Jussi Pirttioja, Mikko Rekonen

6.7.2022 — 30.7.2022

 

Jussi Pirttioja:

Viimeisimmissä teoksissa olen ottanut maalaustyöhöni vaikutteita tekoälyn luomasta kuvamassasta, sen epätarkkuuksista, tavasta vääristää ja kyvyttömyydestä ymmärtää verkosta anastamansa ja silpomansa materiaalin sisältöä. Figuratiivisuus, tilallisuus, tekstuuri ja abstraktius yhdistyvät omanlaisekseen rönsyäväksi kieleksi. Toistuvia aihioita ovat myös lähiympäristöni jättömailla kohdatut roska-”asetelmat”. Etsin keinoja, joilla luontevasti risteyttää vastakohtia: orgaanista ja urbaania, symbolista ja välitöntä uuden merkityksenluonnin prosessissa.

Mikko Rekonen:

Maalaukseni käsittelevät yksilön kokemaa eksistentiaalista kamppailua. Suuria kysymyksiä, kuten miten löytää merkityksellisyyden kokemuksia ja pysyvyyden tuntoja tässä sekavassa, riippuvuuksien täyttämässä maailmassa. Ihmistä häiritsee halu vapautua moraalisesta valvonnasta ja turvallisuuden tunteesta. Toisaalta taas kaiken, koko elämän, voi kokea järjettömänä ja tarkoituksettomana. Näiden asioiden välistä jännitettä pyrin käsittelemään maalauksissani. Maalaaminen on itselleni tapa löytää hallinta ja jäsentyvyys elämääni. 

CV, Jussi Pirttioja


CV, Mikko Rekonen