Vesa Arjatsalo, Eeva Honkanen, Rose-Mari Torpo

FENDER-BENDER

29.6.2016 — 23.7.2016

piirrosten  ja maalausten yhteentörmäyksiä

Ajatusleikki teostemme yhteentörmäyksistä luo perustan näyttelyllemme. Visuaaliset ja sisällölliset vastakkainasettelut luovat yhdessä todellisuuden, joka voi olla dynaamista ja ennalta-arvaamatonta. Ristiriidat, vastakohdat ja yllättävät asiat herättävät huomion – yhdessä teoksemme yhdistelevät rauhallista ja rauhatonta, pysähtyneisyyttä ja ajan liikettä, onnellisuutta ja olemisen epävarmuutta. Samanaikaisesti sekä pysähtyneisyys, ajan liike että olemisen epävarmuus luovat jännitteen ja ajatuksia herättävän näyttelykokonaisuuden.

 

Fender–Bender

Visual collisions of drawings and paintings

Fender-bender is a metaphor describing the unexpected encounters of the works of three artists. The exhibition consists of Vesa Arjatsalo’s oil paintings, Eeva Honkanen`s ink drawings and Rose-Mari Torpo’s paintings on canvas and plastic net. The visual and conceptual contrapositions of the works create a dynamic and entriguing atmosphere. Together the artists’ work combine themes such as serenity and restlessness, motion of time and stillness, happiness and encertainty of being; these contradictions, contrapositions and unforseeable details will capture the attention of audience.

Press release in English

CV, Vesa Arjatsalo

CV, Eeva Honkanen


CV, Rose-Mari Torpo