Hanna Westerberg

DET URSPRUNGLIGT GODA

16.9.2020 — 4.10.2020

Hanna Westerbergs nyaste utställning heter Det ursprungliga goda. 5-6 stora målningar, som hör ihop med konstnärens återupplevda tankar från barndomen, ställs ut. Westerberg har redan under 5 årstid gått från ett iakttagelsebaserat arbetssätt mot ett friare måleri, och ett mera mångbottnat och kroppsligare arbetssätt.

Konstnären beskriver själv sina utgångspunkter på följande sätt: “Jag gör stora målningar på okumefaner (2,5 m x 2,5 m). Helheten har uppstått ur olika tillbakablickar på min barndom. Barnets synvinkel intresserar mig, minnen och tidiga upplevelsers färgens och känslornas sammanhang. Jag rör mig mellan bildens ytterligheter, från en berättande bild till abstraktion, samt från en analyserande känslighet till ett storvulet, lössläppt uttryck.”

Bakom utställningen ligger ett brytningsskede i Westerbergs konst, vilket har inverkat mycket på hennes arbetsmetoder och inställning till sin egen verksamhet. I sina nyaste verk har konstnären först använt tempera och därefter bytt till olja och målat figurerna på ytan. Figurerna baserar sig på konstnärens familjefoton.

Den nya serien målningar är helt enkelt mycket imponerande. Verken större än människan visar både en fri och sökande målare och en konstnär som dryftar sitt liv och sina erfarenheter. Westerberg bevisar måleriskt och materiellt hur dagens måleri hittar de former som passar just denna tid. Det figurativa och abstrakta möts i målningarna där nutid och det förflutna bildarsin visuella gemenskap.

I Hanna Westerbergs målningar avslöjas hur bildkonstnären öser såväl ur det synliga som ur det osynliga och flyende. Denna oheliga och ambivalenta allians förkroppsligas en målning i sänder, och samtidigt öppnar sig nya visioner mot världen och framtiden, där alltid nya målningar skymtar.

FD Juha-Heikki Tihinen

Fil. dr Juha-Heikki Tihinen: Hanna Westerberg och det ursprungligt goda

 

 

     

 

CV, Hanna Westerberg