Niina Räty

ÖLJY MAALAUKSIA

16.4.2008 — 4.5.2008

Maalauksessa yö on pimeää, valööriltään tummaa ainetta, ei valon puutetta.

Maalauksessa tyhjä tila, samoin kuin kovera muoto rakentuvat maalauspinnalle käänteisesti maaliaineen kerrostumien kautta.

Maalauksessa tila ei ole konkreettinen aukko, vaan katsoessamme kaksiulotteista kuvapintaa uskomme automaattisesti näkevämme viitteitä kolmiulotteisesta maailmasta.

Maalauksessa ihmismuotoon pakotetun materian massoittelu ja paino tiivistyvät kuvaksi ihmisestä.

Maalauksessa on mahdollista luoda tila ja tilanne, jossa ajan ja aineen kuormitus näyttäytyvät tunnistettavana pysähdyskuvana.

Maalaus asettaa jaettavaksi kokemuksen.

Niina Räty

CV, Niina Räty