Taidemaalariliiton tm•galleria ottaa käyttöön näyttelypalkkiot

Taidemaalariliiton tm•galleria ottaa käyttöön näyttelypalkkiot

TIEDOTE

Vapaa julkaistavaksi 29.3.2022

Taidemaalariliitto on päättänyt ottaa käyttöön näyttelypalkkiot näyttelyä pitäville taiteilijoille.

Näyttelypalkkio tarkoittaa taiteilijalle maksettavaa korvausta näyttelyn eteen tehdystä työstä, kuten esimerkiksi näyttelyn ripustuksesta, taideteosten kuljetuksesta ja näyttelyn viestintään osallistumisesta.

Näyttelypalkkiot maksetaan vuoden 2022 alusta lähtien eli ne koskevat kaikkia tämän vuoden näyttelynpitäjiä sekä tulevien vuosien näyttelyiden taiteilijoita. Tm•galleriassa luovuttiin taiteilijoilta perittävistä näyttelyvuokrista vuoden 2021 alussa. Näyttelypalkkion käyttöönotto pohjautuu opetus- ja kulttuuriministeriön Ehdotukseen näyttelypalkkiojärjestelmäksi (opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:39). Tässä työryhmän loppuraportissa ehdotettavissa palkkiotasoissa lähtökohtana on 2–3 kuukauden mittaiset museonäyttelyt.

Taidemaalariliiton tm•galleriassa maksettavan näyttelypalkkion suuruus pohjautuu Taidemaalariliiton kattojärjestön Suomen Taiteilijaseuran soveltamissuositukseen. Suomen Taiteilijaseura jäsenjärjestöineen on yhdessä sopinut soveltamissuosituksesta, jolla määritellään laskennallinen malli ministeriön työryhmän ehdotusten soveltamiseksi gallerianäyttelyille, jotka ovat yleensä museonäyttelyitä lyhyempiä ja pienempiä. Tämän soveltamissuosituksen mukaisesti maksettavan näyttelypalkkion suuruus on riippuvainen näyttelytilan koosta, näyttelyn kestosta ja taiteilijamäärästä. Esimerkiksi kolmen viikon yksityisnäyttelyssä tm•galleriassa näyttelypalkkio on 624 euroa.

Näyttelypalkkioiden käyttöönotto on iso periaatteellinen askel, jonka myötä Taidemaalariliitto haluaa olla suunnannäyttäjä kehitettäessä taidekentän käytänteitä. Tavoitteena on, että ajan myötä taidekentällä muuttuu itsestäänselvyydeksi maksaa kuvataiteilijalle näyttelyn eteen tehdystä työstä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Ehdotus näyttelypalkkiojärjestelmäksi: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163340

 

Lisätietoa:

Taidemaalariliiton toiminnanjohtaja
Alina Mänttäri
puh. 044 766 4504
alina.manttari(a)painters.fi

Taidemaalariliiton hallituksen puheenjohtaja
Siiri Haarla
puh. 040 725 7839
siiri.haarla(a)painters.fi