Finnish Painters -hankkeen kuulumisia

Finnish Painters -hankkeen kuulumisia

Tiistaina 28.3. Finnish Painters -hankkeella oli ilo järjestää Taidemaalariliiton tm·galleriassa ensimmäinen Framen Visitor Programmen kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvä kurattooritapaaminen. Vieraanamme oli Brysseliläisen KANAL-Centre Pompidoun taiteellinen johtaja Kasia Redzisz. Redziszin kuraattoritoiminta kuvastaa hänen sitoutumistaan tasa-arvoon, kokeellisuuteen ja ylikansallisten vuoropuhelujen luomiseen taiteellisten käytäntöjen välille. Kuraattorityönsä lisäksi hän kirjoittaa erilaisiin julkaisuihin, kuten Frieze, Mousse ja Tate. Kasian vierailun järjestelyissä oli Framen ja Finnish Painters -hankkeen lisäksi mukana Suomen Benelux-instituutti.

tm•galleriassa järjestetty Framen Visitor Programmen kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvä kurattooritapaaminen. Taustalla Linda Roschierin näyttely Dawn. Kuva: Mariliis Rebane

Finnish Painters -hanke aloitti yhteistyön Framen Visitor Programmen kanssa vuonna 2022. Frame ja Finnish Painters -hanke kutsuvat suomeen kansainvälisiä kuraattoreja. Kuraattorit tapaavat taiteilijoita, joita he valitsevat Framen ja Finnish Paintersin tekemistä ehdotuksista. Finnish Painters -hankkeen ehdotukset tekevät Taidemaalariliiton näyttelytoimikunta ja Finnish Painters -hankkeen ohjausryhmä. Taiteilijaehdotuksissa huomioidaan vierailevan kuraattorin mielenkiinnon kohteet.

Finnish Painters -hanke edistää suomalaisten taidemaalareiden kansainvälistä näkyvyyttä ja verkostoitumista sekä kansainväliseen toimintaan osalliseksi pääsyn avoimuutta. Hankkeen tavoitteena on tila, jossa suomalainen nykykuva- ja maalaustaide on kansainvälisesti tunnustettua ja kysyttyä. Hanke ylläpitää finnishpainters-sivustoa, kehittää Taidemaalariliiton jäsenille suunnattuja tukipalveluja ja luo kontakteja sekä suomalaisiin että ulkomaisiin kuvataidekentän toimijoihin.

Frame tukee suomalaisten taiteilijoiden ja muiden nykytaidekentän toimijoiden verkottumista kutsumalla Suomeen kansainvälisiä taiteen ammattilaisia. Jokaiselle vieraalle räätälöidään yksilöllisen ohjelma heidän kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Vierailujen tarkoitus on hyödyttää taidekenttää ja sen toimijoita mahdollisimman laajasti. Vieraat tapaavat taiteilijoita, kuraattoreita ja taideorganisaatioita. Ohjelma toimii kansainvälisen yhteyksien alustana ja mahdollistaa uusia yhteistyöprojekteja.

https://frame-finland.fi/ammattilaisille/asiantuntijavierailut/

https://frame-finland.fi/en/programme/visitor-programme/kasia-redzisz/

https://finnishpainters.fi

 

Lisätietoa: Taidemaalariliitto, projektisuunnittelija Saija Koponen