Mikko Lautiainen

MAALAUKSIA JA PIIRUSTUKSIA

2.10.2013 — 20.10.2013

Maalatessani pyrin rikkomaan jo opitut kaavat, maalaan vapaasti uskomatta muuhun kuin että työ kantaa loppuun asti.

“Vapaa orientoituminen”; jokainen teos on vapaan maalaamisen lähde ja teos luo raamit itsessään.

Luonnolliset tunteet tulevat maalauksiini, joten maalaukseni käsittelevät tunteita.

Olen vapaa lopputuloksesta. En sitouta itseäni tiettyyn tyyliin tai lakeihin. Sitoumus merkitsee kahletta, en halua olla kahlehdittu päämäärän suhteen. Suhteet Itseen määräävät rajoja / rajoittunut katse; merkitsevyys syntyy vasta kun maalaus on valmis.

Taiteilijatapaaminen su 20.10. klo 14–16. Tilaisuus alkaa Varimaalariesityksellä.

 

Då jag målar strävar jag efter att frigöra mig från inlärda normer. Jag målar fritt utan att lita på annat än att arbetet bär ända tills arbetet är färdigt.

”Fri orientering ”; varje arbete är en källa till fritt målande och skapar sina egna ramar.

Mina målningar handlar om känslor.

Jag binder mig inte vid någon speciell stil eller speciella lagar. Att binda sig betyder bojor, jag vill inte binda mig vid något slutmål. Förhållandet till Självet begränsar – ett begränsat seende! Betydelsefullheten föds först då målningen är färdig.

CV, Mikko Lautiainen