Jäseneksi hakeminen

JÄSENHAKU 2024

 

Vuoden 2024 JÄSENHAKU alkaa ma 26.8.2024 (klo 08.00) ja päättyy pe 4.10.2024 (klo 16.00). Hakeminen tapahtuu sähköisen hakujärjestelmän kautta. Linkki hakulomakkeeseen päivitetään tälle sivulle haun alkaessa.

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hakemus tulee olla lähetettynä tasan klo 16.00.00 mennessä. Lue hakuohjeet ennen lomakkeen täyttämistä.
Emme ota vastaan paperisia tai sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia. Ota tarvittaessa yhteyttä jäsenhakulautakunnan sihteeriin ( johanna.lemettinen(a)painters.fi ), jos sähköisen lomakkeen täyttämisessä on vaikeuksia.

Ohjeet hakemuksen tekemiseen ja sen liitteisiin

Usein kysytyt kysymykset


TAIDEMAALARILIITON JÄSENHAKUMENETTELY 2024


Yleistä jäsenyydestä ja jäsenhausta

Jäsenyystyypit. Taidemaalariliitossa on (varsinaisia) jäseniä ja kokelasjäseniä; varsinainen jäsenyys on pysyvä ja kokelasjäsenyys on voimassa 10 vuotta. Kokelasjäsen saa käyttää kaikkia liiton palveluita, mutta ei voi toimia liiton puheenjohtajana tai edustajana. Kokelasjäsenyyttä ei voi uusia. Kokelasjäsenen tulee olla hyväksytty varsinaiseksi jäseneksi viimeistään kokelasjäsenyyden kymmenentenä vuonna, tai jäsenyys päättyy.

Jäsenhakulautakunnan muodostavat viisi liiton syyskokouksen vuosittain valitsemaa liiton varsinaista jäsentä ja yksi kokelasjäsenten edustaja, jolla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Jäsenille ja kokelasjäsenelle valitaan varaedustajat. Liiton syyskokous päättää vuosittain jäsenhaussa seuraavana vuonna käytettävät tarkemmat ansioitumisen riittävyyden perusteet. Liiton hallitus päättää jäsenyydestä jäsenhakulautakunnan esityksestä.

Jäsenhakutilaisuus. Jäsenhaku on kerran vuodessa ja hakuaika päättyy lokakuun alkupuolella. Lautakunta käsittelee hakemukset marraskuun loppuun mennessä. Päätös ilmoitetaan kirjallisesti kaikille hakijoille noin kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisestä. Lautakunnan kaikkien viiden jäsenen on oltava paikalla tehtäessä päätöksiä; esteellisyystilanteessa noudatetaan soveltuvin osin hallintolain esteellisyyssäännöksiä. Tasatilanteessa (esim. äänestettäessä) ratkaistaan asia hakijan eduksi.

Uudelleen jäseneksi hyväksyminen. Eronnut tai maksamattoman jäsenmaksun takia erotettu varsinainen jäsen voi jatkaa aiempaa jäsenyyttään ilmoittautumalla kirjallisesti hallitukselle ja suorittamalla mahdollisen maksamattoman jäsenmaksun. Eronnut tai maksamattoman jäsenmaksun takia erotettu kokelasjäsen voi jatkaa aiempaa kokelasjäsenyyttään ilmoittautumalla kirjallisesti hallitukselle ja suorittamalla mahdollisen maksamattoman jäsenmaksun, jos kymmentä kalenterivuotta ei ole vielä kulunut siitä, kun hänet on hyväksytty kokelasjäseneksi. Lähetä kirjallinen ilmoitus jäsenyyden uusimisesta jäsenvastaavalle.


Jäsenyyden ansioitumisperusteet

Kuvataiteilijan ammattipätevyyden hankkinut henkilö hyväksytään hakemuksesta kokelasjäseneksi. Kokelasjäsenyyteen riittää tällöin tutkintotodistus kuvataiteilijan ammattitutkinnon suorittamisesta suomalaisessa taidekoulussa (kuvataiteen kandidaatti, kuvataiteen maisteri, taiteen kandidaatti pääaineena kuvataiteet, taiteen maisteri pääaineena kuvataiteet, kuvataiteilija AMK tai Vapaan Taidekoulun nelivuotinen tutkinto). Tämän kohdan perusteella hakeva voi halutessaan toimittaa myös muut liitteet, jolloin lautakunta harkitsee häntä varsinaiseksi jäseneksi ja tekee päätöksen hakijan teosten taiteellisen tason ja muiden ansioiden perusteella.

Suoraan kokelasjäseneksi voidaan hyväksyä myös EU-alueen korkeakoulussa kuvataiteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon (Bachelor of Fine Arts, Master of Fine Arts) suorittaneet kuvataiteilijat, jotka toimivat kuvataiteilijoina Suomessa. Suoraan kokelasjäseneksi voidaan hyväksyä myös muualla kuin EU-alueen korkeakoulussa kuvataiteen maisterin tutkinnon (Master of Fine Arts) suorittaneet kuvataiteilijat, jotka toimivat kuvataiteilijoina Suomessa.

Ison-Britannian kohdalla hyväksytään myös kandidaatin tutkinto, kun se on suoritettu ennen 1.1.2021 (eroaminen EU:sta).

Tutkintotodistus: Tutkintotodistuksen tulee olla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, ja jos ei, hakijan on käännettävä todistus suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi valtuutetulla kääntäjällä. Jos hakija on valmistunut EU-alueen yliopistosta, hakijalla on oikeus saada korkeakoulustaan englanninkielinen tutkintoliite. Lisätietoa tutkintotodistuksen liitteestä: https://education.ec.europa.eu/fi/tutkintotodistuksen-liite-diploma-supplement

Kuvataiteilijan ammattipätevyyttä vastaavat tiedot tai taidot hankkinut henkilö voidaan hakemuksesta hyväksyä kokelasjäseneksi ja kuvataiteilijana ansioitunut henkilö voidaan hakemuksesta hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi. Jäsenhakulautakunta tekee tällöin päätöksen hakijan teosten taiteellisen tason ja muiden ansioiden perusteella. Hakijan on liitettävä jäsenhakulomakkeeseen ansioluettelo, tutkintotodistus tai selvitys muulla tavalla hankituista vastaavista taidoista sekä näytekuvia teoksista. Jos hakijan tietojen ja taitojen katsotaan vastaavan kuvataiteilijan ammattipätevyyttä, hänelle tarjotaan kokelasjäsenyyttä. Jos hakijan ansioituminen on liiton säännöissä mainittujen ansioitumisen riittävyysvaatimusten mukainen, hänelle tarjotaan varsinaista jäsenyyttä. Muulla kuin kuvataiteilijan ammattitutkinnon perusteella jäsenyyttä hakevan ei tarvitse määritellä, kumpaa jäsenyyttä hakee: lautakunta päättää, kumpaa jäsenyyttä se tarjoaa hakijalle.

Ansioitumisperusteet: Lautakunta arvioi varsinaiseksi jäseneksi harkittavan hakijan hakemuksen painottaen eri ansioita.

  1. Ammattipätevyys (taidekoulutus)
  2. Teosnäytteiden taiteellinen taso
  3. Ansioluettelo (näyttelytoiminta, menestyminen taidekilpailussa, julkiset teokset, teokset taidekokoelmissa, palkinnot ja apurahat, muu ansioituminen kuvataiteilijana)

Jäsenhaun ansioitumisperusteet vuodelle 2024 on päätetty Taidemaalariliiton syyskokouksessa 24.11.2023.

 

Lisätietoja:

Jäsen- ja tiedotusvastaava / Jäsenhakulautakunnan sihteeri Johanna Lemettinen, johanna.lemettinen(at)painters.fi, puh. 044 722 0732 (ma, to–pe).