Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Finnish Painters -hanketta

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Taidemaalariliiton Finnish Painters -hanketta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Taidemaalariliitolle 70 000 euron suuruisen erityisavustuksen Finnish Painters -hankkeen toiminnan kehittämiseen ja vaikuttavuuden arviointiin. Avustuksen käyttöaika on 1.10.2023–31.12.2024.

Avustus mahdollistaa Finnish Painters -hankkeen henkilökuntaresurssien sekä markkinointi-, tiedotus- ja verkostoitumistoiminnan kasvattamisen, tarpeen mukaan tehtävät konsultaatiohankinnat, hankkeen taiteilijoiden kuraattoritapaamisten ja näyttelyn järjestämisen sekä ohjeita ja toimintamalleja kuvataiteilijan kansainväliseen toimintaan liittyen.

Vuoden 2024 lopussa tehdään arvio Finnish Painters -hankkeen pilotointikauden vaikutuksista ja päätökset tulevaisuuden toimista. Jos hanketta päätetään jatkaa, tehdään suunnitelmat seuraaville vuosille hankkeen tuloksia hyödyntäen. Jos hanketta ei jatketa, toimivat tulokset Taidemaalariliiton muun toiminnan tukena. Jatkopäätöksestä riippumatta hankkeessa tehty työ hyödyttää kaikkia Taidemaalariliiton jäseniä; Hankkeen taiteilijoiden kanssa kehitettyjä toimintamalleja ja tukipalveluja skaalataan koko liiton jäsenkuntaa koskeviksi palveluiksi.

Teos: Emma Luukkala, Smiley, öljy pellavalle, 106 x 93 x 4 cm, 2023. Kuvaaja: Emma Luukkala

Finnish Painters -hanke kehittää suomalaisten taidemaalareiden kansainvälistä toimintaa ja näkyvyyttä, toimintaan mukaan pääsyn avoimuutta, taiteilijoiden tukipalveluja sekä taiteilijoiden ja muun taidekentän välisiä uusia kontakteja ja toimintamalleja. Hanke tekee yhteistyötä sekä suomalaisten että ulkomaisten kuvataidekentän toimijoiden kanssa. Osana Finnish Painters -hanketta Taidemaalariliitto ylläpitää finnishpainters.fi -verkkosivustoa, joka tuo esiin suomalaisia taidemaalareita ja maalauksen monimuotoisuutta sekä toimii kanavana kansainvälisten taiteen ammattilaisten ja suomalaisten nykymaalarien välillä. Sen toiminta on epäkaupallista ja palvelu on ilmainen kaikille osallistujille. Sivusto edustaa yli kahdeksaakymmentä Taidemaalariliiton jäsenten joukosta vertaisarvioinnin menetelmin kuratoitua taiteilijaa. Se on ensimmäinen englanninkielinen sivusto, joka esittelee suomalaisia taidemaalareita laajasti, mutta kuratoidusti. Sivusto julkaistiin lokakuussa 2021, joka käynnisti Finnish Painters -hankkeen kolmivuotisen pilotointikauden. Finnish Painters -hanke on saanut rahoitusta Saastamoisen säätiöltä (2021, 2022, 2023) ja Suomen Kulttuurirahastolta (2023).

Taidemaalariliitto on valtakunnallinen ammattitaidemaalareiden järjestö. Liitto työskentelee kuvataiteilijoiden ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi sekä kuvataiteen näkyvyyden ja arvostuksen edistämiseksi. Yksi Taidemaalariliiton toiminnan tavoitteista on suomalaisen nykykuva- ja maalaustaiteen kansainvälinen tunnustuksen ja kysynnän kasvu.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa Suomen koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Taidemaalariliiton Finnish Painters -hankkeelle myönnetty avustus on osa OKM:n jakamia erityisavustuksia visuaalisten taiteiden, arkkitehtuurin sekä muotoilun kehittämishankkeisiin.

Myönnetyillä avustuksilla edistetään visuaalisen taiteen, arkkitehtuurin ja muotoilun aloilla opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitteita. Tavoitteena on vahvistaa visuaalisen taiteen, arkkitehtuurin ja muotoilun alan rakenteita tukemalla toimijoiden välistä yhteistyötä sekä hyvien käytäntöjen levittämistä ja sitä kautta osaltaan laajentaa alan taiteilijoiden ansaintamahdollisuuksia.

Lisätietoa:

Tuottaja Saija Koponen
Finnish Painters -hanke
Taidemaalariliitto

saija.koponen(a)painters.fi
+358 (0)44 722 0734

finnishpainters.fi