Taidemaalariliiton tiedote uusista näyttelysopimus- ja korvauskäytännöistä (1.3.2016)

Uudet suositukset näyttelysopimus- ja korvauskäytännöistä oikeansuuntaisia

 

Taidemaalariliitto kiittää opetus- ja kulttuuriministeriön asettamaa työryhmää sen antamista suosituksista hyviksi sopimus- ja korvauskäytännöiksi taidenäyttelyiden järjestämisessä (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:4). Ministeriön asettama työryhmä suosittelee mm., että museot ja muut näyttelyjärjestäjät sopivat kuvataiteilijan kanssa näyttelyyn liittyvistä vastuukysymyksistä kirjallisesti ja että ne maksaisivat taiteilijalle palkkion tämän tekemästä työstä.

Taidemaalariliiton mielestä on tärkeää, että kuvataiteilijan työtä pidetään työryhmän loppuraportissa ammattimaisena työnä, josta kuuluu tehdä sopimus ja saada korvaus. Tällä hetkellä vain erittäin harvat ammattikuvataiteilijat saavat korvauksen näyttelyistään huolimatta siitä, että niitä järjestävät museot saavat tehtäväänsä valtiontukea. Taidemaalariliitto toivoo, että suositukset auttavat parantamaan kuvataiteilijoiden, tällä hetkellä heikoimmin toimeentulevan taiteilijaryhmän, toimeentuloa.

Loppuraportissa keskityttiin museoissa järjestettäviin näyttelyihin, mutta huomioitiin myös järjestöjen taidegallerioissa pidettävät näyttelyt. Työryhmän mukaan tulevaisuudessa järjestöjen valtionavustuksia aiotaan kehittää siihen suuntaan, että niitä saavan näyttelyjärjestäjän ei tulisi periä näyttelyiden kustannuksia taiteilijalta.

Taidemaalariliitto valtakunnallisena taiteilijajärjestönä ylläpitää taidegalleriaa, jolla pyritään ensisijaisesti edistämään taidemaalauksen asemaa ja tuomaan esille kiinnostavia taiteilijoita. Tämän vuoksi Taidemaalariliitto saa näyttelytoimintaansa valtionavustusta. Taidemaalariliitto kohdistaa jo nykyisellään suurimman osan näyttelytoiminnan valtionavustuksesta suoraan taiteilijoille alentamalla taiteilijoiden maksamaa gallerian tilavuokraa. Liitto myös tekee taiteilijoiden kanssa aina kirjalliset sopimukset, joissa määritellään osapuolten vastuunjako. Ammattikuvataiteilijoista koostuva näyttelytoimikunta valitsee näyttelynpitäjät taiteellisten ansioiden perusteella ja siten osaltaan edistää taiteilijoiden tunnettuutta.

Työryhmän kokoonpanossa ei ollut yhtään valtionavustusta saavan, säännöllistä näyttelytoimintaa järjestävän taiteilijajärjestön suoraa edustajaa. Heitä ei myöskään kuultu missään vaiheessa työryhmän toimintaa, huolimatta siitä, että työryhmässä oli mukana sekä Suomen Taiteilijaseuran että Galleristit ry:n edustaja. Taidemaalariliitto toivoo tämän korjaantuvan asian jatkokäsittelyssä.

Taiteen edistämiseksi ja taiteilijoiden aseman parantamiseksi Taidemaalariliitto pitää siis tärkeänä, että valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen näyttelytoimintaa tuetaan jatkossakin.

Lisätiedot:

Taidemaalariliitto ry, www.painters.fi
Puheenjohtaja Maaria Märkälä, p. 040 725 7839, maaria.markala(at)painters.fi
Toiminnanjohtaja Anna Koivusalo, p. 09 6811 0568, anna.koivusalo(at)painters.fi

Päivitetty 9.3.2016.