Saastamoisen säätiö jatkaa Finnish Painters -hankkeen rahoitusta vuonna 2023

Saastamoisen säätiö jatkaa Finnish Painters -hankkeen rahoitusta vuonna 2023

Maalaus, jossa heleän vihreällä taustalla näkyy läpikuultavia puunrunkoja ja sumea punainen täplä.

Linda Roschier, Puhelinten jälkeen / After Phones, Oil on linen, 41 cm x 33 cm x 2,5 cm, 2021. Photo: Jussi Tiainen

Saastamoisen säätiö on myöntänyt Taidemaalariliiton Finnish Painters -hankkeelle 20 000 euron suuruisen apurahan vuodelle 2023. Rahoitus on jatkoa Saastamoisen säätiön vuonna 2021 ja 2022 myöntämille apurahoille. Finnish Painters -hanke kehittää suomalaisten taidemaalareiden kansainvälistä toimintaa ja näkyvyyttä, toimintaan mukaan pääsyn avoimuutta, taiteilijoiden tukipalveluja sekä taiteilijoiden ja muun taidekentän välisiä uusia kontakteja ja toimintamalleja. Hanke tekee yhteistyötä sekä suomalaisten että ulkomaisten kuvataidekentän toimijoiden kanssa. Finnish Painters -hankkeen tavoitteena on tila, jossa suomalainen nykykuva- ja maalaustaide on kansainvälisesti tunnustettua ja kysyttyä.

Osana Finnish Painters -hanketta Taidemaalariliitto ylläpitää finnishpainters.fi -verkkosivustoa, joka tuo esiin suomalaisia taidemaalareita ja maalauksen monimuotoisuutta sekä toimii kanavana kansainvälisten taiteen ammattilaisten ja suomalaisten nykymaalarien välillä. Sen toiminta on epäkaupallista ja palvelu on ilmainen kaikille osallistujille. Sivusto edustaa yli kahdeksaakymmentä Taidemaalariliiton jäsenten joukosta kuratoitua taiteilijaa. Se on ensimmäinen englanninkielinen sivusto, joka esittelee suomalaisia taidemaalareita laajasti, mutta kuratoidusti. Sivusto julkaistiin lokakuussa 2021, joka käynnisti Finnish Painters -hankkeen kolmivuotisen pilotointikauden.

Taidemaalariliitto on valtakunnallinen ammattitaidemaalareiden järjestö. Liitto työskentelee kuvataiteilijoiden ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi sekä kuvataiteen näkyvyyden ja arvostuksen edistämiseksi. Yksi Taidemaalariliiton toiminnan tavoitteista on suomalaisen nykykuva- ja maalaustaiteen kansainvälinen tunnustuksen ja kysynnän kasvu.

Saastamoisen säätiö tekee työtä suomalaisen tieteen ja taiteen hyväksi. Säätiö kuuluu Suomen merkittäviin taidehankkijoihin ja tieteellisen tutkimuksen mahdollistajiin. Se tekee yhteistyötä useiden tieteen, koulutuksen, taiteen ja kulttuurin saralla toimivien kumppaneiden kanssa. Toiminnallaan se pyrkii edistämään etenkin kansainvälisyyttä ja avoimuutta.

Maalaus, jossa heleän lilalla taustalla näkyy vaaleita ja tummia pehmeitä abstrakteja muotoja.

Ville Löppönen, Illuminated Bones of Flower, acrylic, oil and oil pastel on canvas, 84 cm x 86 cm x 5 cm, 2022. Photo: Ville Löppönen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa:

Projektisuunnittelija Saija Koponen
Taidemaalariliitto

contact(a)painters.fi
+358 (0)44 766 4504

https://finnishpainters.fi

https://saastamoinenfoundation.fi