Ohjeet jäsenhakemuksen tekemiseen ja liitteisiin

Sähköinen hakemus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, koska lomake voi olla ruuhkainen viimeisenä päivänä. Hakemuslomakkeessa valitaan ensin se, millä hakuvaihtoehdolla on hakemassa, minkä jälkeen järjestelmä opastaa oikeiden tietojen ja liitteiden antamiseen. Kaikki liitteet tulee toimittaa alla olevien ohjeiden mukaisesti ja tiedostot nimetä muotoon ”asiakirjan nimi_Sukunimi_Etunimi” (esim. ansioluettelo_Virtanen_Matti). Kuvatiedoston (portfolio) maksimikoko on 6 Mt. Puutteellisia tai virheellisiä tietoja antaneiden hakemuksia ei käsitellä.

Teknisiä ohjeita sähköiseen hakemukseen. Hakemuksen voi keskeyttää ja jatkaa myöhemmin. Sähköisen hakemuksen voi myös sen lähettämisen jälkeen tallentaa tai tulostaa (järjestelmä antaa linkin sen tekemiseen). Sähköinen hakemus tulee tehdä pöytäkoneella, lomake ei välttämättä toimi kunnolla tabletin tai kännykän kanssa. Jos järjestelmä ei anna palata takaisin aiemmin aloitettuun hakemukseen, kannattaa kokeilla tyhjentää selaimesta selaushistoria.

Hakuajan päättyessä sähköinen hakulomake sulkeutuu.

Kaikki ohjeet ja usein kysytyt kysymykset kannattaa lukea huolellisesti läpi ennen hakemuksen tekemistä.

Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Taidemaalariliiton toimistoon:
jäsenvastaava Johanna Lemettinen, puh. 044 722 0732, johanna.lemettinen(a)painters.fi (ma, to, pe)

Usein kysytyt kysymykset


Hakuvaihtoehdot:

  1. En ole (ollut) kokelasjäsen ja haen kokelasjäsenyyttä kuvataiteilijan ammattitutkinnon perusteella (liitteet 1A+4)
  2. En ole (ollut) kokelasjäsen ja haen kokelas- / varsinaista jäsenyyttä (liitteet 1–4)
  3. Olen kokelasjäsen ja haen varsinaista jäsenyyttä  (liitteet 1–3)
  4. Olen ollut kokelasjäsen ja haen varsinaista jäsenyyttä (liitteet 1–4).

Liitteet:

1. Taidekoulutus

Hakemuksen liitteenä on oltava tutkintotodistus tai selvitys vastaavista tiedoista ja taidoista. Alkuperäisen todistuksen kaikki sivut skannataan yhdeksi tiedostoksi, joka nimetään muotoon ”asiakirjan nimi_Sukunimi_Etunimi” (esim. tutkintotodistus_Virtanen_Matti) ja ladataan järjestelmään. Tutkintotodistuksen tulee olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. Jos olet kadottanut todistuksesi, pyydä oppilaitoksesi opintotoimistosta kopio todistuksesta.

A. Tutkintotodistus suoritetusta kuvataiteilijan ammattikoulutuksesta suomalaisessa taidekoulussa (kuvataiteen kandidaatti, kuvataiteen maisteri, taiteen kandidaatti pääaineena kuvataiteet, taiteen maisteri pääaineena kuvataiteet, kuvataiteilija AMK tai Vapaan Taidekoulun nelivuotinen tutkinto) tai tutkintodistus EU-alueen korkeakoulussa kuvataiteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon suorittamisesta (Bachelor of Fine Arts / Master of Fine arts) tai tutkintotodistus muualla kuin EU-alueen korkeakoulussa kuvataiteen maisterin tutkinnon suorittamisesta (Master of Fine Arts) tai
B. Todistus muusta kotimaisesta tai ulkomaisesta taidekoulutuksesta ja selvitys opintojen sisällöistä / vastaavuudesta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tai
C. Kirjallinen selvitys siitä, miten hakija muulla tavoin on saavuttanut vastaavan ammattipätevyyden (esim. keskeneräiset tai lyhyemmät taideopinnot ja itseoppineet).

HUOM. Vain vaihtoehdon A edellytykset täyttävät hakijat hyväksytään pelkän tutkintotodistuksen nojalla kokelasjäseniksi. Kohtien B tai C perusteella hakevien tulee toimittaa myös muut liitteet.

2. Ansioluettelo (max. 2 sivua)

Ansioluettelossa tulee olla eriteltynä hakijan taidekoulutus ja näyttelytoiminta. Näyttelytoiminta tulee jaotella yksityis-, ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin. Näyttelyistä ilmoitetaan vuosi, näyttelypaikka ja paikkakunta. Näyttelyt luetellaan uusimmasta varhaisempaan.

Muuta ansioitumista kuvataiteilijana ilmentävät mm. menestyminen valtakunnallisessa tai kansainvälisessä taidekilpailussa, taiteelliseen toimintaan saadut apurahat ja stipendit, taiteilijan toteuttamat julkiset teokset ja teokset merkittävissä taidekokoelmissa. Julkisista teoksista tulee mainita teoksen sijainti, valmistustapa, tilaaja ja valmistusvuosi. Yhteisnäyttelyt, taidekilpailut yms. on merkittävä ansioluetteloon niiden virallisilla nimillä. Ansioluetteloon hakija voi merkitä myös tiedot muusta toiminnasta kuvataiteilijana, esim. muut taideopinnot, toiminta taiteilijaryhmissä, taiteilijajärjestöissä, asiantuntijana, taideopettajana jne. Jos ansioluettelossa mainittu liittyy hakijan opintoihin, tulee siitä olla myös maininta.

Lehtileikkeitä, arvosteluja tai artikkeleita ei tule liittää hakemukseen. Ansioluettelo ladataan sähköiseen järjestelmään .pdf-tiedostona, joka nimetään muotoon ”ansioluettelo_Sukunimi_Etunimi” (esim. ansioluettelo_Virtanen_Matti.pdf). Malli selkeästä ansioluettelosta: ansioluettelo_Sukunimi_Etunimi

3. Näytekuvat (10 kpl) ja teostiedot

Hakemukseen liitetään kymmenen näytekuvaa sekä teostiedot (teoksen nimi, koko, tekniikka ja valmistumisvuosi) yhtenä pdf-tiedostona. Nimeä tiedosto nimesi mukaan: ”portfolio_Sukunimi_Etunimi.pdf”. Tiedosto saa olla enintään 6 Mt kokoinen. Ohjeet pdf-tiedoston tekoon: https://helpx.adobe.com/fi/acrobat/using/merging-files-single-pdf.html

Vähintään yhden näytekuvan tulee olla näyttelykuva, jolloin teosten mittasuhteet ja niiden taiteellinen viitekehys ovat paremmin hahmotettavissa. Näytekuvia saa olla yhteensä korkeintaan kymmenestä eri teoksesta. Teokset eivät saa olla viittä vuotta vanhempia (v. 2019–2024). Näytekuvien tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus.

4. Käsittelykulun kuitti

Hakemuksen käsittelykulu 50 euroa suoritetaan Nooa-pankkiin Taidemaalariliiton tilille FI79 4405 2020 0239 57 (viitenumero ilmoitetaan hakuajan alkaessa). Hakijan tulee vahvistaa hakulomakkeessa maksaneensa käsittelykulun.

Kun maksat käsittelykulun, käytä viitenumeroa – älä kirjoita viestikenttään mitään. Jos joku maksaa tililtään puolestasi käsittelykulun, ilmoita siitä Taidemaalariliiton jäsenvastaavalle sähköpostilla: johanna.lemettinen(at)painters.fi

HUOM. Käsittelykuluja ei peritä varsinaiseksi jäseneksi hakevalta kokelasjäseneltä (jäsenyys oltava voimassa hakuhetkellä).