Kutsu paikallisille taiteilijaseuroille

Taidemaalariliitto kutsuu paikallisia taiteilijaseuroja osallistumaan Taidemaalariliiton 90-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan

Taidemaalariliitto juhlii 90-vuotisjuhlaansa vuonna 2019. Juhlavuoden aikana haluamme nostaa esiin maalaustaiteen monimuotoisuutta ja suomalaisia taidemaalareita. Tämän vuoksi otamme yhteyttä paikallisiin taiteilijaseuroihin.

Järjestämme ”Juhlanäyttelyviikot” lokakuussa 2019. Juhlanäyttelyviikot on valtakunnallinen tapahtumien sarja, jonka toteuttamiseen Taidemaalariitto kutsuu mukaan paikallisia taiteilijaseuroja. Onko seurallanne tulossa näyttelyjä, seminaareja, tai muita toiminnallisia tapahtumia, jotka esittävät, tai käsittelevät maalaustaidetta ja jonka ajankohdaksi sopisi vuoden 2019 lokakuu? Taidemaalariliitto kokoaa hankkeita oman tiedotuksensa piiriin ja antaa apua hankekohtaisen toiminnan ohjauksessa. Luomme yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa monimuotoista, maalaustaidetta juhlivaa tapahtumien sarjaa, johon osallistumiseen on matala kynnys niin hankkeiden järjestäjillä kuin niihin osallistuvilla yleisöillä ja yhteistyötahoilla.

Hae mukaan osaksi Taidemaalariliiton juhlavuoden ohjelmaa! Hakemuksia otetaan vastaan 30.4.2018 saakka.

Ohjeet ja edellytykset ohjelmahankkeiden toteuttajille:
– hanke alkaa tai toteutuu lokakuun 2019 aikana
– hanke tuo lisäarvoa maalaustaiteelle, taiteilijoille ja paikkakunnalle
– hanke on taiteellisesti korkeatasoinen
– näyttelyyn osallistuvat taiteilijat ovat Taidemaalariliiton jäsentaiteilijoita
– hankehakemuksessa tulee ilmi sen sisältö, toimijat ja kohderyhmät. Mieti sopisiko hankkeeseen yhteistyö paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa.
– hankehakemus sisältää toiminnan aikataulun.

Taidemaalariliiton tarjoama hankekohtainen tiedotus ja toiminnan ohjaus

Taidemaalariliitto kokoaa Juhlanäyttelyviikkojen tapahtumat oman tiedotuksensa piiriin. Tapahtumat ovat näkyvillä Taidemaalariliiton vakiintuneissa tiedotuskanavissa, jotka tavoittavat median, Taidemaalariliiton jäsenet ja suuren yleisön. Liiton internetsivuille tulee oma osionsa Juhlanäyttelyviikkojen tapahtumille. Osallistuvat taiteilijaseurat saavat valmiita tiedotepohjia omaa tiedottamistaan varten.

Juhlanäyttelyviikkoihin osallistuvat ja osalliseksi hakevat taiteilijaseurat voivat ottaa Taidemaalariliittoon yhteyttä liittyen kysymyksiin tapahtumien koordinoinnista, tiedottamisesta ja muista käytännön järjestelyistä.

Lähetä hankehakemus osoitteeseen saija.koponen(a)painters.fi

Lisätietoja:
projektisuunnittelija Saija Koponen
Taidemaalariliitto
saija.koponen(a)painters.fi , 09 6811 0530
Erottajankatu 9 B, 00130 Helsinki