Nordic Painting

Nordic Painting 2022

Nordic Painting on yhteistyöprojekti Taidemaalariliiton ja Nordisk Kulturkontaktin välillä. Vuonnan 2022 toteutetaan yhteistyönäyttely teeman Nordic Painting alla.

Vuonna 2022 yhteistyömaa on Norja ja yhteistyöorganisaationa toimii Landsforeningen Norske Malere (LNM). Avoimen näyttelyhaun kautta kutsutaan sekä Taidemaalariliiton että LNM:n jäsentaiteilijoita hakemaan mukaan vuoden 2022 Nordic Painting -yhteisnäyttelyyn, joka toteutetaan Helsingissä 2.–20.11.2022. Näyttely toteutetaan kahdessa paikassa: Taidemaalariliiton tm•galleriassa sekä Nordisk Kulturkontaktin näyttelytiloissa Suomenlinnassa.

Näyttelyyn valitaan kaksi taiteilijaa Norjasta ja kaksi Suomesta. Taiteilijavalinnat tekee yhteistyöhankkeen jury, jossa on edustus kaikista kolmesta yhteistyökumppaniorganisaatiosta. Taiteilijavalinnat näyttelyyn tekee jury, jonka jäsenet ovat: vanhempi erityisasiantuntija ja kuvataiteilija Annika Bergvik-Forsander (Nordisk Kulturkontakt), toiminnanjohtaja Randi Thommessen (LNM), kuvataiteilija Maiken Stene (LNM), toiminnanjohtaja Alina Mänttäri (Taidemaalariliitto) ja kuvataiteilija Sampo Apajalahti (Taidemaalariliitto).

Suomi-Norja yhteistyönäyttelyyn 2022 valitut taiteilijat:

Suomenlinna – Kultur Kontaktin tilat:

  • Rautiainen, Satu (FIN)
  • Brændsrød, Espen (NOR)

tm•galleria:

  • Toogood, Ingrid (NOR)
  • Toivanen, Meri (FIN)

Tietoa yhteistyökumppaneista:

Nordisk Kulturkontakt (Pohjoismainen kulttuuripiste) on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen laitos. Sen tavoitteena on olla aloitteellinen ja tukea kulttuurialan pohjoismaista yhteistyötä sekä vahvistaa pohjoismaiseen nykytaiteen ja kulttuurin tunnettavuutta sekä Suomessa että muissa pohjoismaissa. Nordisk Kulturkontaktin rooli projektissa Nordic Painting on toimia rahoittajana Suomessa vierailevien pohjoismaisten taiteilijoiden osalta.

Landsforeningen Norske Malere (LNM) on valtakunnallinen ammatillinen järjestö taidemaalauksen parissa työskenteleville norjalaisille kuvataiteilijoille. LNM perustettiin vuonna 1968 taidemaalareiden etuja edistämään. LMN on yksi valtakunnallisen Norske Billedkunstnere (NBK) -kattojärjestön jäsenjärjestöistä. LNM:lla on tällä hetkellä yli 600 jäsentä. LNM ylläpitää galleriaa Oslon keskustassa. Galleriassa nähdään vuosittain 9 näyttelyä, jotka edustavat monipuolisesti norjalaista nykymaalaustaidetta. Lisäksi gallerialla on erillinen myyntikokoelma, jossa on nähtävillä teoksia vuoden ympäri.