Lausunto kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän raportista

Taidemaalariliitto antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän raportista

Taidemaalariliitto on jättänyt lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle kulttuurialan tulevaisuutta ja koronapandemian jälkeistä jälleenrakennustarvetta käsitelleen työryhmän raportista siihen sisältyvine toimenpide-esityksineen. Lausunnosta on päättänyt liiton hallitus.

Kulttuurialan tulevaisuustyöryhmän raportin tavoitteena on vaikuttaa erityisesti vuonna 2023 alkavaan hallituskauteen. Työryhmän raportti sekä lausunnoista tehtävä kooste ovat aineistoa eduskuntavaaleihin valmistautuville ja myöhemmin erityisesti seuraavan hallituksen muodostaville ja hallitusohjelman kirjoittaville puolueille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt lausuntopyynnön koskien Kulttuurin tulevaisuustyöryhmän raporttia. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää näkemyksiä kulttuurialan tulevaisuutta ja koronapandemian jälkeistä jälleenrakennustarvetta käsitelleen työryhmän raportista siihen sisältyvine toimenpide-esityksineen.

Raportti on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-764-2

Taidemaalariliitto korosti lausunnossaan erityisesti seuraavia asioita:

  • Kuvataiteen rahoituksen nosto. Taiteen alojen välinen tasapuolisuus ei tällä hetkellä toteudu. Esimerkiksi visuaalisten taiteenalojen osuus valtion kulttuuribudjetista on tällä hetkellä vain 1 % (15,6 M€), taide- ja yhdistelmämuseoiden osuus mukaan laskettunakin 4 %. Vastaavasti esimerkiksi esittävän taiteen rahoitus on 20 %.
  • Apurahojen määrä. Ministeriön raportin toimenpiteissä ehdotettu apurahojen määrän nosto on määrällisesti täysin riittämätön.
  • Apurahojen taso. Taiteilija-apurahojen taso on jäänyt jälkeen suomalaisten ansiokehityksestä.
  • Reilun taiteen periaatteet. Näyttelypalkkiomallin rahoitus tulisi vakiinnuttaa pysyväksi osaksi valtion vuosittaista menokehystä. Museoiden lisäksi näyttelypalkkiomalli tulee laajentaa taidegallerioihin. Näyttelypalkkioiden kustannukset tulisi huomioida määriteltäessä kuntien kulttuuribudjetteja sekä taidealan yhteisöjen toiminta-avustusten tasoja.