Gunzi Holmström

I HIMLEN OCH PÅ JORDEN

12.1.2022 — 30.1.2022

Mina målningar beskriver en förhöjd verklighet, där himmelen och jorden är ett, och separationen bara en illusion. I målningarna kombinerar jag realistiska inslag med abstrakta symboler för att försöka skildra de krafter som inverkar på vår existens. Jag är intresserad av symbolismen, olika andliga traditioner, magisk realism och det visuella berättandet i medeltidens religiösa konst. På utställningen visas oljemålningar.

De problem vi har idag angående den ekologiska balansen inverkar på varje människas liv. I grunden är det en fråga om vår andlig hälsa. Våra livsval kan vara bra eller dåliga. Vi kan välja mellan att smutsa ner och förstöra, eller vi kan välja att akta och vårda. Valet är fritt. I mina verk finns tanken att allt liv är heligt, och att allt liv är medvetande.

Jag tackar Centret för konstfrämjande och Héléne och Walter Grönqvists Stiftelse för stödet för mitt konstnärliga arbete.

Gunzi Holmström

 

CV, Gunzi Holmström