Outi Pienimäki

4.1.2012 — 22.1.2012

Ihmisyyden peruskysymykset ovat aina olleet ajatteluni keskiössä. Kokemus ajan vääjäämättömästä kulusta, elämän hetkellisyydestä suhteessa mittaamattomaan.

Maalaus on kieli, kielen ytimessä merkityksen synty.

Muisti ja tajunta synnyttävät toisenlaisen kuvan kuin pelkkä faktinen näköhavainto.

Maalaukseni, kuten runo, tai laulu kertovat olevasta, menneestä ja tulevasta toisin keinoin kuin dokumentti, koska ne suodattuvat aistien ja tunnekentän läpi, ja ilmaisun lainalaisuudet (tai kurittomuudet) määräävät lopullisen muodon. Katsojaa pyydän pysähtymään, että voi nähdä.
Näyttelyä ovat tukeneet Taiteen keskustoimikunta ja Kordelinin säätiö.

CV, Outi Pienimäki