Pekka Homanen, Jukka Peltosaari, Matti Rantanen

1+1=3

7.7.2021 — 31.7.2021

Pekka Homanen

Tasoja teossarjassa Homanen kuvaa kiusaamisen aiheuttamaa problematiikkaa. Hän ei rajaa teemaa minkään erillisalueen pohjalta vaan kuvaa teoksissaan mm. ihmisten välistä kitkaa, ihmisen suhdetta eläimiin, tai vaikkapa työpaikoilla tapahtuvaa kiusaamista ja loppupeleissä vaikeasta tilanteesta eteenpäin pääsemistä. Homanen rakentaa teoksensa matemaattisella kaavalla 1+1=3. Muuttujia siinä on hyvin paljon, joten absoluuttinen totuus on itse kunkin korvien välissä. Maalaukset ovat kuin elämä itse; hyvin suunniteltuja, mutta lopputulos on täysin ennalta arvaamaton.


Jukka Peltosaari

Peltosaari käsittelee teoksissaan ihmisen fyysistä ja henkistä rajallisuutta, yksilön suhdetta yhteisöön, nähdyksi tulemista, ihmisen eläimellisyyttä ja laumakäyttäytymistä. Taiteilijaa kiinnostaa myös kaiken materian jatkuva liike ja muutos.

 

Matti Rantanen

Rantasen teokset perustuvat geometrisen maalaustaiteen perinteeseen ja käsittelevät kuvataiteen peruskysymyksiä: tila-illuusiota, tilakokemusta, materiaalin tuntua ja perspektiiviä. Maalauksissa hän tekee kaksiulotteiselle pinnalle illuusion kolmiulotteisuudesta. Hän on halunnut luoda tunteen vaakasuorasta, pystysuorasta, työntyvästä ja painuvasta liikkeestä.
Rantanen käyttää toistoa tehokeinona saadakseen aikaan hypnoottista ja monotonista kuvakieltä. Maalausprosessi on iso osa teoksia. Materiaalin tuntua hän tuo jättämällä tekoprosessin aiheuttamat jäljet näkyviin, kuten esimerkiksi mattoveitsen aiheuttamat viillot maalauksen pinnassa. Viilloista voi nähdä miten teos on syntynyt, ja ne luovat myös piirustuksellisen elementin teoksiin.

 

 

 

CV, Pekka Homanen


CV, Jukka Peltosaari


CV, Matti Rantanen