Jatkorahoitus Saastamoisen säätiöltä Finnish Painters -hankkeelle

Saastamoisen säätiöltä jatkorahoitusta Taidemaalariliiton Finnish Painters -hankkeelle

Tiedote 25.2.2022

Saastamoisen säätiö on myöntänyt Taidemaalariliiton Finnish Painters -hankkeelle 20 000 euron suuruisen apurahan vuodelle 2022. Rahoitus on jatkoa Saastamoisen säätiön vuonna 2021 myöntämälle apurahalle, joka mahdollisti Finnish Painters -hankkeen käynnistämisen. Hanke kehittää suomalaisten taidemaalareiden kansainvälistä toimintaa ja näkyvyyttä, toimintaan mukaan pääsyn avoimuutta, taiteilijoiden tukipalveluja sekä taiteilijoiden ja muun taidekentän välisiä uusia kontakteja ja toimintamalleja. Hanke tekee yhteistyötä sekä suomalaisten että ulkomaisten kuvataidekentän toimijoiden kanssa. Finnish Painters  -hankkeen tavoitteena on tila, jossa suomalainen nykykuva- ja maalaustaide on kansainvälisesti tunnustettua ja kysyttyä.

Osana Finnish Painters –hanketta Taidemaalariliitto ylläpitää finnishpainters.fi -verkkosivustoa, joka tuo esiin suomalaisia taidemaalareita ja maalauksen monimuotoisuutta sekä toimii kanavana kansainvälisten taiteen ammattilaisten ja suomalaisten nykymaalarien välillä.  Se on ensimmäinen englanninkielinen sivusto, joka esittelee suomalaisia taidemaalareita laajasti, mutta kuratoidusti. Sivusto on julkaistu viidenkymmenen Taidemaalariliiton jäsenten joukosta kuratoidun taiteilijan kokonaisuudella, Taiteilijaesittelyjen lisäksi sivustolla julkaistaan suomalaista taidemaalausta ja taidemaalareita käsitteleviä tekstejä sekä suomalaisilta että ulkomaisilta taidekentän edustajilta. Vuonna 2022 sivustolle lisätään taiteilijoita Taidemaalariliiton jäsenten joukosta.

Taidemaalariliitto on valtakunnallinen ammattitaidemaalareiden järjestö. Liitto työskentelee kuvataiteilijoiden ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi sekä kuvataiteen näkyvyyden ja arvostuksen edistämiseksi. Yksi Taidemaalariliiton toiminnan tavoitteista on suomalaisen nykykuva- ja maalaustaiteen kansainvälinen tunnustuksen ja kysynnän kasvu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa:

Projektisuunnittelija Saija Koponen

[email protected]

https://finnishpainters.fi

https://www.painters.fi

https://saastamoinenfoundation.fi