Meri Toivanen, Ingrid Toogood

NORDIC PAINTING

3.11.2022 — 20.11.2022

Nordic Painting 2022

tm•galleria  3.11–20.11.2022

Pohjoismainen kulttuuripiste, Suomenlinna  3.11.–25.11.2022


Nordic Painting
on vuosina 2022–2024 toteutettava yhteistyöprojekti, jonka kumppaneina ovat Helsingin Pohjoismainen kulttuuripiste ja Taidemaalariliitto. Projektiin sisältyy vuotuista näyttely-yhteistyötä jostakin toisesta Pohjoismaasta tulevan kolmannen osapuolen kanssa. Vuoden 2022 yhteistyökumppanina on Norjan taidemaalariliitto Landsforeningen Norske Malere . Kaksiosainen näyttely järjestetään Taidemaalariliiton tm•galleriassa Helsingin keskustassa sekä Pohjoismaisen kulttuuripisteen perinteikkäissä tiloissa Suomenlinnassa.

Pohjoismainen kulttuuripiste on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen kulttuurilaitos, jonka tehtävänä on käynnistää ja tukea yhteispohjoismaisia taide- ja kulttuuriprojekteja sekä edistää tietämystä pohjoismaisesta nykytaiteesta ja kulttuurista Suomessa ja muualla Pohjolassa. Nordic Painting -projektissa Pohjoismainen kulttuuripiste rahoittaa vierailevien pohjoismaisten taiteilijoiden osallistumista näyttelyihin.

 

Näyttelyiden taiteilijat

tm•galleria: Ingrid Toogood (NO), Meri Toivanen (FI)
Pohjoismainen kulttuuripiste, Suomenlinna B28: Espen Brændsrød (NO), Satu Rautiainen (FI)


Ingrid Toogood
(s. 1976) toimii monialaisesti maalauksen, kuvanveiston, installaatiotaiteen ja performanssin saralla. Hän käsittelee varjoja ja peilejä hyödyntävissä optisissa illuusioissaan tyhjyyden ja menetyksen teemoja. Peili ja varjo edustavat häilyviä todellisuuden ilmenemismuotoja ja tarjoavat tavan manipuloida tilakäsityksiämme kaksi- ja kolmiulotteisuutta hyödyntämällä. Varjotehosteet ja lukuisat peilit luovat kuvapinnalle kuvitteellista syvyyttä. Tällä tavoin Toogood ottaa kuvapinnan lähtökohtaisen litteyden tosissaan ja vie samalla maalausta uusiin suuntiin ja ulottuvuuksiin. Syvyys ei ole enää litteyden esteenä, ja maalaus sekä maalatut veistokset asemoituvat näiden kahden vastakkaisen tilaulottuvuuden välille.
www.toogood.no/

Meri Toivanen (s. 1996 Kajaani, asuinpaikka Antwerpen) valmistui maalaustaiteeseen keskittyen kuvataiteen maisteriksi Antwerpenin Kuninkaallisesta Kuvataideakatemiasta vuonna 2022. Toivanen tutkii esittävän ilmaisun rajoja maalausprosessissa, jossa monokromaattiseen taipuva väripinta haalistuu, hajoaa ja leviää. Teossarjassaan All Games No Play Toivanen tutkii vallan ja voiman käsitteitä pelien kautta, käyttäen viiteaineistonaan suomalaista elokuvaa.
kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/toivanen-meri

Espen Brændsrød (s. 1969) opiskeli Askerin taidekoulussa (1989–1991) ja Valtion käsityö- ja taideteollisuuskoulussa Oslossa (1991–1996). Hänen taiteilijantyönsä keskittyy maalaukseen, piirustukseen ja kuvanveistoon. Brændsrødin teokset ovat usein tulosta prosessiluonteisista käytännöistä. Oslon Galleri LNM:ssä vuonna 2001 pidetyn esikoisnäyttelyn jälkeen hänen töitään on ollut esillä muun muassa Norjan taiteilijaliiton tiloissa (Oslo), Pohjois-Norjan taiteilijakeskuksessa (Svolvær) ja Trafo-taidehallissa (Asker). Hänelle on myönnetty taiteilijan tulotakuu, ja hänen töitään on hankittu moniin julkisiin instituutioihin, kuten Norjan ulkoministeriöön ja Norjan Pankkiin.
www.brendsrod.no/

Satu Rautiainen (s. 1982) valmistui Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi vuonna 2008. Taiteellisessa työssään Rautiainen tutkii taiteen, käsityön ja teollisen muotoilun yhtymäkohtaa naiseuden ja maalauksen näkökulmasta. Hän maalaa vesi- ja öljyväreillä paperille. Suurilla vesivärimaalauksillaan hän tarkastelee maalauksen perinteitä ja maalausta nykyajassa. Rautiaisen teoksia on useissa julkisissa taidekokoelmissa, esimerkiksi Valtion, Kiasman, Espoon modernin taiteen museon (EMMA) ja Helsingin taidemuseon (HAM) kokoelmissa.
www.saturautiainen.com

CV, Meri Toivanen


CV, Ingrid Toogood