Jäseneksi hakeminen

JÄSENHAKU 2019

 

Vuoden 2019 JÄSENHAKU on päättynyt 4.10.2019 klo 16.00.

Kiitos hakemuksista. Päätökset on lähetetty hakijoille viikolla 47 (18.–22.11.2019). Jos et ole saanut vastausta, tarkistathan sähköpostisi roskapostilaatikon. Jos päätöstä ei löydy sieltäkään, ole yhteydessä Taidemaalariliiton jäsensihteeriin: johanna.lemettinen(at)painters.fi

 

Seuraava jäsenhaku on vuonna 2020 syksyllä. Tarkka hakuaika julkaistaan kesällä 2020 tällä sivulla.

 


 

Hakuaika: 2.9.–4.10.2019

Jäsenhakemuksen voi vuonna 2019 jättää ainoastaan sähköisesti. Hakeminen tapahtuu sähköisen hakujärjestelmän kautta. Haku alkaa maanantaina 2.9. klo 8.00 ja päättyy perjantaina 4.10.2019 klo 16.00 (Suomen aikaa). Emme ota vastaan paperisia tai sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia. Lue hakuohjeet ennen lomakkeen täyttämistä.

 

Ohjeet hakemuksen tekemiseen ja sen liitteisiin

Usein kysytyt kysymykset


TAIDEMAALARILIITON JÄSENHAKUMENETTELY 2019


Yleistä jäsenyydestä ja jäsenhausta

Jäsenyystyypit. Taidemaalariliitossa on (varsinaisia) jäseniä ja kokelasjäseniä; varsinainen jäsenyys on pysyvä ja kokelasjäsenyys on voimassa 10 vuotta. Kokelasjäsen saa käyttää kaikkia liiton palveluita, mutta ei voi äänestää liiton kokouksissa eikä toimia liiton edustajana. Kokelasjäsenyyttä ei voi uusia. Kokelasjäsenen tulee olla hyväksytty varsinaiseksi jäseneksi viimeistään kokelasjäsenyyden kymmenentenä vuonna, tai jäsenyys päättyy.

Jäsenhakulautakunnan muodostavat viisi liiton syyskokouksen vuosittain valitsemaa liiton varsinaista jäsentä ja yksi kokelasjäsenten edustaja, jolla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Jäsenille ja kokelasjäsenelle valitaan varaedustajat. Liiton syyskokous päättää vuosittain jäsenhaussa seuraavana vuonna käytettävät tarkemmat ansioitumisen riittävyyden perusteet. Liiton hallitus päättää jäsenyydestä jäsenhakulautakunnan esityksestä.

Jäsenhakutilaisuus. Jäsenhaku on kerran vuodessa ja hakuaika päättyy lokakuun alkupuolella. Lautakunta käsittelee hakemukset marraskuun loppuun mennessä. Päätös ilmoitetaan kirjallisesti kaikille hakijoille noin kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Lautakunnan kaikkien viiden jäsenen on oltava paikalla tehtäessä päätöksiä; esteellisyystilanteessa noudatetaan soveltuvin osin hallintolain esteellisyyssäännöksiä. Tasatilanteessa (esim. äänestettäessä) ratkaistaan asia hakijan eduksi.

Uudelleen jäseneksi hyväksyminen. Eronnut tai maksamattoman jäsenmaksun takia erotettu varsinainen jäsen voi jatkaa aiempaa jäsenyyttään ilmoittautumalla hallitukselle ja suorittamalla mahdollisen maksamattoman jäsenmaksun. Eronnut tai maksamattoman jäsenmaksun takia erotettu kokelasjäsen voi jatkaa aiempaa kokelasjäsenyyttään ilmoittautumalla hallitukselle ja suorittamalla mahdollisen maksamattoman jäsenmaksun, jos kymmentä kalenterivuotta ei ole vielä kulunut siitä, kun hänet on hyväksytty kokelasjäseneksi.

 

Jäsenyyden ansioitumisperusteet

Kuvataiteilijan ammattipätevyyden hankkinut henkilö hyväksytään hakemuksesta kokelasjäseneksi. Kokelasjäsenyyteen riittää tällöin tutkintotodistus kuvataiteilijan ammattitutkinnon suorittamisesta suomalaisessa taidekoulussa, vähintään nelivuotinen tutkinto (kuvataiteen maisteri, taiteen maisteri (pääaine kuvataiteet), kuvataiteilija AMK tai Vapaa Taidekoulu). Tämän kohdan perusteella hakeva voi halutessaan toimittaa myös muut liitteet, jolloin lautakunta harkitsee häntä varsinaiseksi jäseneksi ja tekee päätöksen hakijan teosten taiteellisen tason ja muiden ansioiden perusteella.

Kuvataiteilijan ammattipätevyyttä vastaavat tiedot tai taidot hankkinut henkilö voidaan hakemuksesta hyväksyä kokelasjäseneksi ja kuvataiteilijana ansioitunut henkilö voidaan hakemuksesta hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi. Jäsenhakulautakunta tekee tällöin päätöksen hakijan teosten taiteellisen tason ja muiden ansioiden perusteella. Hakijan on liitettävä jäsenhakulomakkeeseen ansioluettelo, tutkintotodistus tai selvitys muulla tavalla hankituista vastaavista taidoista sekä näytekuvia teoksista. Jos hakijan tietojen ja taitojen katsotaan vastaavan kuvataiteilijan ammattipätevyyttä, hänelle tarjotaan kokelasjäsenyyttä. Jos hakijan ansioituminen on liiton säännöissä mainittujen ansioitumisen riittävyysvaatimusten mukainen, hänelle tarjotaan varsinaista jäsenyyttä. Muulla kuin kuvataiteilijan ammattitutkinnon perusteella jäsenyyttä hakevan ei tarvitse määritellä, kumpaa jäsenyyttä hakee: lautakunta päättää, kumpaa jäsenyyttä se tarjoaa hakijalle.

Ansioitumisperusteiden painotus. Lautakunta arvioi varsinaiseksi jäseneksi harkittavan hakijan hakemuksen painottaen eri ansioita. Teosnäytteiden taiteellisen tason ja muiden ansioiden suhde on 50/50. Hyväksyminen jäseneksi edellyttää vähintään 50/100 (lautakunnan jäsenten antamien pisteiden keskiarvon oltava yli 50). Tarkempi painotus eri ansioille on:

  1. Ammattipätevyys (taidekoulutus): 10
  2. Teosnäytteiden taiteellinen taso: 50
  3. Ansioluettelo (näyttelytoiminta, menestyminen taidekilpailussa, julkiset teokset, teokset taidekokoelmissa, palkinnot ja apurahat, muu ansioituminen kuvataiteilijana): 40

Yhteensä 100.

Jäsenhaun ansioitumisperusteet vuodelle 2019 on päätetty Taidemaalariliiton syyskokouksessa 30.11.2018.

 

Lisätietoja:

Jäsensihteeri / Jäsenhakulautakunnan sihteeri Johanna Lemettinen, puh. 044 722 0732 (ma, to–pe).