Samu Raatikainen

MAALAUKSIA

13.9.2017 — 1.10.2017

Avoinna

ti, to, pe 11-17
ke 11-18
la 11-16
su 12-16

Maalausteni lähtökohtana on luonnonmaisemasta ja rakennetusta maisemasta tekemäni havainnot. Ympäristö näyttäytyy minulle kollaasimaisena rakennelmana, jossa on samanaikaisesti läsnä limittäin erilaisia materiaaleja, ajallisia tasoja, tunnetiloja ja fyysisiä todellisuuksia. Yhdistän maalauksissani nämä havaintoni kokeellisesti erilaisiin työskentelytapoihin.

Maalausteni aiheet löytyvät esimerkiksi sulavilta kevätjäiltä, joista heijastuu ylösalaisin oleva ympäristö. Näkymä on ainutkertainen tapahtuma: kaikki siinä oleva on muutoksen tilassa, jolle valotapahtuma luo kehykset. Tässä näkymässä yhdistyvät tilan fyysinen materiaalisuus ja heijastusten läpikuultavuus. Maalauksiini nämä hetket välittyvät harkittuina ja valmisteltuina kerroksellisina maalaustapahtumina.

Keväällä luonnosta löytyvät ”välitilat”, kelirikot, sään ja materiaalien olomuodon muutokset sekä niiden vaikutukset kokemukseeni ympäristöstä ovat kiinnostavia. Tällöin kiinteän, passiivisen ja elottoman materiaalin vuorovaikutus ja kontrasti juoksevaan, aktiiviseen ja elolliseen aineeseen on voimakkaimmillaan.

Aiheet näkyvät maalauksissani laajojen grafiitinharmaiden sävyjen kontrastina ryöpsähteleville värillisille ja ohimeneville ”hetkille”. Kelirikko voi tapahtua myös maalauksessa, syntyy poikkeamia, jotka johdattavat ennalta-arvaamattomiin ja mielenkiintoisiin lopputuloksiin. Abstrakti ja esittävä eivät ole maalauksissani faktoja tai vakioita, vaan käyvät jatkuvaa ja muuttuvaa vuoropuhelua keskenään.

–Samu Raatikainen