytoimikunta

 

Puheenjohtaja:

Merja Heino (2016–17)

Jäsenet:

Erik Creutziger (2017–18)

Teemu Korpela (2017–18)

Tamara Piilola (2016–17)

Katariina Lager, näyttelykoordinaattori

 

Jäsenhakulautakunta

 

Jäsenet:

Päivi Allonen, Erik Creutziger, Raija Heikkilä, Ismo Hyvärinen ja Saija Koponen.

Varajäsenet:

Teemu Korpela, Kirsi Tervo, Jyrki Setälä, Ahti Pitkänen ja Tyko Elo.

Kokelasjäsenten edustaja:

Tatu Vuorio (varalla Päivikki Alaräihä).