Saija Kivikangas

5.12.2012 — 23.12.2012

Kuulin erityisen mielenkiintoisen väittämän: ”Jos kaikki pimeä aine otetaan pois maailmankaikkeudesta, jäljelle jäävän massan tilavuus on yhden sokeripalan verran”.
En saa tuota lausetta mielestäni.

Ainetta sanotaan pimeäksi (puhekielessä mustaksi), koska sen hiukkasia ei voi nähdä.
*Pimeää ainetta näyttää olevan galakseissa ja galaksijoukoissa runsaasti, sillä näkyvän aineen oma painovoima ei riitä selittämään galaksien pyörimisnopeuksia. (*Stephen Hawking: Ajan lyhyt historia.) Todellista mutta näkymätöntä.

Mielikin on todellista mutta näkymätöntä. Mielessä ei ole tätä pimeää ainetta, mutta mieli ohjaa ihmisen käytöstä, kuin pimeä aine ohjaa painovoimallaan galakseja. Taideteos toimii parhaimmillaan aukkona siihen toiseen todellisuuteen.

Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 16.12.2012 klo 14-16

Näyttelyä on tukenut Taiteen keskustoimikunta.


BLACK OFF

paintings

I heard a particularly interesting statement, ”If all the dark matter of the universe is taken out, the remaining volume of the mass is the same than one cube of sugar.”
I don´t get that sentence out of my head.

The substance is called dark (in Finnish street language black), because the particles cannot be seen.mThere seems to be a lot of dark matter in galaxies and galaxy troops. Gravitation of the visible matter is not enough to explain the galaxy rotation speed. Dark matter is a real but invisible.

The mind is also real but invisible. Mind have not this dark matter, but mind controls human behavior, like a dark matter controls galaxies with the gravitation. Piece of art could be a hole to jump to the another reality.

Artist present at the gallery Dec. 16th at 2 pm

CV, Saija Kivikangas