Taidemaalariliiton strategia 2020–2025

Taidemaalariliiton visio

Taidemaalariliitto on taidemaalareiden tukena ja lisää toiminnallaan kuvataiteilijoiden arvostusta yhteiskunnassa. Taidemaalariliiton toiminnan tavoitteena on, että kuvataiteilijan on mahdollista harjoittaa ammattiaan siten, että siitä saa toimeentulon.

Taidemaalariliitto on

 • aktiivinen ja osallistuva
 • kollegiaalinen
 • yhteiskunnallisesti keskusteleva ja vaikuttava
 • uuta kokeileva ja toiminnan jatkuvuutta kunnioittava

Taidemaalariliiton toiminta

 • tuo esille maalaustaidetta, lisää maalaustaiteen tunnettuutta ja kasvattaa yleisöjä
 • on tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden taiteilijajärjestöjen kanssa
 • toiminnallaan lisää kuvataiteilijoiden arvostusta yhteiskunnassa
 • kunnioittaa maalaustaiteen perinteitä tulevaan katsoen
 • on vetovoimaista uusille kuvataiteilijasukupolville


Taidemaalariliiton arvot

 

 •  Taiteilijalähtöisyys
 • Taiteen vapaus ja itseisarvo
 • Ammattimaisuus
 • Moniäänisyys ja keskustelevuus
 • Demokraattisuus
 • Tasa-arvoisuus
 • Yhteistyö


Taidemaalariliiton yhteiskunnallinen tehtävä

 

 • Kuvataiteen ja erityisesti maalaustaiteen esille tuominen
 • Kuvataiteilijoiden toimintaedellytysten parantaminen
 • Taidemaalareiden tukeminen ammatin harjoittamisessa

 

Toiminnan kehittämisen painopistalueet ja tavoitteet vuoteen 2025 mennessä

I EDUNVALVONTA JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN

Taidemaalariliitto tekee edunvalvontatyötä ja yhteiskunnallista vaikuttamista sekä itse, että yhteistyössä muiden taiteilijajärjestöjen kanssa. Taidemaalariliitto määrittelee neljän vuoden välein omat hallitusohjelmatavoitteensa ja edistää niiden toteutumista meneillään olevan hallituskauden aikana. Taidemaalariliiton edustajat toimivat aktiivisesti Suomen Taiteilijaseurassa. Tavoitteena on, että kuvataiteilijoiden edunvalvontatyö vahvistuu. Edunvalvontatyön tavoitteena on taidemaalareiden toimintaedellytysten ja toimeentulon parantaminen.

Ei ole yhtä tapaa toimia kuvataiteilijana. Taiteilija saattaa liikkua työntekijän, työttömän, yrittäjän, apurahansaajan ja työnantajan statusten välillä – näiden pitäisi olla paremmin yhteen sovitettavissa, jotta kuvataiteilija ei jää sosiaaliturvan väliinputoajaksi. Näin ollen tarvitaan samanaikaisesti erilaisia kuvataiteilijan toimintaedellytysten kehittämistoimenpiteitä. Taidemaalariliitto tarjoaa jäsenilleen tietoa ja koulutusta erilaisista tavoista toimia kuvataiteilijana.

II JÄSENPALVELUT

Taidemaalariliitto tuottaa taidemaalarin ammatin harjoittamisessa tarvittavat keskeiset palvelut ja on siten erittäin tärkeä koko taidemaalareiden ammattikunnalle


Strategiakaudella kehitettävät jäsenpalvelut:

 • Jäsentoiminta, jäsentiedotus-, koulutus- ja neuvontapalvelut.
 • Oikeudellinen neuvonta ja -koulutus
 • Näyttelytoiminta
 • Teosvälitys
 • Taiteilijatarvikevälitys

Taidemaalariliitto on aloitteellinen yhteistyössä muiden kuvataiteen kentän toimijoiden kanssa erilaisten yhteistyömuotojen kehittämisessä.