Jäseneksi hakeminen

VUODEN 2017 JÄSENHAKU ON PÄÄTTYNYT.

Vastaukset lähetetään sähköpostilla kaikille hakijoille joulukuun alkupuolella.

Lisätietoa: Jäsensihteeri Johanna Lemettinen, johanna.lemettinen(at)painters.fi


Jäsenhakemuksen voi vuonna 2017 jättää joko kokonaan sähköisesti tai kokonaan paperisena. Sähköinen hakeminen tapahtuu sähköisen hakujärjestelmän kautta, jossa on tarkemmat ohjeet. Paperihakemukset (hakulomake ja liitteet) tulee lähettää postitse tai tuoda osoitteeseen: Taidemaalariliitto, Jäsenhaku, Erottajankatu 9 B, 00130 Helsinki.

Hakuaika alkaa maanantaina 4.9.2017. Hakemukset tulee jättää viimeistään perjantaina 6.10.2017 (klo 17.00 mennessä). Ennen hakuajan alkua perille tulleita tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Suomesta postitettujen hakemusten osalta riittää postileiman päiväys (ennen klo 17.00). Ulkomailta lähetettyjen hakemusten tulee olla perillä viimeiseen hakupäivään mennessä. Emme ota vastaan kirjattuja kirjeitä tai sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia.

Hakulomakkeet sekä ohjeet hakemuksen tekemiseen ja sen liitteisiin

Usein kysytyt kysymykset

 

Yleistä jäsenyydestä ja jäsenhausta


Jäsenyystyypit. 
Taidemaalariliitossa on (varsinaisia) jäseniä ja kokelasjäseniä; varsinainen jäsenyys on pysyvä ja kokelasjäsenyys on voimassa 10 vuotta. Kokelasjäsen saa käyttää kaikkia liiton palveluita, mutta ei voi äänestää liiton kokouksissa eikä toimia liiton edustajana. Kokelasjäsenyyttä ei voi uusia. Kokelasjäsenen tulee olla hyväksytty varsinaiseksi jäseneksi viimeistään kokelasjäsenyyden kymmenentenä vuonna, tai jäsenyys päättyy.

Jäsenhakulautakunnan muodostavat viisi liiton syyskokouksen vuosittain valitsemaa liiton varsinaista jäsentä ja yksi kokelasjäsenten edustaja. Liiton syyskokous päättää vuosittain jäsenhaussa seuraavana vuonna käytettävät tarkemmat ansioitumisen riittävyyden perusteet. Liiton hallitus päättää jäsenyydestä jäsenhakulautakunnan esityksestä.

Jäsenhakutilaisuus. Lautakunta käsittelee hakemukset marraskuun loppuun mennessä. Päätös ilmoitetaan sähköpostitse kaikille hakijoille noin kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Lautakunnan kaikkien viiden jäsenen on oltava paikalla tehtäessä päätöksiä; esteellisyystilanteessa noudatetaan soveltuvin osin hallintolain esteellisyyssäännöksiä. Tasatilanteessa (esim. äänestettäessä) ratkaistaan asia hakijan eduksi. Jäsenhaun päätöksistä ei voi valittaa.

Uudelleen jäseneksi hyväksyminen. Eronnut tai maksamattoman jäsenmaksun takia erotettu varsinainen jäsen voi jatkaa aiempaa jäsenyyttään ilmoittamalla asiasta jäsensihteerille ja suorittamalla mahdollisen maksamattoman jäsenmaksun. Eronnut tai maksamattoman jäsenmaksun takia erotettu kokelasjäsen voi jatkaa aiempaa kokelasjäsenyyttään ilmoittamalla asiasta jäsensihteerille ja suorittamalla mahdollisen maksamattoman jäsenmaksun, jos kymmentä kalenterivuotta ei ole vielä kulunut siitä, kun hänet on hyväksytty kokelasjäseneksi.

 

Jäsenyyden ansioitumisperusteet


Kuvataiteilijan ammattipätevyyden hankkinut
henkilö hyväksytään hakemuksesta kokelasjäseneksi. Kokelasjäsenyyteen riittää tällöin tutkintotodistus kuvataiteilijan ammattitutkinnon suorittamisesta suomalaisessa taidekoulussa (ks. tarkemmat ohjeet hyväksytyistä tutkinnoista ohjeiden kohdassa 1 A). Tämän kohdan perusteella hakeva voi halutessaan toimittaa myös muut liitteet, jolloin lautakunta harkitsee, riittävätkö hakijan ansiot suoraan varsinaiseen jäsenyyteen.

Kuvataiteilijana ansioitunut henkilö voidaan hakemuksesta hyväksyä kokelasjäseneksi tai varsinaiseksi jäseneksi. Jäsenhakulautakunta tekee tällöin päätöksen teosten taiteellisen tason ja muiden ansioiden perusteella eli arvioi, vastaako hakemus kuvataiteilijan ammattipätevyyden vaatimuksia tai ammatillisen ansioitumisen vaatimuksia. Hakijan on liitettävä jäsenhakulomakkeeseen ansioluettelo, tutkintotodistus tai selvitys muulla tavalla hankituista vastaavista taidoista sekä näytekuvia teoksista. Ansioitumisen perusteella jäsenyyttä hakevan ei tarvitse määritellä, kumpaa jäsenyyttä hakee: lautakunta päättää, kumpaa jäsenyyttä se tarjoaa hakijalle.

Ansioitumisperusteiden painotus. Lautakunta arvioi hakemuksen painottaen eri ansioita. Teosnäytteiden taiteellisen tason ja muiden ansioiden suhde on 50/50. Hyväksyminen jäseneksi edellyttää vähintään 50/100 (lautakunnan jäsenten antamien painoarvojen keskiarvon oltava vähintään 50). Tarkempi painotus eri ansioille on:

  1. Ammattipätevyys (taidekoulutus): 10
  2. Teosnäytteiden taiteellinen taso: 50
  3. Ansioluettelo (näyttelytoiminta, menestyminen taidekilpailussa, julkiset teokset, teokset taidekokoelmissa, palkinnot ja apurahat, muut taideopinnot, muu ansioituminen kuvataiteilijana): 40

Yhteensä 100.

Jäsenhaun ansioitumisperusteet vuodelle 2017 on päätetty Taidemaalariliiton syyskokouksessa 25.11.2016.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Anna Koivusalo, puh. 09 6811 0568 (ma–to).
Jäsensihteeri Johanna Lemettinen, puh. 09 6811 0535 (ma, to–pe).