Luottamushenkilöt

Taidemaalariliiton luottamuselimet

 

Yleiskokous

Taidemaalariliiton ylin päättävä elin on yleiskokous, johon jokainen jäsen voi osallistua. Vuosikokouksessa toukokuussa ja syyskokouksessa marraskuussa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksissa päätetään taiteilijoiden yhteisistä asioista ja valitaan liiton edustajat eri toimielimiin.

Hallitus

Liiton asioiden hoitoa johtaa jäsenistön keskuudestaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä sekä kokelasjäsenten edustaja.  Jäsenen kausi on kaksi vuotta. Kokelasjäsenten edustaja osallistuu hallituksen kokouksiin, muttei ole äänivaltainen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jonka kausi on yksi vuosi. Liiton toiminnanjohtaja on hallituksen esittelijä ja sihteeri, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Näyttelytoimikunta

Näyttelytoimikunta vastaa Taidemaalariliiton näyttelytoiminnasta. Se valitsee tm•gallerian näytteillepanijat hakemusten perusteella kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi toimikunta suunnittelee ja toteuttaa näyttelyprojekteja. Toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä: yleiskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja neljä muuta taiteilijajäsentä. Toimikunnan jäsenistä neljä tulee olla Taidemaalariliiton varsinaisia jäseniä ja yksi kokelasjäsen. Puheenjohtaja ja kolme jäsentä valitaan liiton yleiskokouksessa liiton sääntöjen ja yhdistyslain mukaisella äänestysmenettelyllä kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuorovuosittain eroaa puheenjohtaja ja yksi jäsen ja vuorovuosittain kaksi jäsentä. Liiton hallitus valitsee toimikunnan viidennen jäsenen vuosittain keskuudestaan ensimmäisessä kokouksessaan. Liiton näyttelykoordinaattori on toimikunnan esittelijä ja sihteeri, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Jäsenhakulautakunta

Jäsenhakulautakunnan muodostavat viisi liiton syyskokouksen vuosittain valitsemaa liiton varsinaista jäsentä ja yksi kokelasjäsenten edustaja, jolla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Jäsenille ja kokelasjäsenelle valitaan varaedustajat. Liiton syyskokous päättää vuosittain jäsenhaussa seuraavana vuonna käytettävät tarkemmat ansioitumisen riittävyyden perusteet. Liiton hallitus päättää jäsenyydestä jäsenhakulautakunnan esityksestä. Liiton jäsensihteeri on lautakunnan esittelijä ja sihteeri, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Finnish Painters -hankkeen ohjausryhmä 2022

Finnishpainters-sivuston julkaisu on osa Taidemaalariliiton Finnish Painters -hanketta, joka edistää suomalaisten taidemaalareiden kansainvälisen näkyvyyden ja verkostoitumisen lisäksi kansainväliseen toimintaan osalliseksi pääsyn avoimuutta.

Finnish Painters -hankkeen toteutuksesta vastaa projektisuunnittelija Saija Koponen ja hankkeen ohjausryhmä, johon kuuluvat Taidemaalariliiton hallituksen jäsen Erno Enkenberg ja näyttelytoimen puheenjohtaja Sampo Apajalahti sekä Taidemaalariliiton toiminnanjohtaja, taidehistorioitsija Alina Mänttäri.

 

Toimielinten kokoonpanot 2022:

 

Hallitus 2022

 

Puheenjohtaja:

Siiri Haarla (2021–22)

Jäsenet:

Erno Enkenberg (2021–22)

Aki Koskinen (2022–23)

Liisa Kuusela (kokelasjäsenten edustaja 2022–23)

Mikko Paakkola (2021–22)

Paula Puoskari (2021-22), varapuheenjohtaja

Alina Sinivaara (2022–23)

Fanny Tavastila (2022–23)

Camilla Vuorenmaa (2021-22)

Mirimari Väyrynen (2022–23)

Esittelijä:

Toiminnanjohtaja Alina Mänttäri


Näyttelytoimikunta 2022

 

Puheenjohtaja:

Sampo Apajalahti (2022–23)

Jäsenet:

Heli Hiltunen (2021–22)

Sampo Laaksonen (kokelasjäsenten edustaja 2021-22)

Pauliina Turakka Purhonen (2022–23)

Mirimari Väyrynen (hallituksen edustaja 2022)

Esittelijä:

Näyttelykoordinaattori Katariina Lager

 

Jäsenhakulautakunta 2022

 

Jäsenet:

Erno Enkenberg, Kaisu Lundelin, Eeva Peura, Anna-Maija Rissanen, Rose-Mari Torpo.

Varajäsenet (tässä järjestyksessä):

Satu Rautiainen, Sampo Apajalahti, Pauliina Turakka Purhonen, Paula Puoskari, Mirimari Väyrynen.

Kokelasjäsenten edustaja:

Anna Emilia Järvinen (varalla Nina Iso-Herttua)

Esittelijä:

Jäsensihteeri Johanna Lemettinen