Jäseneksi hakeminen

Seuraava jäsenhaku on syksyllä 2017. Tarkemmat menettelyohjeet tulevat kevään aikana tälle sivulle.

HUOM. Jäsenhaku aukeaa vasta syksyllä, sitä ennen hakemuksia EI oteta vastaan.

 

Yleistä jäsenyydestä ja jäsenhausta


Jäsenyystyypit.
Taidemaalariliitossa on (varsinaisia) jäseniä ja kokelasjäseniä; varsinainen jäsenyys on pysyvä ja kokelasjäsenyys on voimassa 10 vuotta. Kokelasjäsen saa käyttää kaikkia liiton palveluita, mutta ei voi äänestää liiton kokouksissa eikä toimia liiton edustajana. Kokelasjäsenyyttä ei voi uusia. Kokelasjäsenen tulee olla hyväksytty varsinaiseksi jäseneksi viimeistään kokelasjäsenyyden kymmenentenä vuonna, tai jäsenyys päättyy. Varsinaista jäsenyyttä voi hakea, vaikka kokelasjäsenyys olisi päättynyt.

Jäsenhakulautakunnan muodostavat viisi liiton syyskokouksen vuosittain valitsemaa liiton varsinaista jäsentä ja yksi kokelasjäsenten edustaja, jolla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Jäsenille ja kokelasjäsenelle valitaan varaedustajat. Liiton syyskokous päättää vuosittain jäsenhaussa seuraavana vuonna käytettävät tarkemmat ansioitumisen riittävyyden perusteet. Liiton hallitus päättää jäsenyydestä jäsenhakulautakunnan esityksestä.

Jäsenhakutilaisuus. Jäsenhaku on kerran vuodessa ja hakuaika päättyy lokakuun alkupuolella. Lautakunta käsittelee hakemukset marraskuun loppuun mennessä. Päätös ilmoitetaan kirjallisesti kaikille hakijoille noin kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Lautakunnan kaikkien viiden jäsenen on oltava paikalla tehtäessä päätöksiä; esteellisyystilanteessa noudatetaan soveltuvin osin hallintolain esteellisyyssäännöksiä. Tasatilanteessa (esim. äänestettäessä) ratkaistaan asia hakijan eduksi. Jäsenhaun päätöksistä ei voi valittaa.

Uudelleen jäseneksi hyväksyminen. Eronnut tai maksamattoman jäsenmaksun takia erotettu varsinainen jäsen / kokelasjäsen voi jatkaa aiempaa jäsenyyttään ilmoittautumalla hallitukselle ja suorittamalla mahdollisen maksamattoman jäsenmaksun.

 

Jäsenyyden ansioitumisperusteet


Kuvataiteilijan ammattipätevyyden hankkinut
henkilö hyväksytään hakemuksesta kokelasjäseneksi. Kokelasjäsenyyteen riittää tällöin tutkintotodistus kuvataiteilijan ammattitutkinnon suorittamisesta suomalaisessa taidekoulussa, vähintään nelivuotinen tutkinto (kuvataiteen maisteri, taiteen maisteri (pääaine kuvataiteet), kuvataiteilija AMK tai Vapaa Taidekoulu). Tämän kohdan perusteella hakeva voi halutessaan toimittaa myös muut liitteet.

Kuvataiteilijana ansioitunut henkilö voidaan hakemuksesta hyväksyä kokelasjäseneksi tai varsinaiseksi jäseneksi. Jäsenhakulautakunta tekee tällöin päätöksen teosten taiteellisen tason ja muiden ansioiden perusteella. Hakijan on liitettävä jäsenhakulomakkeeseen ansioluettelo, tutkintotodistus tai selvitys muulla tavalla hankituista vastaavista taidoista sekä näytekuvia teoksista. Ansioitumisen perusteella jäsenyyttä hakevan ei tarvitse määritellä, kumpaa jäsenyyttä hakee: lautakunta päättää, kumpaa jäsenyyttä se tarjoaa hakijalle.

Ansioitumisperusteiden painotus. Lautakunta arvioi hakemuksen painottaen eri ansioita. Teosnäytteiden taiteellisen tason ja muiden ansioiden suhde on 50/50. Hyväksyminen jäseneksi edellyttää vähintään 50/100 (lautakunnan jäsenten antamien painoarvojen keskiarvon oltava yli 50). Tarkempi painotus eri ansioille on:

  1. Ammattipätevyys (taidekoulutus): 10
  2. Teosnäytteiden taiteellinen taso: 50
  3. Ansioluettelo (näyttelytoiminta, menestyminen taidekilpailussa, julkiset teokset, teokset taidekokoelmissa, palkinnot ja apurahat, muu ansioituminen kuvataiteilijana): 40

Yhteensä 100.

Jäsenhaun ansioitumisperusteet vuodelle 2017 on päätetty Taidemaalariliiton syyskokouksessa 25.11.2016.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Anna Koivusalo, puh. 09 6811 0568 (ma-ti, to-pe).
Jäsensihteeri Johanna Lemettinen, puh. 09 6811 0535 (ma, to-pe).