Näyttelytoiminta

Taidemaalariliiton näyttelytoiminnan yleisenä tavoitteena on maalaustaiteen aseman vahvistaminen, taiteilijoiden ansaintamahdollisuuksien lisääminen sekä kuvataiteen näkyvyyden parantaminen. Näyttelytoiminnalla halutaan tukea maalaustaiteen uusien ilmenemismuotojen kehittymistä. Monipuolisen näyttelytoiminnan päämääränä on tavoittaa erilaisia taiteesta kiinnostuneita yleisöjä ja madaltaa kynnystä tutustua kuvataiteeseen. Kulttuuripoliittisesti toiminnan vaikutus on laaja. Vuoden aikana 40 000 – 44 000 kävijää tutustuu liiton näyttelytoimintaan.

Näyttelytoiminnan sisällöistä päättää taiteilijoista koostuva näyttelytoimikunta.