Finnish Painters -hanke

Saastamoisen säätiöltä 20 000 euron apuraha Taidemaalariliiton Finnish Painters -hankkeelle

Tiedote 4.6.2021

Taidemaalariliitto on saanut Saastamoisen säätiöltä 20 000 euron suuruisen apurahan suomalaisten taidemaalareiden kansainvälisen verkostoitumisen edistämiseen Finnish Painters -hankkeessa. Hanke edistää suomalaisten taidemaalareiden kansainvälisen näkyvyyden ja verkostoitumisen lisäksi kansainväliseen toimintaan osalliseksi pääsyn avoimuutta. Hankkeen tarkoitusta varten kehitetään Taidemaalariliiton jäsenille suunnattuja tukipalveluja ja perustetaan englanninkielinen finnishpainters-sivusto.

Finnishpainters-sivusto tuo esiin suomalaisia taidemaalareita ja maalauksen monimuotoisuutta. Se tulee olemaan ensimmäinen englanninkielinen sivusto, joka esittelee suomalaisia taidemaalareita laajasti, mutta kuratoidusti. Sivusto julkaistaan vuoden 2021 aikana ja sitä pilotoidaan kolmen vuoden ajan.

Taidemaalariliitto on valtakunnallinen ammattitaidemaalareiden järjestö. Liitto työskentelee kuvataiteilijoiden ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi sekä kuvataiteen näkyvyyden ja arvostuksen edistämiseksi. Yksi Taidemaalariliiton toiminnan tavoitteista on suomalaisen nykykuva- ja maalaustaiteen kansainvälinen tunnustuksen ja kysynnän kasvu.

Lisätietoa: Projektisuunnittelija Saija Koponen, saija.koponen(a)painters.fi

 

 

https://saastamoinenfoundation.fi