Gunzi Holmström

TAIVAASSA JA MAAN PÄÄLLÄ

12.1.2022 — 30.1.2022

Maalaukseni kuvaavat laajennettua todellisuutta, jossa taivas ja maa ovat yhtä, ja erottaminen vain illuusio. Yhdistän maalauksissa esittäviä elementtejä abstrakteihin symboleihin pyrkiessäni kuvaamaan olemassaoloomme vaikuttavia voimia. Olen kiinnostunut symbolismista, erilaisista henkisistä traditioista, maagisesta realismista ja visuaalisesta kerronnasta keskiaikaisessa uskonnollisessa taiteessa. Näyttelyssä on esillä öljymaalauksia.

Tämän päivän ekologisen tasapainon ongelmat vaikuttavat jokaisen ihmisen elämään. Ongelmat liittyvät pohjimmiltaan meidän henkiseen terveyteemme. Elämämme valinnat voivat olla hyviä tai huonoja. Voimme valita saastumisen ja tuhoamisen, tai voimme valita varjelemisen ja vaalimisen.  Valinta on vapaa. Teoksissani on ajatus siitä, että kaikki elämä on pyhää, ja että kaikessa elämässä on tietoisuutta.

Kiitän TAIKEa sekä Héléne ja Walter Grönqvist -säätiötä tuesta taiteelliselle työlleni.

Gunzi Holmström

 

instagram.com/gunziholmstrom

CV, Gunzi Holmström