Luottamushenkilöt

Taidemaalariliiton luottamuselimet

 

Yleiskokous

Taidemaalariliiton ylin päättävä elin on yleiskokous, johon jokainen jäsen voi osallistua. Vuosikokouksessa toukokuussa ja syyskokouksessa marraskuussa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksissa päätetään taiteilijoiden yhteisistä asioista ja valitaan liiton edustajat eri toimielimiin.

Hallitus

Liiton asioiden hoitoa johtaa jäsenistön keskuudestaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä, joista yksi tai kaksi voi olla kokelasjäsenten edustajia.  Jäsenen kausi on kaksi vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jonka kausi on yksi vuosi. Liiton toiminnanjohtaja on hallituksen esittelijä ja sihteeri, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Näyttelytoimikunta

Näyttelytoimikunta vastaa Taidemaalariliiton näyttelytoiminnasta. Se valitsee tm•gallerian näytteillepanijat hakemusten perusteella kerran vuodessa. Lisäksi toimikunta suunnittelee ja toteuttaa näyttelyprojekteja. Toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä: yleiskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja neljä muuta taiteilijajäsentä. Toimikunnan jäsenistä neljä tulee olla Taidemaalariliiton varsinaisia jäseniä ja yksi kokelasjäsen. Puheenjohtaja ja kolme jäsentä valitaan liiton yleiskokouksessa liiton sääntöjen ja yhdistyslain mukaisella äänestysmenettelyllä kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuorovuosittain eroaa puheenjohtaja ja yksi jäsen ja vuorovuosittain kaksi jäsentä. Liiton hallitus valitsee toimikunnan viidennen jäsenen vuosittain keskuudestaan ensimmäisessä kokouksessaan. Liiton näyttelykoordinaattori on toimikunnan esittelijä ja sihteeri, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Jäsenhakulautakunta

Jäsenhakulautakunnan muodostavat viisi liiton syyskokouksen vuosittain valitsemaa liiton varsinaista jäsentä ja yksi kokelasjäsenten edustaja, jolla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Jäsenille ja kokelasjäsenelle valitaan varaedustajat. Liiton syyskokous päättää vuosittain jäsenhaussa seuraavana vuonna käytettävät tarkemmat ansioitumisen riittävyyden perusteet. Liiton hallitus päättää jäsenyydestä jäsenhakulautakunnan esityksestä. Liiton jäsenvastaava on lautakunnan esittelijä ja sihteeri, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Finnish Painters -hankkeen ohjausryhmä

Finnishpainters-sivuston julkaisu on osa Taidemaalariliiton Finnish Painters -hanketta, joka edistää suomalaisten taidemaalareiden kansainvälisen näkyvyyden ja verkostoitumisen lisäksi kansainväliseen toimintaan osalliseksi pääsyn avoimuutta.

Finnish Painters -hankkeen toteutuksesta vastaa projektisuunnittelija Saija Koponen ja hankkeen ohjausryhmä. Vuoden 2023 ohjausryhmään kuuluvat hallituksen jäsenet Paula Puoskari ja Fanny Tavastila, näyttelytoimen puheenjohtaja Sampo Apajalahti sekä Taidemaalariliiton toiminnanjohtaja, taidehistorioitsija Alina Mänttäri.

 

Toimielinten kokoonpanot 2023:

 

Hallitus 2023

 

Puheenjohtaja:

Siiri Haarla (2023–24)

Jäsenet:

Eeva-Riitta Eerola (2023-24)

Emmi Kallio (2023-24)

Aki Koskinen (2022–23)

Liisa Kuusela (kokelasjäsenten edustaja 2022–23)

Paula Puoskari (2023-24), varapuheenjohtaja 2023

Alina Sinivaara (2022–23)

Fanny Tavastila (2022–23)

Misha del Val (2023-24)

Mirimari Väyrynen (2022–23)

Esittelijä:

Toiminnanjohtaja


Näyttelytoimikunta 2023

 

Puheenjohtaja:

Sampo Apajalahti (2022–23)

Jäsenet:

Niko Saarinen (kokelasjäsenten edustaja 2023-24)

Pauliina Turakka Purhonen (2022–23)

Alina Sinivaara (2023-24)

Mirimari Väyrynen (hallituksen edustaja 2023)

Esittelijä:

Näyttelykoordinaattori Katariina Lager

 

Jäsenhakulautakunta 2023

 

Jäsenet:

Päivi Allonen, Sampo Apajalahti, Emmi Kallio, Kaisu Lundelin ja Rose-Mari Torpo.

Varajäsenet (tässä järjestyksessä):

Annaliisa Krage, Eeva-Riitta Eerola, Eeva Peura, Mirimari Väyrynen ja Paavo Paunu.

Kokelasjäsenten edustaja:

Anna Emilia Järvinen (varalla Nina Iso-Herttua)

Esittelijä:

Jäsenvastaava Johanna Lemettinen