Hanna Westerberg

ALKUPERÄINEN HYVÄ / DET URSPRUNGLIGT GODA

16.9.2020 — 4.10.2020

Hanna Westerbergin uusimman näyttelyn nimi on Alkuperäinen hyvä. Esillä on 5-6 suurta maalausta, jotka liittyvät taiteilijan ajatuksiin lapsuuteen liittyvistä takautumista. Westerberg on jo viiden vuoden ajan ollut siirtymässä havaintoon perustuvasta työskentelystä kohti vapaampaa työtapaa, jossa maalausprosessi olisi moniaistisemmin ja kehollisemmin läsnä.

Taiteilija kuvailee itse työskentelynsä lähtökohtia seuraavasti: ”Teen suurikokoisia maalauksia okumevanerille (2,5 m x 2,5 m). Kokonaisuus on saanut alkunsa erilaisista lapsuuteeni liittyvistä takautumista. Minua kiinnostaa lapsen näkökulma, muisti ja varhaiset kokemukset värin ja tunteiden yhteenkuuluvuudesta. Liikun kuvan eri äärissä, kertovasta kuvasta abstraktioon, sekä herkästä, erittelevästä maalausjäljestä, suurikokoiseen riehakkaaseen ilmaisuun.”

Näyttelyn taustalla on Westerbergin taiteessa tapahtunut murros, mikä on vaikuttanut paljon hänen työskentelytapoihinsa sekä suhteeseensa omaan tekemiseensä. Uusissa teoksissaan taiteilija on työskennellyt ensin temperalla, minkä jälkeen hän on vaihtanut öljyväriin ja maalannut henkilöhahmot teoksiin. Figuurit perustuvat taiteilijan perhevalokuviin.

Uusi teossarja on yksinkertaisesti hyvin vaikuttava. Ihmistä suuremmat teokset tuovat esiin sekä vapaan ja etsiskelevän maalarin että omaa elämäänsä ja siihen liittyviä kokemuksia pohdiskelevan taiteilijan. Westerberg todistaa maalauksellisesti ja materiaalisesti, miten nykymaalaus löytää juuri tähän hetkeen soveltuvat teosmuotonsa. Figuratiivinen ja abstrakti kohtaavat teoksissa, joissa nykyisyys ja menneisyys solmivat visuaalisen liittonsa. Hanna Westerberg maalauksissa paljastuu se, miten kuvataiteilija ammentaa näkyvän ohella myös näkymättömästä ja pakenevasta. Tämä epäpyhä ja ambivalentti liitto tulee lihaksi maalaus kerrallaan, ja samalla aukeaa uusia näkymiä maailmaan ja tulevaisuuteen, jossa uudet ja uudet maalaukset häämöttävät.

FT Juha-Heikki Tihinen

 

FT Juha-Heikki Tihinen- Hanna Westerberg ja alkuperäinen hyvä

Svensk text:
FD Juha Heikki Tihinen: Hanna Westerberg och det ursprungligt goda

 

Hanna Westerberg (1976) valmistui Kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 1998. Taiteilija debytoi vuonna 1992 ja hänen ensimmäinen yksityisnäyttelynsä oli vuonna 1995. Westerbergin teoksia löytyy muun muassa seuraavista kokoelmista: Suomen Valtio, Wihurin rahasto, Pro Artibus -säätiö, Suomen Eduskunnan taidekokoelmat, Helsingin taidemuseo, Kuntsin modernin taiteen museo (kokoelma Swanljung), Otavan taidekokoelma, useista museokokoelmista ulkomailla ja yksityiskokoelmista. Taiteilija on Suomen taidegraafikoiden, Taidemaalariliiton ja Helsingin Taiteilijaseuran jäsen. Hän oli Vapaan taidekoulun hallituksen puheenjohtaja 2017-2019 ja on Taidemaalariliiton hallituksen jäsen vuodesta 2019 alkaen.

 

 

Näyttelyä ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto ja Taiteen edistämiskeskus.

     

 

CV, Hanna Westerberg