Finnish Painters

Finnish Painters -projekt

Projektet Finnish Painters främjar finländska målares internationella synlighet och nätverkande samt öppenheten för tillgång till internationella aktiviteter. Målet med projektet är ett utrymme där finsk samtidskonst och måleri är internationellt erkänd och efterfrågad.

Målarförbundet och Finnish Painters -projektet lanserade webbplatsen finnishpainters.fi i samband med Supermarket Art Fair i Stockholm i oktober 2021. Sajten lyfter fram finska målare och mångfalden av måleri och fungerar som en kanal mellan internationella konstproffs och finska samtida målare. Det är den första engelskspråkiga sajten som presenterar finländska målare i stor utsträckning men på ett kurerat sätt. Sajten publiceras av totalt 50 konstnärer, som kan bläddras efter namn, konstteman, ålder och bostadsort. På hemsidan kan besökarna tagga sina favoritkonstnärer och konstverk och göra egna samlingar på detta sätt. Målarna som visas på webbplatsen är kurerade av medlemmar i Målarförbundet. Tjänsten är gratis för alla deltagare.

Förutom konstnärspresentationer publicerar webbplatsen texter om finskt måleri och målare från både finländska och utländska företrädare för konstområdet. Den första artikeln som publiceras på webbplatsen är en essä av Leevi Haapala, chef för Museet för nutidskonst Kiasma, där han diskuterar de faktorer som bestämmer finländska målare och måleri.

Förutom att publicera och underhålla Finlands målares webbplats kommer projektet att utveckla stödtjänster för medlemmar i Målarförbundet och knyta kontakter med både finländska och utländska aktörer inom bildkonstområdet.

Målareförbundet är en rikstäckande förening av professionella målare. Föreningen arbetar för att förbättra bildkonstnärernas yrkesmässiga och sociala intressen och för att främja synlighet och uppskattning av bildkonsten. Ett av målen för Målarförbundet är att öka det internationella erkännandet och efterfrågan på finsk samtidskonst och måleri. Webbplatsen för finska målare har implementerats med hjälp av Saastamoinen stiftelsen.

Länk till hemsidan: https://finnishpainters.fi

 

Mer information:
Projektdesigner Saija Koponen
Direktör Alina Mänttäri
Målarförbundet

[email protected]
+358 44 766 4504

https://finnishpainters.fi

https://saastamoinenfoundation.fi

 

Konstnärer:  Malin Ahlsved , Sampo Apajalahti, Stig Baumgartner, Eeva-Riitta Eerola, Matilda Enegren, Elina Försti, Jussi Goman, Kanto Hanna, Taru Happonen, Sami Havia, Hannaleena Heiska, Kaija Hinkula, Eveliina Hämäläinen, Lotta Ingman, Lasse Juuti, Arto Korhonen, Jukka Korkeila, Teemu Korpela, Sami Lukkarinen, Emma Luukkala, Raija Malka, Heikki Marila, Tiina Mielonen, Katri Mononen, Jarmo Mäkilä, Rauha Mäkilä, nabbteeri, Reima Nevalainen, Jussi Niva, Tiina Elina Nurminen, Sara Orava, Eeva Peura, Raisa Raekallio och Misha del Val, Matti Rantanen, Satu Rautiainen, Anna Retulainen, Nina Roos, Sirkku Rosi, Stiina Saaristo, Elsa Salonen, Jukka Siikala, Alina Sinivaara, Joel Slotte, Katja Tukiainen, Kirsti Tuokko, Anna Tuori, Marianna Uutinen, Kari Vehosalo, Mirimari Väyrynen, Jenni Yppärilä