Suomen Kulttuurirahastolta apuraha Finnish Painters -hankkeelle

Suomen Kulttuurirahastolta apuraha Finnish Painters -hankkeelle

Suomen Kulttuurirahasto liittyy Taidemaalariliiton Finnish Painters -hankkeen rahoittajien joukkoon myöntämällä 10 000 euron suuruisen apurahan hankkeen pilotointiin vuonna 2023.

Finnish Painters -hanke kehittää suomalaisten taidemaalareiden kansainvälistä toimintaa ja näkyvyyttä, toimintaan mukaan pääsyn avoimuutta, taiteilijoiden tukipalveluja sekä taiteilijoiden ja muun taidekentän välisiä uusia kontakteja ja toimintamalleja. Hanke tekee yhteistyötä sekä suomalaisten että ulkomaisten kuvataidekentän toimijoiden kanssa. Finnish Painters -hankkeen tavoitteena on tila, jossa suomalainen nykykuva- ja maalaustaide on kansainvälisesti tunnustettua ja kysyttyä.

Tamara Piilola, GALAXY (Pacman, Lollies, Nymphaeas), oil and tempera on canvas, 180 cm x 230 cm ,2018. Photo: Angel Gil.

Osana Finnish Painters -hanketta Taidemaalariliitto ylläpitää finnishpainters.fi -verkkosivustoa, joka tuo esiin suomalaisia taidemaalareita ja maalauksen monimuotoisuutta sekä toimii kanavana kansainvälisten taiteen ammattilaisten ja suomalaisten nykymaalarien välillä. Sen toiminta on epäkaupallista ja palvelu on ilmainen kaikille osallistujille. Sivusto edustaa yli kahdeksaakymmentä Taidemaalariliiton jäsenten joukosta kuratoitua taiteilijaa. Se on ensimmäinen englanninkielinen sivusto, joka esittelee suomalaisia taidemaalareita laajasti, mutta kuratoidusti. Sivusto julkaistiin lokakuussa 2021, joka käynnisti Finnish Painters -hankkeen kolmivuotisen pilotointikauden vuosien 2021 ja 2024 välisenä aikana.

Finnish Painters -hankkeen suunnittelu ja käynnistys sekä toteutus vuosien 2021 ja 2022 aikana on tehty Saastamoisen säätiön avustuksella. Saastamoisen säätiö on rahoittamassa hankkeen pilotointia myös vuonna 2023 myöntämällään 20 000 euron suuruisella apurahalla.

Taidemaalariliitto on valtakunnallinen ammattitaidemaalareiden järjestö. Liitto työskentelee kuvataiteilijoiden ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi sekä kuvataiteen näkyvyyden ja arvostuksen edistämiseksi. Yksi Taidemaalariliiton toiminnan tavoitteista on suomalaisen nykykuva- ja maalaustaiteen kansainvälinen tunnustuksen ja kysynnän kasvu.

Suomen Kulttuurirahasto on yksityisin varoin toimiva säätiö, joka edistää suomalaista kulttuuria apurahoilla, hankkeilla sekä muilla tukimuodoilla. Se myöntää tarkoituksensa mukaisesti henkilökohtaisia apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille ja työryhmille sekä muille kulttuurielämän aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille.

Saastamoisen säätiö tekee työtä suomalaisen tieteen ja taiteen hyväksi. Säätiö kuuluu Suomen merkittäviin taidehankkijoihin ja tieteellisen tutkimuksen mahdollistajiin. Se tekee yhteistyötä useiden tieteen, koulutuksen, taiteen ja kulttuurin saralla toimivien kumppaneiden kanssa. Toiminnallaan se pyrkii edistämään etenkin kansainvälisyyttä ja avoimuutta.


Lisätietoa:

Projektisuunnittelija Saija Koponen
Taidemaalariliitto

contact(a)painters.fi
+358 (0)44 766 4504

https://finnishpainters.fi

https://skr.fi

https://saastamoinenfoundation.fi