Timo Ryhänen

0K 2000!

18.9.2019 — 6.10.2019

Näyttely kertoo Ambaria nimisen maailmani tapahtumista, innovaatioista sekä historiasta itsenäistymisen jälkeisellä aikakaudella. Näyttely jakautuu kolmeen eri käsitteeseen, jotka avaavat maalaustaiteen tulkintatapoja.

“Concept of Things” tarkastelee objektien sekä tuntemuksien ominaisuuksia filosofian historiaan pohjautuvan metafysiikan kautta.

“Perspectives” kuvaa ihmiskunnan perspektiivikäsityksien monipuolistumista mielikuvituksen keinoin.

“Concepts” rationalisoi sanojen, symbolien sekä homonyymien indeksikaalisuuden vaikutusta maalaustaiteen muotokieleen.

Näyttely on kertomus julmuuden runtelemasta maasta, jonka asukkaat alkavat nähdä toivoa ja optimismia tulevaisuudessaan.

 

Kiitos Taikelle näyttelyn tukemisesta.

Timo Ryhänen

 

 

My exhibition contains works that tell the tale of my imaginary world called Ambaria. Innovations, technical development and important historical events are described within the context of the era after the independence. Exhibition represents three concepts that enlarge interpretational aspects of the painterly language.

“Concept of Things” Objectifies feelings and their attributes on the basis of metaphysical and philosophical history.

“Perspectives” Describes the diversification process of perspectives within humanity and it’s intuitive and imaginary development.

“Concepts” Rationalises words, symbols and homonyms according to their indexicality and it’s effects on the pictorial language.

My exhibition is a story about cruelty, ravaged landscape, hope and optimism that the future may bring for the citizens of Ambaria.

Thanks to the Arts promotion centre Finland for supporting the exhibition.

Timo Ryhänen

CV, Timo Ryhänen