Luottamushenkilöt

Taidemaalariliiton luottamuselimet

 

Yleiskokous

Taidemaalariliiton ylin päättävä elin on yleiskokous, johon jokainen jäsen voi osallistua. Vuosikokouksessa toukokuussa ja syyskokouksessa marraskuussa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksissa päätetään taiteilijoiden yhteisistä asioista ja valitaan liiton edustajat eri toimielimiin.

Hallitus

Liiton asioiden hoitoa johtaa jäsenistön keskuudestaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä sekä kokelasjäsenten edustaja.  Jäsenen kausi on kaksi vuotta. Kokelasjäsenten edustaja osallistuu hallituksen kokouksiin, muttei ole äänivaltainen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jonka kausi on yksi vuosi. Liiton toiminnanjohtaja on hallituksen esittelijä ja sihteeri, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Näyttelytoimikunta

Näyttelytoimikunta vastaa Taidemaalariliiton näyttelytoiminnasta. Se valitsee tm•gallerian näytteillepanijat hakemusten perusteella kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi toimikunta suunnittelee ja toteuttaa näyttelyprojekteja. Toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä: yleiskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja neljä muuta taiteilijajäsentä. Toimikunnan jäsenten tulee olla Taidemaalariliiton varsinaisia jäseniä. Puheenjohtaja ja kolme jäsentä valitaan liiton yleiskokouksessa liiton sääntöjen ja yhdistyslain mukaisella äänestysmenettelyllä kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuorovuosittain eroaa puheenjohtaja ja yksi jäsen ja vuorovuosittain kaksi jäsentä. Liiton hallitus valitsee toimikunnan viidennen jäsenen vuosittain keskuudestaan ensimmäisessä kokouksessaan. Liiton näyttelykoordinaattori on toimikunnan esittelijä ja sihteeri, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Jäsenhakulautakunta

Jäsenhakulautakunnan muodostavat viisi liiton syyskokouksen vuosittain valitsemaa liiton varsinaista jäsentä ja yksi kokelasjäsenten edustaja, jolla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Jäsenille ja kokelasjäsenelle valitaan varaedustajat. Liiton syyskokous päättää vuosittain jäsenhaussa seuraavana vuonna käytettävät tarkemmat ansioitumisen riittävyyden perusteet. Liiton hallitus päättää jäsenyydestä jäsenhakulautakunnan esityksestä. Liiton jäsensihteeri on lautakunnan esittelijä ja sihteeri, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

 

Toimielinten kokoonpanot 2018:

 

Hallitus 2018

 

Puheenjohtaja:

Marja-Liisa Jokitalo (2017–18)

Jäsenet:

Antti Arkoma (varapuheenjohtaja, 2017–18)

Helka Immonen (2018–19)

Leena Kangas (2017–18)

Asko Niemelä-Koura (2018–19)

Anna-Maija Rissanen (2017–18)

Juri Saarikoski (2018–19)

Merja Salonen Di Giorgio (2018–19)

Irina Schuvaloff (2018–19)

Paula Tella (2017–18)

Seija Sainio (kokelasjäsenten edustaja, 2018–19)

Esittelijä:

Toiminnanjohtaja Alina Mänttäri


Näyttelytoimikunta 2018

 

Puheenjohtaja:

Tamara Piilola (2018–19)

Jäsenet:

Erik Creutziger (2017–18)

Teemu Korpela (2017–18)

Tiina Pyykkinen (2018–19)

Juri Saarikoski (hallituksen edustaja, 2018)

Esittelijä:

Näyttelykoordinaattori Katariina Lager

 

Jäsenhakulautakunta 2018

 

Jäsenet:

Pekka Kainulainen, Teemu Korpela, Mari Pihlajakoski,  Merja Salonen Di Giorgio ja Katariina Salmijärvi.

Varajäsenet:

Katariina Salmijärvi (1.varajäsenenä paikkaa lautakunnasta eronnutta jäsentä), Kirsti Puhakka (2. varajäsenenä paikkaa Pekka Kainulaista) ja Tiina Lamminen (2 paikkaa auki).

Kokelasjäsenten edustaja:

Lauri Kolttola (varalla Ilona Rytkönen)

Esittelijä:

Jäsensihteeri Johanna Lemettinen